Sensus Connect

Puheohjauksen käyttö

Päivitetty 9/29/2020

Puheohjauksen käyttö

Puheohjaus antaa Teille mahdollisuuden aktivoida puheella tiettyjä toimintoja multimediajärjestelmässä, radiossa, Bluetooth®-yhdistetyssä matkapuhelimessa tai Volvon navigointijärjestelmässä.

Puheääniohjaus

Puhekomennot tarjoavat mukavamman käyttökokemuksen ja voivat auttaa kuljettajaa keskittymään ajamiseen ja kiinnittämään huomionsa tiehen ja liikennetilanteeseen. Voitte käyttää puheohjausta myös Volvon navigointijärjestelmänKoskee Sensus Navigation -järjestelmällä varustettuja autoja. ohjaamiseen.

Puheohjaus on käytettävissä seuraavilla kielillä: englanti (UK), englanti (US), ranska, kanadanranska, italia, japani, kiina (mandariinikiina), venäjä, espanja, espanja (Latinalainen Amerikka), hollanti, ruotsi ja saksa.

Varoitus

Kuljettaja on aina täysin vastuussa auton kuljettamisesta turvallisella tavalla ja kaikkien asiaankuuluvien liikennesääntöjen noudattamisesta.

Matkapuhelimen liittäminen

Ennen kuin matkapuhelimen puheäänikäskyjä voidaan käyttää, pitää matkapuhelimen olla rekisteröity ja yhdistetty Bluetooth® handsfree -järjestelmän kautta. Jos puhelinkäsky annetaan eikä yhtään matkapuhelinta ole yhdistettynä, järjestelmä voi ilmoittaa teille siitä. Lisätietoja matkapuhelimen rekisteröinnistä ja yhdistämisestä: ks. Volvon ja Bluetooth® -laitteen kytkeminen pariksi tai Bluetooth® -laitteen yhdistäminen Volvoonne.

Puheääniohjauksen aloittaminen

Painakaa ohjauspyörässä olevaa puheohjauksen painiketta järjestelmän aktivoimiseksi ja vuoropuhelun aloittamiseksi puhekäskyillä. Järjestelmä näyttää tällöin usein käytettävät komennot keskikonsolin näytössä.

P3/P4 - Support site - Voice control buttons on the wheel

Ohjauspyörän painikesarja.

Ottakaa huomioon seuraavat seikat, kun käytätte puheääniohjausjärjestelmää:

  • Käskyn yhteydessä - puhukaa äänimerkin jälkeen, normaalilla äänellä tavallisella tahdilla.
  • Älkää puhuko, kun järjestelmä vastaa (järjestelmä ei ymmärrä käskyjä tänä aikana).
  • Auton ovien, ikkunoiden ja kattoluukun

    Valinnais-/lisävaruste.

    pitää olla kiinni.
  • Välttäkää taustaääniä matkustamotilassa.

Huomio

Jos on epävarmuutta käytettävästä käskystä, kuljettaja voi sanoa "Ohje" - järjestelmä vastaa tällöin muutamilla eri käskyillä, joita voidaan käyttää ko. tilanteessa.

Puheääniohjaus voidaan keskeyttää:

  • sanomalla "Keskeyttäminen"
  • painamalla EXIT tai muuta päälähdepainiketta (esim. MEDIA).

Multimediajärjestelmän toiminnot

Esimerkkejä multimediajärjestelmän toiminnoista, joita voidaan käyttää puheohjauksella, ks. seuraava ohjevideo.

Puheohjauksen käyttö

Sensus Connect -järjestelmän interaktiivinen opas

Automalli/vuosimalli

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018Sensus Connect -järjestelmällä varustetut..

V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019Sensus Connect -järjestelmällä varustetut..

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018.

V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Oliko tästä apua?