Matkapuhelimen yhdistäminen autoon Bluetooth -yhteyden avulla

Yhdistäkää matkapuhelimenne Bluetooth -yhteyden avulla, jotta voitte käyttää handsfree-toimintoja tai suoratoistaa musiikkia autossa langattomasti. Tässä artikkelissa kuvaillaan, miten muodostatte yhteyden matkapuhelimenne ja Volvonne välille.

Matkapuhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin avulla

Yhdistettynä voi olla samanaikaisesti kaksi Bluetooth -yksikköä, joista toinen on tarkoitettu vain sisällön suoratoistoon. Viimeksi yhdistetty puhelin jää automaattisesti yhdistetyksi puheluiden soittamista, viestien lähettämistä/vastaanottamista, sisällön suoratoistoa ja internet-yhteyden muodostamista varten. Matkapuhelimessa on oltava Bluetooth-yhteys ja sen täytyy myös tukea internet-jakoa. Tietoa matkapuhelimista ja yhteensopivuudesta: ks. Puhelimet ja Bluetooth-yhteensopivuus.

Yhdistäminen tehdään kerran yksikköä kohti. Yhdistämisen jälkeen ei tarvita muuta kuin että Bluetooth-yksikössä on Bluetooth aktivoitu.

Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin avulla: katsokaa opastusvideo tai noudattakaa alla olevia ohjeita.

Puhelimen yhdistäminen

 Huomio

Keskinäytön asetukset ja valikot vaihtelevat ohjelmistoversiosta riippuen.

Ohjeet

Alla kuvataan, kuinka auto yhdistetään puhelimeen.

Puhelimen yhdistäminen

Aktivoikaa Bluetooth puhelimessanne.
Kun haluatte yhdistää auton internetiin puhelimen Bluetooth-yhteyden kautta, varmistakaa, että puhelimenne tukee internet-yhteyden jakamista ja että toiminto on aktivoitu. Toimintoa kutsutaan nimellä "internet-jako" iPhone-puhelimissa ja "Personal hotspot" Android-puhelimissa. iPhone-puhelimissa myös "Internetin jakaminen" -valikkosivun on oltava auki, kunnes Internet-yhteys on muodostettu.

Avatkaa puhelimen osanäkymä.

 • Jos autoon ei ole yhdistetty yhtään puhelinta, painakaa Lisää puhelin.
 • Jos autoon on jo yhdistetty yksi puhelin, painakaa – Vaihda16w17 - Support site - Shift symbol. Painakaa ponnahdusikkunassa Lisää puhelin.
Saatavilla olevat Bluetooth-yksiköt luetellaan.
Koskettakaa yhdistettävän puhelimen nimeä ja noudattakaa keskinäytössä olevia ohjeita.

 Huomio

Joissakin puhelimissa on aktivoitava viestitoiminto.

Kaikki matkapuhelimet eivät ole täysin yhteensopivia ja voivat näyttää yhteystietoja ja viestejä autossa.

Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään, on mahdollista, että puhelimen liitäntä autoon katkeaa. Poistakaa tällöin puhelin autosta ja liittäkää se sitten uudelleen.

Katsokaa automallinne käyttöoppaasta lisätietoja, kuinka yhdistäminen tehdään Bluetooth-yhteyden kautta.

Push-ilmoitukset iOS1-viesteistä

Jotta iOS-puhelimien viesteistä näytetään push-ilmoituksia auton näytössä, kyseiset ilmoitukset on ehkä aktivoitava puhelimen asetuksissa:

Asetukset
Push-ilmoitukset
Viestit
Aktivoikaa Salli push-ilmoitukset, Näytä ilmoitusnäytössä, Sovelluskuvakenäkymä, Näytä näytön ollessa lukittu ja Push-ilmoitukset kohdassa Push-ilmoitusten tyyppi lukitsemattomana.
 1. 1 Push-ilmoitusten asetukset voivat vaihdella puhelinmallin ja ohjelmistoversion mukaan.

Tämä artikkeli koskee autoa

  Automalli/vuosimalli
 • XC90 ja XC90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, vuosimalli 2016-2022.

 • S90 ja V90, ja V90 Cross Country, vuosimallit 2017–2021.

 • XC60, XC60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid ja S90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, vuosimalli 2018-2021.

 • XC40, vuosimalli 2018 ja uudemmat.

 • V60, V60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V60 Cross Country, S60, S60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, vuosimalli 2019-2022.

 • XC40 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, vuosimalli 2020 ja uudemmat.

 • Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Oliko tästä apua?