Volvo Cars -sovelluksen yhdistäminen autoon

Jotta Volvo Cars-sovelluksen palveluja voidaan käyttää, täytyy sovelluksen olla yhdistettynä autoon. Tarvitsette myös Volvo ID:n, jonka saatte osoitteesta volvocars.com tai kun Volvo Cars -sovellus käynnistetään ensimmäisen kerran.

Sovelluksen yhdistämismenettely riippuu siitä, onko autossa Android-pohjainen infotainment-järjestelmä (Google sisäänrakennettuna) vai aiempi infotainment-järjestelmä (Sensus).

Volvo Cars -sovelluksen yhdistäminen autoon (koskee autoja, joissa on Android-pohjainen infotainment-järjestelmä (sisäänrakennettu Google))

Kun pääkäyttäjä (admin) on yhdistänyt sovelluksensa autoon, voidaan myös muita auton käyttäjiä lisätä.

Volvo Cars -sovelluksen yhdistäminen autoon (admin)

Autossa on tehtävä seuraavat toimenpiteet:
Varmistakaa ennen aloittamista, että Volvo ID -tunnuksenne, auton tunnistenumero ja kaikki auton avaimet ovat saatavillanne. Volvo ID voidaan luoda Volvo Cars -sovellukseen kirjautumisen yhteydessä ja auton tunnistenumero löytyy esimerkiksi tuulilasista tai keskinäytöstä.
Ottakaa auton kaikki avaimet mukaanne ja istuutukaa autoon. Varmistakaa, että autonne on paikassa, jolla on puhelimen kenttä ja että kannettavassa laitteessanne on internet-yhteys.
Kirjautukaa Volvo Cars -sovellukseen Volvo ID -tunnuksellanne ja noudattakaa sovelluksen ohjeita. Jos teillä on jo yhdistetty auto sovelluksessa ja haluatte lisätä vielä toisen, valitkaa SuSi-21w22-VOC app icon profile, Yhdistetyt autot ja Lisää auto.
Painakaa SuSi-21w24-iCup-Settings symbol auton keskinäytössä ja valitkaa Profiilit.
Painakaa Volvo Cars -sovelluksen laitteet siirtyäksenne valikkoon, jossa sovellus yhdistetään autoon, ja noudattakaa sen jälkeen ohjeita.
Nyt voitte alkaa käyttää Volvo Cars -sovelluksen palveluja.

Volvo Cars -sovelluksen yhdistäminen autoon (käyttäjä)

Autossa on tehtävä seuraavat toimenpiteet:
Varmistakaa, että teillä on Volvo ID, auton tunnistenumero ja yksi auton avaimista saatavilla ennen kuin aloitatte. Varmistakaa myös, että olette kirjautunut sisään autossa. Volvo ID voidaan luoda Volvo Cars -sovellukseen kirjautumisen yhteydessä ja auton tunnistenumero löytyy esimerkiksi tuulilasista tai keskinäytöstä. Sovelluksessa ja autossa on käytettävä samaa Volvo ID:tä.

 Huomio

Paremman kokemuksen ja tuen saamiseksi on suositeltavaa, että jokainen käyttäjä luo henkilökohtaisen Volvo ID:n.
Istukaa autoon. Varmistakaa, että autonne on paikassa, jolla on puhelimen kenttä ja että kannettavassa laitteessanne on internet-yhteys.
Kirjautukaa Volvo Cars -sovellukseen Volvo ID -tunnuksellanne ja noudattakaa sovelluksen ohjeita. Jos teillä on jo yhdistetty auto sovelluksessa ja haluatte lisätä vielä toisen, valitkaa SuSi-21w22-VOC app icon profile, Yhdistetyt autot ja Lisää auto.
Painakaa SuSi-21w24-iCup-Settings symbol auton keskinäytössä ja valitkaa Profiilit.
Painakaa Volvo Cars -sovelluksen laitteet siirtyäksenne valikkoon, jossa sovellus yhdistetään autoon, ja noudattakaa sen jälkeen ohjeita.
Nyt voitte alkaa käyttää Volvo Cars -sovelluksen palveluja.

 Huomio

Jokaisella käyttäjällä, joka haluaa yhdistää Volvo Cars -sovelluksen autoon, on oltava oma erillinen profiili autossa. Samaa Volvo ID:tä on käytettävä auton profiilissa ja Volvo Cars-sovelluksessa. Ensimmäisen käyttäjän (järjestelmänvalvojan) Volvo ID:tä ei voi käyttää toisen käyttäjän yhdistämiseen autoon. Jotta Volvo Cars -sovellus voidaan yhdistää autoon, sen käyttäjän profiilin, joka haluaa yhdistää sovelluksen, on oltava valittuna ja aktiivisena autossa.

Volvo Cars -sovelluksen yhdistäminen autoon (koskee autoja, joissa on aiempi infotainment-järjestelmä (Sensus))

Se mitä valmisteluja tulee tehdä, riippuu siitä, onko teillä Volvo On Call -tilaus vai ei.

Teille, jolla on Volvo On Call -tilaus

Jotta teillä on käytössänne Volvo Cars -sovelluksen toimintojen koko tarjonta, se on yhdistettävä autoon.

Autossa on tehtävä seuraavat toimenpiteet.
Varmistakaa, että autonne on paikassa, jolla on puhelimen kenttä ja että kannettavassa laitteessanne on internet-yhteys.

 Huomio

Jos autonne on varustettu sekä Sensus Connect- että Volvo On Call -järjestelmällä, varmistakaa, ettei Automodeemin Internet ole valittuna internetlähteeksi infotainment-järjestelmässä. Jos se on valittuna, ette voi toteuttaa kohtaa 5 seuraavassa ettekä siten myöskään yhdistää Volvo Cars-sovellusta autoonne.

Varmistakaa ennen aloittamista, että teillä on nelinumeroinen Volvo On Call PIN-koodi, Volvo ID-tunnuksenne ja auton tunnistenumero saatavilla. Volvo ID voidaan luoda Volvo Cars -sovellukseen kirjautumisen yhteydessä ja auton tunnistenumero löytyy esimerkiksi tuulilasista tai keskinäytöstä.

 Huomio

Useat käyttäjät voivat yhdistyä Volvo Cars -sovellukseen samassa autossa. Paremman kokemuksen ja tuen saamiseksi on suositeltavaa, että jokainen käyttäjä luo henkilökohtaisen Volvo ID:n.
Istuutukaa kuljettajan istuimelle puhelin mukananne ja kytkekää auton sytytysvirta.
Kirjautukaa Volvo Cars -sovellukseen Volvo ID -tunnuksellanne ja noudattakaa sovelluksen ohjeita. Jos teillä on jo yhdistetty auto sovelluksessa ja haluatte lisätä vielä toisen, valitkaa SuSi-21w22-VOC app icon profile, Yhdistetyt autot ja Lisää auto.
Kun kehotus painaa ON CALL -painiketta näytetään Volvo Cars -sovelluksessa, odottakaa muutama sekunti ennen painikkeen painamista varmistaaksenne, että auto on varmistustilassa.
Vahvistakaa kytkentä sovelluksen ja autonne välillä painamalla kerran nopeasti auton katossa olevaa ON CALL -painiketta (älkää pitäkö painiketta painettuna).
Nyt voitte alkaa käyttää Volvo Cars -sovelluksen palveluja.

Teille, jolla ei ole Volvo On Call -tilausta

Valitkaa Volvo Cars -sovelluksessa auton lisääminen ja ilmoittakaa auton tunnistenumero.

Vaihtaminen useiden yhdistettyjen autojen välillä Volvo Cars -sovelluksessa

Jos olette yhdistänyt useita autoja Volvo Cars -sovellukseen, voitte vaihtaa niiden välillä seuraavasti:
Siirtykää välilehteen SuSi-21w22-VOC app icon profile.
Valitkaa Yhdistetyt autot.
Merkitkää kyseinen auto ja valitkaa Vaihda tähän autoon.

Vinkkejä Volvo Cars -sovelluksen käyttämiseen

Jos Volvo Cars -sovelluksessa esiintyy häiriöitä, vaikka auto, johon sovellus on yhdistetty, on ulkona avoimella paikalla ja matkapuhelimella on hyvä internet-yhteys ja voimakas kenttä, yrittäkää asentaa sovellus uudelleen mobiililaitteeseenne.

Jos auto on käytetty, on tarkastettava, että Volvo On Call -palvelu on aktivoitu autossa.

Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tämä artikkeli koskee autoa

    Automalli/vuosimalli
  • Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Oliko tästä apua?