Yhdistäkää matkapuhelimenne

16 Tulokset

Bluetooth®-handsfree-puhelun käsittely

Bluetooth®-yhteensopiva matkapuhelin voidaan yhdistää ja käyttää sitä handsfree-puhelimena autossanne. Bluetooth®-handsfree -toiminnon aktivointi ja puhelun käsittely, ks. seuraavia ohjeita.

Puhelimet ja Bluetooth-yhteensopivuus

Bluetooth on langaton tekniikka, joka mahdollistaa yhdistämisen eri medialaitteiden välillä. Puhelimen yhdistämiseksi Volvon Bluetooth-järjestelmään pitää puhelimen olla yhteensopiva auton kanssa. Volvo arvioi jatkuvasti Bluetooth-puhelimia selvittääkseen, ovatko ne yhteensopivia.

Vaihtaminen toiseen Bluetooth®-laitteeseen

Jos Volvoonne on kytkettynä useampi kuin yksi laite, voitte helposti muuttaa sen, mihin laitteeseen sen pitää olla yhdistettynä, noudattamalla seuraavia ohjeita.

Tekstiviestit

Jos autonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, on mahdollista saada tekstiviestit matkapuhelimestanne luettaviksi Volvoonne. Tämä artikkeli kertoo, kuinka se tehdään.

Bluetooth® -laitteen yhdistäminen Volvoonne

Kun yhdistätte Bluetooth®-yksikön, voitte tehdä tämän joko yksiköstä tai Volvostanne. Tämä artikkeli kertoo, kuinka luotte yhteyden Bluetooth® -laitteesta (esim. matkapuhelin tai tabletti) Volvoonne.

Matkapuhelimen yhdistäminen autoon Bluetooth -yhteyden avulla

Päivitetty 6/5/2020

Matkapuhelimen yhdistäminen autoon Bluetooth -yhteyden avulla

Yhdistäkää matkapuhelimenne Bluetooth -yhteyden avulla, jotta voitte käyttää handsfree-toimintoja tai suoratoistaa musiikkia autossa langattomasti. Tässä artikkelissa kuvaillaan, miten muodostatte yhteyden matkapuhelimenne ja Volvonne välille.

Matkapuhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin avulla

Yhdistettynä voi olla samanaikaisesti kaksi Bluetooth -yksikköä, joista toinen on tarkoitettu vain sisällön suoratoistoon. Viimeksi yhdistetty puhelin jää automaattisesti yhdistetyksi puheluiden soittamista, viestien lähettämistä/vastaanottamista, sisällön suoratoistoa ja internet-yhteyden muodostamista varten. Matkapuhelimessa on oltava Bluetooth-yhteys ja sen täytyy myös tukea internet-jakoa. Tietoa matkapuhelimista ja yhteensopivuudesta: ks. Puhelimet ja Bluetooth-yhteensopivuus.

Yhdistäminen tehdään kerran yksikköä kohti. Yhdistämisen jälkeen ei tarvita muuta kuin että Bluetooth-yksikössä on Bluetooth aktivoitu.

Puhelimen yhdistäminen autoon Bluetoothin avulla: katsokaa opastusvideo tai noudattakaa alla olevia ohjeita.

Puhelimen yhdistäminen

Huomio

Keskinäytön asetukset ja valikot vaihtelevat ohjelmistoversiosta riippuen.

Ohjeet

Alla kuvataan, kuinka auto yhdistetään puhelimeen.

Puhelimen yhdistäminen

Aktivoikaa Bluetooth puhelimessanne.

Kun haluatte yhdistää auton internetiin puhelimen Bluetooth-yhteyden kautta, varmistakaa, että puhelimenne tukee internet-yhteyden jakamista ja että toiminto on aktivoitu. Toiminto on iPhonessa nimeltään "Oma yhteyspiste" ja Android-puhelimissa "Mobiilitukiasema ja yhteyden jako". iPhone-puhelimissa myös valikkosivun "internet-yhteyden jakaminen" on oltava auki, kunnes internet-yhteys on luotu.

Avatkaa puhelimen osanäkymä.

  • Jos autoon ei ole yhdistetty yhtään puhelinta, painakaa Lisää puhelin.
  • Jos autoon on jo yhdistetty yksi puhelin, painakaa – Vaihda. Painakaa ponnahdusikkunassa Lisää puhelin.

Saatavilla olevat Bluetooth-yksiköt luetellaan.

Koskettakaa yhdistettävän puhelimen nimeä ja noudattakaa keskinäytössä olevia ohjeita.

Huomio

Joissakin puhelimissa on aktivoitava viestitoiminto.

Kaikki matkapuhelimet eivät ole täysin yhteensopivia ja voivat näyttää yhteystietoja ja viestejä autossa.

Jos puhelimen käyttöjärjestelmä päivitetään, on mahdollista, että puhelimen liitäntä autoon katkeaa. Poistakaa tällöin puhelin autosta ja liittäkää se sitten uudelleen.

Katsokaa automallinne käyttöoppaasta lisätietoja, kuinka yhdistäminen tehdään Bluetooth-yhteyden kautta.

Push-ilmoitukset iOS

Push-ilmoitusten asetukset voivat vaihdella puhelinmallin ja ohjelmistoversion mukaan.

-viesteistä

Jotta iOS-puhelimien viesteistä näytetään push-ilmoituksia auton näytössä, kyseiset ilmoitukset on ehkä aktivoitava puhelimen asetuksissa:

Asetukset

Push-ilmoitukset

Viestit

Aktivoikaa Salli push-ilmoitukset, Näytä ilmoitusnäytössä, Sovelluskuvakenäkymä, Näytä näytön ollessa lukittu ja Push-ilmoitukset kohdassa Push-ilmoitusten tyyppi lukitsemattomana.

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.


Oliko tästä apua?

Bluetooth-profiilit Sensus IAM2.1 -järjestelmää varten

Sensus IAM2.1 tukee Bluetooth Core -versiota 2.0+EDR. Taulukosta ilmenee, mitä Bluetooth-profiileja teidän autonne infotainment-järjestelmä tukee. (Artikkeli koskee autoja, joiden infotainment-järjestelmä on Sensus IAM2.1)

Volvon ja Bluetooth® -laitteen kytkeminen pariksi

Kun yhdistätte Bluetooth®-yksikön, voitte tehdä tämän joko yksiköstä tai Volvostanne. Tämä artikkeli kertoo, kuinka luotte yhteyden Volvonne ja Bluetooth®-laitteen (esim. matkapuhelimen tai tabletin) välille.

Bluetooth-profiilit Sensus Connect -järjestelmää varten

Sensus Connect IHU tukee Bluetooth Core -versiota 2.1+EDR. Taulukosta ilmenee, mitä Bluetooth-profiileja teidän autonne infotainment-järjestelmä tukee. (Artikkeli koskee autoja, joiden infotainment-järjestelmä on Sensus Connect IHU 3.0 - 3.2).

Bluetooth® ja Volvonne

Bluetooth® on langaton tekniikka, joka mahdollistaa yhdistämisen eri medialaitteiden välillä. Tämä artikkeli kertoo Bluetooth®-järjestelmän toiminnot ja edut Volvossanne.

Bluetooth-profiilit Sensus Connect IHU -järjestelmää varten

Sensus Connect IHU tukee Bluetooth Core -versiota 2.1+EDR. Taulukosta ilmenee, mitä Bluetooth-profiileja teidän autonne infotainment-järjestelmä tukee. (Artikkeli koskee autoja, joiden infotainment-järjestelmä on Sensus Connect IHU).

Bluetooth-laitteen poistaminen Volvostanne

Jos haluatte poista Bluetooth-laitteen pysyvästi Volvostanne, noudattakaa seuraavia ohjeita. Kun tämä on tehty, laitetta ei enää listata käytettävissä oleviin, liitettäviin laitteisiin.

Vinkkejä Bluetooth-yhteyden käyttämiseen

Jos yhteys tai toiminta autonne ja Bluetooth-laitteenne välillä ei toimi odotetusti, seuraavista vinkeistä saattaa olla apua.

Bluetooth -laitteen kytkeminen pois Volvostanne

On mahdollista kytkeä Bluetooth -laite pois Volvostanne. Kun tämä on tehty, laite ei enää ole yhdistettynä autoonne.

Puheohjauksen käyttö

Puheohjaus antaa Teille mahdollisuuden aktivoida puheella tiettyjä toimintoja multimediajärjestelmässä, radiossa, Bluetooth®-yhdistetyssä matkapuhelimessa tai Volvon navigointijärjestelmässä.

Puhelinluettelon siirtäminen Volvoonne

On mahdollista ladata puhelinluettelo matkapuhelimestanne Volvoonne. Toimintatapa vaihtelee riippuen järjestelmästä, jolla Volvonne on varustettu.