Auton toiminnot

24 Tulokset

Auton toimintojen rajoittaminen Red Key -avaimella

Lainatessanne autoanne jollekulle voitte rajoittaa auton toimintoja Red Key -avaimen avulla. Voitte asettaa etukäteen esimerkiksi nopeusrajoituksen tai kaiuttimien enimmäisäänenvoimakkuuden.

IntelliSafe - turvajärjestelmätarkastus käynnistettäessä

Kun auto käynnistetään sen oltua täysin sammutettuna, kuljettajan tukijärjestelmä näyttää kuljettajan näytössä turvajärjestelmätarkastuksen. Tämä on uusi visuaalinen toiminto, joka lisätään marraskuussa 2017 julkaistun ohjelmiston myötä.

Taskupysäköinti Park Assist Pilot -toiminnon avulla

Park Assist Pilot -lisävaruste voi auttaa teitä taskupysäköinnissä. Tästä löydätte tietoa ja ohjevideoita, joissa kuvataan toiminnon käyttäminen.

Kellon asettaminen aikaan

Kun autoa käytetään ensimmäistä kertaa tai jos akkuvirta on katkennut, kellonaika ja päiväys on ehkä asetettava uudelleen. Kellon asettaminen aikaan on tärkeää mm. siksi, että tällöin auto voi yhdistää internetiin.

Hold ja Charge

Toiminnoilla Hold ja Charge voitte hallita hybridiakun latausta ajon aikana. Hold ja Charge ovat korvanneet hybridimoottoreilla varustetuissa autoissa aiemmin olleen ajotilan Save.

Kuljettajaprofiilit

Jotta Volvonne olisi mukautettu juuri teitä varten aina noustessanne autoon, voitte tallentaa ja suojata omat asetuksenne kuljettajaprofiileihin. Kuljettajaprofiilit voidaan yhdistää auton avaimiin, ja avattaessa auton lukitus auton asetukset valitaan käytettävään avaimeen yhdistetyn kuljettajaprofiilin mukaan.

Kohtisuora pysäköinti Park Assist Pilot -toiminnon avulla

Park Assist Pilot -lisävaruste avustaa kuljettajaa kohtisuorassa pysäköinnissä. Tästä löydätte tietoa ja ohjevideoita, joissa kuvataan toiminnon käyttäminen.

Erillislukitus

Jättäessänne auton huollettavaksi, hotellin pysäköintipalveluun tms. voitte erillislukitusta käyttäen lukita hansikaslokeron, takaluukun, tavaratilan luukun tai takaistuimen. Erillislukitustoiminto on erilainen eri automalleissa.

Hyvä tietää auton ikkunoista

Päivitetty 1/21/2020

Hyvä tietää auton ikkunoista

Kuljettajan oven säätimillä voidaan ohjata auton kaikkia ikkunannostimia ja muiden ovien säätimillä kulloisenkin oven ikkunannostinta. Joihinkin malleihin voidaan valita myös panoraamakatto.

Ikkunannostimien käyttäminen

Jotta ikkunannostimia voidaan käyttää, sytytysvirran on oltava asennossa I. Voitte ohjata kaikkia ikkunannostimia kuljettajan oven painikkeilla. Muilla painikesarjoilla voidaan ohjata vain kulloistakin ikkunannostinta. Vain yhtä painikesarjaa voidaan käyttää kerrallaan.

16w10 - Support site - Window buttons

Ikkunannostinten painikkeet kuljettajan ovessa. Säädinpaneelin ulkonäkö voi vaihdella automallin mukaan.

Varoitus

Tarkistakaa, että lapset tai muut matkustajat eivät jää väliin, kun ikkunat suljetaan kuljettajan ovesta käsin.

Tarkistakaa, etteivät lapset tai muut matkustajat jää puristuksiin, jos/kun ikkunat suljetaan etäavaimen avulla.

Jos autossa on lapsia, muistakaa aina katkaista ikkunannostimien virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten avain mukaan, kun autosta poistutaan.

180 km/h (112 mph) ylittävät nopeudet

Auton ikkunoita ei voida avata ajonopeuden ylittäessä 180 km/h (112 mph), mutta ne voidaan aina sulkea.

Sykkivä tuulimelu

Jos huomaatte sykkivää tuulimelua takaikkunoiden ollessa auki, voitte avata myös etuikkunoita hieman, jotta melu vähenee.

Panoraamakatto

Panoraamakatto on lisävaruste joissakin malleissa.

Panoraamakatto koostuu kahdesta lasiosasta, joista etumainen on avattavissa ja taempi on kiinteä kattolasi.

16w06 - Support site - Panorama roof

Panoraamakatto avattavalla luukulla.

Varoitus

Lapset, muut matkustajat tai esineet voivat jäädä panoraamakaton liikkuvien osien puristukseen.

Käyttäkää panoraamakattoa aina valvotusti.

Älkää antako lasten leikkiä käyttösäätimellä.

Muistakaa aina katkaista panoraamakaton virta asettamalla auton sähköjärjestelmä jännitetilaan 0 ja ottakaa sitten avain mukaan, kun autosta poistutaan.

Huomio

Älkää avatko panoraamakattoa, kun taakkateline on asennettu.

Huomio

Suosittelemme, että luette lisätietoa ja mahdollisia tärkeitä varoituksia automallinne käyttöoppaasta.

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.


Oliko tästä apua?

IntelliSafe – kuljettajan tuki ja turvallisuus

IntelliSafe on Volvo Carsin autojen turvallisuutta koskeva ajattelutapa, johon kuuluu useita aktiivisia tai passiivisia ajamisen tukitoimintoja eri tilanteita varten. Toiminnot voivat esimerkiksi auttaa ylläpitämään tiettyä ajallista etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon, estää törmäyksen varoittamalla ja jarruttamalla autoa tai auttaa pysäköinnissä.

Large Animal Detection

Jos autonne eteen tulee suurikokoinen eläin, City Safety -toimintoon kuuluva Large Animal Detection -ominaisuus voi tietyissä tilanteissa varoittaa siitä ja tukea jarrutusta.

Connected Safety

Connected Safety -toiminto voi ilmoittaa kuljettajalle, jos tiellä kauempana edessä ajava toinen ajoneuvo on kytkenyt varoitusvilkut tai havainnut tienpinnan liukkaaksi. Tietoa tienpinnan liukkaudesta voidaan lähettää myös, jos oma auto havaitsee liukkauden.

Mistä huomaan jonkin turvatoiminnon aktivoituneen?

Jos autonne toimii mielestänne omin päin odottamattomalla tavalla, jokin auton turvallisuuteen liittyvistä toiminnoista on voinut aktivoitua.

Pilot Assist -toiminnon, nopeudensäätimen, mukautuvan nopeudensäätimen ja nopeudenrajoittimen varoitusilmoitusten päivitetty ulkonäkö

Toimintojen Pilot Assist, nopeudensäädin (CC), mukautuva nopeudensäädin (ACC) ja nopeudenrajoitin (SL) tiettyjen varoitusilmoitusten ulkonäkö on uudistettu toukokuussa 2018 julkaistun ohjelmistopäivityksen myötä.

Vinkkejä Pilot Assist -toiminnon käyttämiseen

Pilot Assist on mukavuustoiminto, joka voi tukea ohjausta ja auttaa ylläpitämään etäisyyttä edellä ajavaan autoon. Aluksi voi tuntua hieman oudolta, kun Pilot Assist auttaa ohjaamaan autoa, ja toimintoon tottuminen voi edellyttää muutaman kymmenen kilometrin ajamista Pilot Assist toiminnassa. Seuraavassa on vinkkejä, jotka voivat auttaa käyttämään Pilot Assist -toimintoa.

Istuinlämmittimen automaattinen käynnistys

Istuinlämmittimen automaattinen käynnistystoiminto vaihtelee automallin mukaan ja toimii eri tavalla kuljettajan ja matkustajan puolilla.

Kuljettajaprofiilin yhdistäminen avaimeen

Henkilökohtaisia asetuksia muun muassa istuimia, ilmastointia, äänentoistoa, navigointia ja kommunikointia varten voidaan tallentaa kuljettajaprofiileihin ja yhdistää johonkin auton avaimista.

Kuljettajaprofiilin muokkaaminen ja suojaaminen

Voitte tallentaa teille räätälöityjä henkilökohtaisia asetuksia kuljettajaprofiiliin suojaamalla profiilin. Tällöin tallennetaan lukittaessa valittuina olevat asetukset. Voitte halutessanne myös nimetä profiilin tai muuttaa sen nimeä.

Takaluukun käsittely jalan liikkeellä

Jos kätenne ovat varattuina, voitte avata tai sulkea takaluukun yksinkertaisella jalan liikkeellä auton takapuskurin alapuolella. Toiminto on lisävaruste ja se vaihtelee automallista riippuen.

Pilot Assist ja kaista-avustin

Pilot Assist on mukavuustoiminto, joka voi auttaa pitämään auton omalla kaistallaan ja ylläpitämään etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon. Lane Keeping Aid on toiminto, joka voi samalla tavalla auttaa tietyissä tilanteissa vähentämään vaaraa auton poistumisesta tahattomasti omalta kaistaltaan.

Ohjausapu törmäyksen uhatessa

Ohjausapu törmäyksen uhatessa -toiminto voi auttaa teitä vähentämään vaaraa auton poistumisesta tahattomasti kaistaltaan ja/tai törmäämisestä toiseen ajoneuvoon tai esteeseen ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin kaistalle ja/tai väistämällä.

Poistuminen taskupysäköinnistä Park Assist Pilot -toiminnon avulla

Park Assist Pilot -lisävaruste voi auttaa poistumaan taskupysäköintipaikasta. Tästä löydätte tietoa ja ohjevideoita, joissa kuvataan toiminnon käyttäminen.

Erillislukitus

Erillislukituksen, jota joissain malleissa nimitetään yksityiseksi lukitukseksi, tarkoitus on se, että tavaratilan luukku/takaluukku ja hansikaslokero voidaan lukita, mutta ovet voidaan silti avata ja auto käynnistää. Erillislukitusta voidaan käyttää jätettäessä auto huoltoon tai hotellin pysäköintipalveluun.

Park Assist Pilot

Park Assist Pilot -lisävaruste on toiminto, joka voi auttaa ohjaamaan autoa pysäköitäessä. Se voi myös auttaa ohjaamaan poistuttaessa taskupysäköintipaikasta. Tästä artikkelista löydätte videoita, tietoja ja linkkejä ohjeisiin, joissa näytetään, miten ja milloin toimintoa voidaan käyttää.