Yhdistäminen internetiin

Internet-yhteyden jakaminen Wi-Fi -tukiaseman kautta

Päivitetty 9/29/2020

Internet-yhteyden jakaminen Wi-Fi -tukiaseman kautta

Kun auto on yhdistetty, internet-yhteys voidaan jakaa, jotta muut autossa olevat laitteet voivat käyttää sitä.

Internet-jako Wi-Fi -tukiaseman kautta

Jos auto on yhdistetty internetiin, voitte jakaa internet-yhteyden muille laitteilleEi koske tilannetta, jossa auto on yhdistetty internetiin Wi-Fi-yhteyden kautta.. Internet-yhteyden jakaminen Wi-Fi -tukiaseman kautta: noudattakaa seuraavia ohjeita.

Ohjeet

Verkko-operaattorin (SIM-kortin) on tuettava internetjakoa (internetyhteyden jakoa).

Painakaa päänäkymässä Asetukset.

Painakaa ViestintäAuton Wi-Fi-yhteyspiste.

Painakaa Verkon nimi ja nimetkää internet-jako.

Painakaa Salasana ja valitkaa salasana, joka on sitten annettava yhdistettyihin yksiköihin.

Painakaa Taajuuskaista ja valitkaa, millä taajuudella internet-jaon tulee lähettää tietoa. Huomatkaa, että taajuuskaistaa ei voida valita kaikilla markkina-alueilla.

Aktivoikaa/poistakaa käytöstä merkitsemällä/poistamalla merkintä ruudusta Auton Wi-Fi-yhteyspiste.

Jos yhteyslähteenä oli aiemmin Wi-Fi, vahvistakaa yhteyden vaihtaminen.

Ulkoiset yksiköt voivat nyt yhdistyä auton internet-jakoon (Wi-Fi-tukiasema).

Huomio

Verkko-operaattorinne voi veloittaa lisämaksuja Wi-Fi-yhteyspisteen aktivoinnista.

Ottakaa yhteys verkko-operaattoriinne dataliikenteen kustannuksesta.

Yhteystila näytetään symbolilla keskinäytön tilakentässä.

Katsokaa luettelo yhdistetyistä yksiköistä painamalla Yhdistetyt laitteet.

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.


Oliko tästä apua?