Sensus Connect

Järjestelmäpäivitykset autossa

Päivitetty 9/29/2020

Järjestelmäpäivitykset autossa

Järjestelmäpäivitykset kohdistuvat niihin auton osiin, jotka liittyvät yhdistettyyn autoon ja Infotainment-järjestelmään. Jos järjestelmäohjelmistojen päivityksiä on saatavana, päivitykset voidaan tehdä kaikki yhdellä kertaa tai yksi kerrallaan.

Järjestelmäpäivitysten hallinta

Katsokaa alla olevista ohjeista tai videolta tietoa järjestelmäpäivitysten asentamisesta suoraan autosta käsin.

16w17 - P5 - Support site - Download Center Symbol

Järjestelmäpäivityksiä hallitaan sovelluksen Latauskeskus kautta keskinäytön sovellusnäkymässä. Painamalla painiketta käynnistetään lataussovellus kotinäkymän alimmassa osanäkymässä. Jos saatavana olevia päivityksiä ei olla haettu Infotainment-järjestelmän viime käynnistyksen jälkeen, tehdään haku. Hakua ei tehdä, jos ohjelmiston asennus on meneillään. Lataussovelluksen Järjestelmän päivitykset -painikkeen kuvake osoittaa, montako päivitystä on saatavana. Painiketta painettaessa näytetään luettelo päivityksistä, jotka autoon voidaan asentaa.

Jotta järjestelmäpäivityksiä voidaan tehdä, auton on oltava yhdistetty. Tietoa auton yhdistämisestä internetiin: ks. Yhdistäminen internetiin matkapuhelimella (Wi-Fi), Yhdistäminen internetiin automodeemin kautta (P-SIM) tai Yhdistäminen internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla.

järjestelmäpäivitykset

Huomio

Keskinäytön asetukset ja valikot vaihtelevat ohjelmistoversiosta riippuen.

Kaikkien järjestelmäpäivitysten asentaminen

  • Valitkaa Asenna kaikki luettelon alareunasta.

Jos ette halua luetteloa, voitte valita Asenna kaikki painikkeen Järjestelmän päivitykset kohdalla.

Yksittäisten järjestelmäpäivitysten asentaminen

  • Valitkaa haluamanne ohjelmiston kohdalla Asenna.

Lataamisen keskeyttäminen

  • Painakaa ristiä toimintailmaisimessa, joka on korvannut painikkeen Asenna lataamisen alussa.

Huomatkaa, että vain lataus voidaan keskeyttää. Asennusvaiheen alettua keskeyttäminen ei ole enää mahdollista.

Ohjelmistopäivitysten haku taustalla

Toiminto voidaan poistaa toiminnasta keskinäytön kautta:

Painakaa päänäkymässä Asetukset.

Painakaa JärjestelmäLatauskeskus.

Poistakaa valinta Automaattiset ohjelmistopäivitykset.

Jos päivitys on saatavana, keskinäytön tilakentässä näytetään ilmoitus Uusia ohjelmistopäivityksiä saatavana, katso Latauskeskus. Painamalla ilmoitusta käynnistetään lataussovellus kotinäkymän alimmassa osanäkymässä. Lataussovelluksen käynnistyttyä kuvake sen painikkeessa Järjestelmän päivitykset näyttää, montako päivitystä on saatavana.

Ohjelmistopäivitysten haku taustalla on aktivoituna auton lähtiessä tehtaalta.

Huomio

Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää muut palvelut.

Huomio

Päivitys voi keskeytyä, jos sytytysvirta katkaistaan ja autosta poistutaan.

Päivityksen ei kuitenkaan tarvitse olla valmistunut ennen autosta poistumista, koska sitä jatketaan seuraavalla auton käyttökerralla.

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.


Oliko tästä apua?