Tutki ohjekirjaasi

XC90
2017

Keskinäyttö

10 Tulokset

Keskinäytön kuvaus

Keskinäytöstä ohjataan monia auton toimintoja. Tässä esitellään keskinäyttö ja sen mahdollisuudet.

Keskinäytön asetusten muuttaminen

Keskinäyttö käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan ovi avataan. Keskinäytön asetuksia voidaan muuttaa äänen ja teeman osalta. Näyttö voidaan sulkea, jotta se ei häiritse ajon aikana.

video

Keskinäytön käsittely

Monia auton toiminnoista ohjataan ja säädetään keskinäytöstä. Keskinäyttö on kosketusnäyttö, joka reagoi kosketukseen.

Symbolit keskinäytön tilakentässä

Katsaus symboleihin, jotka voidaan esittää keskinäytön tilakentässä.

Navigointi digitaalisessa käyttöoppaassa

Digitaaliseen käyttöoppaaseen voidaan päästä auton keskinäytöstä. Sisältöä voidaan hakea ja on helppoa navigoida eri osien välillä.

Keskinäytön näppäimistön käyttö

Keskinäytön näppäimistöllä on mahdollista kirjoittaa käyttäen näytössä olevia painikkeita, mutta myös käsin "piirtämällä" kirjaimia ja merkkejä näytölle.

video

Navigointi keskinäytön näkymissä

Keskinäytössä on viisi eri perusnäkymää: kotinäkymä, päänäkymä, ilmastointinäkymä, sovellusnäkymä ja toimintonäkymä. Näyttö käynnistyy automaattisesti, kun kuljettajan ovi avataan.

Merkkien/kirjainten syöttäminen käsin näyttöön

Toimintonäkymä painikkeineen auton toimintoja varten

Toimintonäkymässä, yhdessä keskinäytön perusnäkymässä, ovat kaikki painikkeet auton toimintoja varten. Navigoikaa toimintonäkymään kotinäkymästä pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle näytön yli* .

Digitaalinen käyttöopas autossa

Käyttöopas on saatavana digitaalisessa muodossa auton keskinäytössä* .