Vakionopeussäädin

Nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys

Päivitetty 7/23/2018

Nopeudensäätimen toiminto (Cruise ControlCC) on ensin valittava ja aktivoitava, jotta nopeutta voidaan säädellä.

P5-1507-CC rattknappar-2

HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Nopeudensäätimen aktivointi

Painakaa (1) tai (3) selataksenne esiin symbolin/toiminnon (4).

Symboli näytetään ja nopeudensäädin voidaan aktivoida.

Nopeudensäätimen käynnistäminen

Jotta Nopeudensäädin voisi käynnistyä valmiustilasta, pitää ko. nopeuden olla 30 km/h (20 mph) tai suurempi. Pienin mahdollinen tallennettava ajonopeus on 30 km/h (20 mph).

Kun symboli/toiminto esitetään - painakaa ohjauspyörän painiketta (2).

Nopeudensäädin käynnistyy ja ko. nopeus tallentuu nopeudeksi.

Huomio

Vakionopeussäädintä ei voi kytkeä toimintaan, jos nopeus on alle 30 km/h (20 mph).


Oliko tästä apua?