Turvallisuus

Whiplash Protection System

Päivitetty 7/23/2018

Whiplash Protection System (WHIPS) on suoja piiskaniskuvammoja vastaan. Järjestelmä koostuu energiaa vaimentavasta selkänojasta ja istuintyynystä sekä järjestelmään sovitetusta niskatuesta etuistuimissa.

WHIPS aktivoituu takaa tulevassa törmäyksessä, jossa törmäyskulma, nopeus ja törmäävän ajoneuvon ominaisuudet ovat vaikuttavia tekijöitä.

Kun WHIPS aktivoituu, etuistuinten selkänojat kääntyvät taaksepäin ja istuintyynyt siirtyvät alaspäin siten, että kuljettajan ja etumatkustajan istuma-asento muuttuu. Näin vähennetään retkahdusvammojen, ns. whiplash-vammojen, vaaraa.

Varoitus

WHIPS on turvavyön täydennys. Käyttäkää aina turvavyötä.

Varoitus

Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia tai korjauksia istuimeen tai WHIPS -järjestelmään. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Jos etuistuimet ovat olleet alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, istuimet pitää vaihtaa. Osa istuinten suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka ne vaikuttaisivat vaurioitumattomilta.

P5-1507–Safety–WHIPS obstructing objects

Älkää sijoittako lattialle etuistuinten taakse tai alle tai takaistuimelle mitään esineitä, jotka voivat estää WHIPS-järjestelmän toiminnan.

Varoitus

Älkää asettako laatikkomaista tavaraa siten, että se puristuu takaistuimen tyynyosan ja etuistuimen selkänojan väliin.

Varoitus

Jos takaistuimen selkänoja käännetään alas, täytyy vastaavaa etuistuinta siirtää eteenpäin siten, ettei se ota kiinni alaskäännettyyn selkänojaan.

Istuma-asento

WHIPS suojaa kuljettajaa ja matkustajia tehokkaimmin, kun heidän istuma-asentonsa on oikea eikä järjestelmän toiminta ole estynyt millään tavalla.

Säätäkää oikea istuma-asento etuistuimelle ennen ajoonlähtöä.

Kuljettajan ja etumatkustajan on istuttava keskellä istuinta ja pidettävä pää mahdollisimman lähellä niskatukea.

WHIPS ja lastenistuin

WHIPS ei vaikuta negatiivisesti lastenistuimen tai lastentyynyn suojaominaisuuksiin.


Oliko tästä apua?