Yhdistäkää matkapuhelimenne

Volvon ja Bluetooth® -laitteen kytkeminen pariksi

Päivitetty 9/29/2020

Volvon ja Bluetooth® -laitteen kytkeminen pariksi

Kun yhdistätte Bluetooth®-yksikön, voitte tehdä tämän joko yksiköstä tai Volvostanne. Tämä artikkeli kertoo, kuinka luotte yhteyden Volvonne ja Bluetooth®-laitteen (esim. matkapuhelimen tai tabletin) välille.

Ohjeet

Bluetooth® -yhteyden luominen ja rekisteröinti: ks. ohjevideo tai noudattakaa seuraavia ohjeita.

Jos uusi laite yhdistetään, vanha laite on ehkä ensin poistettava, jos uudella ja vanhalla laitteella on sama nimi.

Volvonne yhdistäminen Bluetooth® -laitteeseen

Infotainment-järjestelmästä on kaksi eri versiota. Nähdäksenne, mikä versio autossanne on, tarkistakaa, onko teillä liitäntäpainike . Jos se on olemassa, menkää osaan Sensus Connect, muutoin menkää osaan Sensus.

Sensus Connect

Puhelimessanne: Menkää kohtaan Asetukset ja tarkastakaa, että Bluetooth® on aktivoitu.

Puhelimessanne: Katsokaa, että puhelin on tilassa "näkyvä".

Keskikonsolissa: Painakaa TEL ja sitten OK/MENU.

Keskikonsolissa: Kääntäkää OK/MENU-painiketta valitaksenne vaihtoehdon Etsi uutta puhelinta (mediayksikölle Etsi uutta laitetta) ja painakaa OK/MENU.

Järjestelmä etsii nyt tavoitettavissa olevia puhelimia.

Keskikonsolissa: Valitkaa laitteenne listasta ja painakaa OK/MENU.

Keskikonsolissa: Valitkaa Liitä puhelimeen tai Liitä soittimeen ja painakaa OK/MENU-painiketta.

Katsokaa, että matkapuhelimessanne esitettävä koodi on sama kuin se, joka esitetään autonne näytössä. Siinä tapauksessa hyväksytte koodin molemmissa paikoissa.

Puhelimessanne: Hyväksykää tai torjukaa valinta puhelinluettelon ja viestien osalta (koskee vain tiettyjä puhelinmalleja).

Puhelin/mediayksikkö on nyt kytketty Volvoonne. Jos tämä menetelmä ei onnistu, painakaa EXIT ja noudattakaa ohjeita kohdassa Bluetooth® -laitteen yhdistäminen Volvoonne tai ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjäänne.

Sensus

Puhelimessanne: Menkää kohtaan Asetukset ja tarkastakaa, että Bluetooth® on aktivoitu.

Keskikonsolissa: Painakaa TEL tai MEDIA ja sitten OK/MENU.

Noudattakaa ohjeita ulkoisessa yksikössänne ja auton näytössä saattaaksenne menettelyn loppuun.

Puhelin/mediayksikkö on nyt kytketty Volvoonne. Jos tämä menetelmä ei onnistu, painakaa EXIT ja noudattakaa ohjeita kohdassa Bluetooth® -laitteen yhdistäminen Volvoonne tai ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjäänne.

P3/P4 - Support site - Center console - TEL/MEDIA
P3/P4 - Support site - Phone view

Kun puhelimenne/mediayksikkönne on yhdistetty ja valittu, esitetään sen nimi Sensus Infotainment -näytössä ja yksikköä voidaan nyt ohjata autosta.

Huomio

Tämä menettely pitää tehdä vain kerran. Volvonne yrittää sitten yhdistää automaattisesti laitteeseenne sen ollessa järjestelmän yhteysetäisyydellä, kunhan Bluetooth® on aktivoituna laitteessa.

Huomio

Jos matkapuhelimenne käyttöjärjestelmä päivitetään, se voi katkaista yhteyden puhelimen ja auton välillä. Jos näin tapahtuu, poistatte puhelimen yhdistettyjen puhelinten luettelosta (ks. Bluetooth-laitteen poistaminen Volvostanne) ja toistatte yhdistämismenettelyn, joka selostetaan tässä artikkelissa.

Sensus Connect -järjestelmän interaktiivinen opas

Automalli/vuosimalli

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018Sensus Connect -järjestelmällä varustetut..

V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019Sensus Connect -järjestelmällä varustetut..

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018.

V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Oliko tästä apua?