Sovellusten hallinta

Sovellusten lataaminen autoon ja päivittäminen

Päivitetty 9/29/2020

Sovellusten lataaminen autoon ja päivittäminen

Kun autonne on yhdistetty internetiin, voitte ladata autoon sovelluksia ja päivittää niitä helposti suoraan auton keskinäytöstä. Voitte myös poistaa sovelluksia.

Sovellusten hallinta

16w17 - P5 - Support site - Download Center Symbol

Sovelluksia hallitaan sovellusnäkymän kohdassa Latauskeskus.

Sovellusten lataamista, päivittämistä tai poistamista varten auton pitää olla yhdistetty internetiin. Lisätietoa auton yhdistämisestä internetiin: ks. Yhdistäminen internetiin matkapuhelimella (Wi-Fi), Yhdistäminen internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla tai Yhdistäminen internetiin automodeemin kautta (P-SIM).

Kaikkien käytettävien sovellusten täytyy olla päivitettyinä uusimpaan versioon.

16w17 - Support Site - Download center - display

Sovellusnäkymä auton sovelluksilla.

Sovellusten lataaminen

Ladatkaa sovellus katsomalla ohjevideo tai noudattamalla alla olevia ohjeita.

Sovellusten lataaminen

Avatkaa Latauskeskus.

Avatkaa luettelo sovelluksista, jotka ovat saatavilla mutta joita ei ole vielä asennettu autoon, valitsemalla Uusia sovelluksia. Laajentakaa luettelo katsoaksenne lisätietoa sovelluksesta painamalla sovellusriviä.

Aloittakaa haluamanne sovelluksen lataaminen valitsemalla Asenna.

Asennuksen tila näytetään.

Jos latausta ei voida sillä hetkellä aloittaa, näytetään viesti. Sovellus jää luetteloon ja sen asentamista voidaan yrittää myöhemmin.

Lataamisen keskeyttäminen

Keskeyttäkää meneillään oleva lataus painamalla Peruuta.

Huomatkaa, että vain lataus voidaan keskeyttää. Asennusvaiheen alettua keskeyttäminen ei ole enää mahdollista.

Sovellusten päivittäminen

Katsokaa ohjeet ja video sovellusten päivittämistä varten alta.

Sovellusten päivittäminen

Huomio

Keskinäytön asetukset ja valikot vaihtelevat ohjelmistoversiosta riippuen.

Kaikkien saatavina olevien päivitysten asentaminen

Avatkaa Latauskeskus.

Avatkaa luettelo kaikista saatavana olevista päivityksistä valitsemalla Sovelluspäivitykset.

Valitkaa Asenna kaikki.

Päivitys alkaa.

Yksittäisten päivitysten asentaminen

Avatkaa Latauskeskus.

Avatkaa luettelo kaikista saatavana olevista päivityksistä valitsemalla Sovelluspäivitykset.

Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa Asenna.

Päivitys alkaa.

Jos sovellusta käytetään päivityksen aikana, se käynnistetään uudelleen päivityksen viimeistelemiseksi.

Sovelluksen poistaminen

Jos sovellus on käytössä, se on suljettava, jotta poistaminen on mahdollista.

Avatkaa Latauskeskus.

Valitkaa Sovelluspäivitykset.

Katsokaa luettelo kaikista asennetuista sovelluksista valitsemalla Asennetut sovellukset

Etsikää haluamanne sovellus ja valitkaa Poista asennus.

Kun sovellus on poistettu, se katoaa luettelosta.

Huomio

Datan lataaminen voi vaikuttaa muihin palveluihin, jotka siirtävät dataa, esim. nettiradioon. Jos vaikutus muihin palveluihin koetaan häiritsevänä, lataaminen voidaan keskeyttää. Vaihtoehtoisesti voi olla hyvä sulkea tai keskeyttää muut palvelut.

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.


Oliko tästä apua?