Vakionopeussäädin

Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen* välillä

Päivitetty 7/23/2018

Autossa, jossa on Mukautuva nopeudensäädin (ACC), kuljettaja voi vaihtaa Nopeudensäätimen (CC) ja ACC:n välillä.

Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä nopeudensäädin on aktiivinen:

CC

Cruise Control

ACC

Adaptive Cruise Control

VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli: Valmiustila

VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli: Valmiustila

Nopeudensäädin

Mukautuva nopeudensäädin

Vaihto ACC-toiminnosta CC-toimintoon

Menetelkää näin vaihtaaksenne Mukautuvasta nopeudensäätimestä (ACC) Nopeudensäätimeen (CC):

Siirtäkää mukautuva nopeudensäädin valmiustilaan ohjauspyörän painikkeella .

Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin toimintonäkymässä - painikkeen ilmaisin vaihtaa värin HARMAASTA VIHREÄKSI.

Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit ACC -> CC - sen jälkeen on mukautuva nopeudensäädin (ACC) suljettu ja nopeudensäädin (CC) on asetettu valmiustilaan.

Painakaa ohjauspyörän painiketta .

Nopeudensäädin käynnistyy ja tallentaa kulloisenkin nopeuden.

Varoitus

Auto ei pidä enää esivalittua aikaetäisyyttä, kun vaihdetaan ACC-asennosta CC-asentoon - auto noudattaa vain asetettua nopeutta.

Jos CC on aktiivinen sammutettaessa moottori, ACC aktivoituu käynnistettäessä moottori seuraavan kerran.

Vaihto CC-toiminnosta ACC-toimintoon

Menetelkää näin vaihtaaksenne nopeudensäätimestä (CC) mukautuvaan nopeudensäätimeen (ACC):

Siirtäkää nopeudensäädin valmiustilaan ohjauspyörän painikkeella .

Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin toimintonäkymässä - painikkeen ilmaisin vaihtaa värin VIHREÄSTÄ HARMAAKSI.

Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit CC -> ACC – sen jälkeen on mukautuva nopeudensäädin asetettu valmiustilaan.

Painakaa ohjauspyörän painiketta .

Mukautuva nopeudensäädin käynnistyy ja tallentaa kulloisenkin nopeuden sekä ennalta valitun aikaetäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon nähden.


Oliko tästä apua?