Tutki ohjekirjaasi

XC90
2017

Mittarit ja hallintalaitteet

14 Tulokset

Jännitetilat

Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.

video

Sensus - yhteyden muodostaminen ja ylläpito

Sensus mahdollistaa surffaamisen Internetissä, erityyppisten sovellusten käytön ja auton tekemisen Wi-Fi-hotspotiksi.

Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan

Automaattinen jarrutus seistäessä paikallaan (Auto Hold) tarkoittaa, että kuljettaja voi vapauttaa jarrupolkimen ja säilyttää jarruvaikutuksen, kun auto on pysähtynyt liikennevaloihin tai tienristeykseen.

HomeLink®*

HomeLink® on ohjelmoitava kauko-ohjain, joka on integroitu auton sähköjärjestelmään.

Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet, vasemmalta ohjattava auto

Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.

Kompassi*

Taustapeilin oikeassa yläkulmassa on näyttö, joka esittää mihin kompassisuuntaan auton keula osoittaa.

Konepellin avaaminen ja sulkeminen

Konepelti avataan matkustamossa olevan kahvan tai konepellin alapuolella olevan kahvan avulla.

Seisontajarru

Seisontajarru estää autoa lähtemästä liikkeelle paikaltaan lukitsemalla/salpaamalla kaksi pyörää.

HomeLink®*-järjestelmän ohjelmointi

Ohjeet HomeLink®-järjestelmän ohjelmointia varten.

Kompassin kalibrointi*

Maapallo on jaettu 15 magneettiseen vyöhykkeeseen. Kompassi on kalibroitava, jos autoa siirretään usean magneettisen vyöhykkeen välillä.

Ajotilat*

Ajotilan valinta vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin ajokokemuksen parantamiseksi ja ajamisen helpottamiseksi erityisissä tilanteissa.

Mittarit, katkaisimet ja hallintalaitteet, oikealta ohjattava auto

Yhteenvedoissa näytetään, minne näytöt ja säätimet on kuljettajan lähietäisyydellä sijoitettu.

Ilmastoinnin säätimet

Ilmastointilaitteen toimintoja säädetään keskinäytöstä, keskikonsolin fyysisillä painikkeilla ja ilmastopaneelista takana tunnelikonsolin päällä*.

Head-up -näyttö*

Head-up-näyttö täydentää auton kuljettajan näyttöä ja heijastaa tietoa kuljettajan näytöstä tuulilasille. Heijastetun kuvan näkee vain kuljettajan paikalta.