Volvo ID:n luominen ja rekisteröinti

Jotta kaikkia yhdistettyjä palveluja voidaan käyttää, on luotava Volvo ID ja rekisteröitävä se autoon. Tässä artikkelissa kuvataan, miten Volvo ID luodaan ja rekisteröidään autoon.

Autot, joita artikkeli koskee: XC90, vuosimallit 2016–2019. S90 ja V90, vuosimallit 2017–2019. XC40 ja XC60, vuosimallit 2018–2019. Vuosimallin 2019 S60 ja V60.

Henkilökohtaisen Volvo ID -tunnuksen luominen

Henkilökohtainen Volvo ID

Volvo ID -tunnuksen luomiseksi teidän pitää rekisteröidä sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero ja noudattaa ohjeita vahvistusilmoituksessa, joka lähetetään teille osana prosessia.

Volvo ID -tunnus voidaan luoda seuraavin tavoin:

 • Volvo ID -sovelluksen kautta auton keskinäytössä.
 • Volvo Cars-sovelluksen1 kautta.
 • Osoitteen https://www.volvocars.com2 kautta.
 • Volvo-jälleenmyyjänne kautta, joka voi pyynnöstänne auttaa teitä luomaan Volvo ID:n.

Jos aiotte luoda, tai olette jo luonut, Volvo ID:n jollakin muulla tavalla kuin Volvo ID -sovelluksen kautta auton keskinäytössä, teidän täytyy rekisteröidä Volvo ID -tunnuksenne myös autoon, jotta voitte käyttää kaikkia toimintoja. Katsokaa lisätietoja Volvo ID:nne rekisteröinnistä jäljempänä tässä artikkelissa olevasta kohdasta "Volvo ID:n rekisteröinti autoon".

Muistettavaa luotaessa Volvo ID

Turvallisuussyistä Volvo ID:tä luotaessa käyttäjänimen ja salasanan valinnalle on asetettu useita vaatimuksia.

Käyttäjätunnus:
 • Käyttäjänimen on oltava käytössänne oleva sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero.
 • Sähköpostiosoitteen pituus ei saa ylittää 60 merkkiä.
Salasana:
 • Salasanassa on oltava vähintään kahdeksan ja enintään 20 merkkiä.
 • Siinä on oltava suuria kirjaimia (A–Z), pieniä kirjaimia (a–z) ja numeroita (0–9).
 • Myös tiettyjä erikoismerkkejä voidaan käyttää (# $ % ! & ' * + ? - / = ^ _ `{|} ~).

Volvo ID:n luominen Volvo Cars -sovelluksen kautta

Tämä ohje koskee vain autoja, jotka on varustettu Volvo On Call1-järjestelmällä.

Katsokaa, että Teillä on Volvo Cars-sovelluksen viimeisin versio3.
Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen aloitussivulta ja noudattakaa ohjeita.

Luodessanne Volvo ID -tunnuksen Volvo Cars -sovelluksen kautta Teidän pitää myös rekisteröidä Volvo ID autoon voidaksenne saada käyttöönne joukon internetiin kytkettyjä toimintoja, ks. ohjeet kohdasta "Volvo ID:n rekisteröiminen autoon".

Volvo ID:n luominen auton Volvo ID -sovelluksen kautta

Jos ette ole vielä ladannut Volvo ID -sovellusta, ladatkaa se keskusnäytön sovellusnäkymän kohdasta Latauskeskus. Tietoa sovellusten lataamisesta: ks. Sovellusten lataaminen autoon ja päivittäminen.
Käynnistäkää sovellus ja rekisteröikää sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero.
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen/matkapuhelinnumeroon.
Volvo ID on nyt luotu ja ID on rekisteröity automaattisesti autoon. Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.

Volvo ID:n luominen volvocars.com-sivuston kautta

Valitkaa markkina-alueenne osoitteessa https://www.volvocars.com. Sivun oikeassa yläkulmassa voitte sitten valita kohdan "Uuden Volvo ID:n luominen".

 Huomio

Mahdollisuus käsitellä Volvo ID:tä volvocars.com-sivuston kautta ei ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla. Jos markkina-alueellanne ei ole tätä mahdollisuutta, luokaa Volvo ID käyttäen jotakin muuta tässä artikkelissa kuvatuista tavoista.

Rekisteröikää Volvo ID:nne autoon

Jos loitte Volvo ID:n verkossa tai Volvo Cars -sovelluksen kautta, rekisteröikää se autoon:
Ladatkaa Volvo ID -sovellus keskinäytön sovellusnäkymän kohdasta Latauskeskus. Tietoa sovellusten lataamisesta: ks. Sovellusten lataaminen autoon ja päivittäminen.

 Huomio

Sovellusten lataamista varten pitää auton olla yhdistettynä internetiin. Katsokaa lisätietoa auton yhdistämisestä internetiin kohdasta Yhdistäminen internetiin matkapuhelimella (Wi-Fi).

Käynnistäkää sovellus ja täyttäkää Volvo ID:nne (sähköpostiosoite/matkapuhelinnumero).
Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti sähköpostiosoitteeseen/matkapuhelinnumeroon.
Volvo ID:nne on nyt rekisteröity autoon. Nyt voitte käyttää Volvo ID -palveluja.

 Huomio

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä ja riippuvat varustetasosta sekä markkina-alueesta.
 1. 1 Koskee vain Volvo On Call -markkina-alueita.
 2. 2 Ei käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.
 3. 3 Sovelluksen viimeisin versio voidaan ladata esim. Apple App Store tai Google Play -sovelluskaupasta.

Tämä artikkeli koskee autoa

  Automalli/vuosimalli
 • XC90 ja XC90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, vuosimalli 2016-2022.

 • S90 ja V90, ja V90 Cross Country, vuosimallit 2017–2021.

 • XC60, XC60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid ja S90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, vuosimalli 2018-2021.

 • XC40, vuosimalli 2018 ja uudemmat.

 • V60, V60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V60 Cross Country, S60, S60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, vuosimalli 2019-2022.

 • XC40 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, vuosimalli 2020 ja uudemmat.

 • Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Oliko tästä apua?