Vakionopeussäädin

Nopeudensäätimen deaktivointi/uudelleenaktivointi

Päivitetty 7/23/2018

Nopeudensäädin (Cruise Control - CC) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.

P5-1507-CC rattknappar-1

HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Nopeudensäätimen deaktivointi ja asettaminen valmiustilaan

Painakaa ohjauspyörän painiketta (2).

Kuljettajan näytön nopeudenrajoitinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä VALKOISESTA HARMAAKSI - Nopeudensäädin on siten tilapäisesti deaktivoitu ja kuljettaja voi tilapäisesti ylittää asetetun nopeuden.

Valmiustila kuljettajan asiaan puuttumisen takia

Nopeudensäädin deaktivoituu ja asettuu valmiustilaan, jos:

  • käyttöjarrua painetaan
  • vaihteenvalitsin siirretään N-asentoon
  • kuljettaja pitää tallennettua suurempaa nopeutta kauemmin kuin 1 minuutin.

Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.

Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.

Automaattinen valmiustila

Nopeudensäädin kytketään tilapäisesti pois ja asetetaan valmiustilaan, jos:

  • pyörät menettävät otteensa tiehen
  • moottorin kierrosluku on liian pieni/suuri
  • jarrujen lämpötila tulee liian korkeaksi
  • nopeus laskee alhaisemmaksi kuin 30 km/h (20 mph).

Kuljettajan pitää sen jälkeen itse säätää nopeutta.

Nopeudensäätimen uudelleenaktivointi valmiustilasta

Painakaa ohjauspyörän painiketta (1).

Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen taas viimeksi tallennettua nopeutta.

tai

Painakaa ohjauspyörän painiketta (2).

Kuljettajan näytön nopeudensäädinmerkinnät ja -symbolit vaihtavat värinsä HARMAASTA VALKOISEKSI - auto noudattaa sen jälkeen ko. nopeutta.

Huomio

Kun nopeus palautetaan ohjauspyörän painikkeella , saattaa seurauksena olla nopeuden huomattava kasvu.


Oliko tästä apua?