Yhdistäminen internetiin

16 Tulokset

Yhdistäminen internetiin henkilökohtaisen SIM-kortin kautta (Volvo On Call)

Jotta voidaan yhdistää internetiin henkilökohtaisen SIM-kortin kautta, pitää Volvonne olla varustettu järjestelmillä Sensus Connect ja Volvo On Call. Kun olette synnyttänyt internetyhteyden, suositellaan PIN-koodilukon avaamista, jotta voidaan automaattisesti yhdistää internetiin.

Kellon asettaminen aikaan

Kun autoa käytetään ensimmäistä kertaa tai jos akkuvirta on katkennut, kellonaika ja päiväys on ehkä asetettava uudelleen. Kellon asettaminen aikaan on tärkeää mm. siksi, että tällöin auto voi yhdistää internetiin.

Wi-Fi-yhteyden käyttö

Jos Volvonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, voitte synnyttää internetyhteyden Wi-Fi-järjestelmän kautta matkapuhelimestanne. Tämä artikkeli kertoo edellytykset auton yhdistämiselle internetiin matkapuhelimen Wi-Fi-järjestelmän kautta.

Yhdistäminen internetiin automodeemin kautta (P-SIM)

Autoissa, joissa on Volvo On Call, internet-yhteys voidaan muodostaa automodeemin (P-SIM) kautta.

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimella (Wi-Fi)

Muodostamalla internet-yhteyden Wi-Fi:n kautta matkapuhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne useita autoonne yhdistettyjä palveluja.

Kirjoitusmerkkipyörä ja näppäimistö

Kirjoittakaa ja valitkaa vaihtoehtoja esimerkiksi antaessanne sähköpostiosoitetta tai käyttäessänne verkkoselainta käyttämällä kirjoitusmerkkipyörää tai keskikonsolin painikesarjaa.

Sensus Connect

Sensus Connect on Volvon infotainment-järjestelmä, joka voi yhdistää Volvonne ympäröivän maailman kanssa ja tarjota teille tietoa, viihdettä ja omistajuuttanne helpottavia toimintoja.

Sensus Connect

Päivitetty 2/12/2020

Sensus Connect

Sensus Connect on Volvon infotainment-järjestelmä, joka voi yhdistää Volvonne ympäröivän maailman kanssa ja tarjota teille tietoa, viihdettä ja omistajuuttanne helpottavia toimintoja.

Sensus Connectin toiminta

Huomio

Helmikuusta 2020 alkaen karttamääränpäitä ei enää voi lähettää verkkosivustoilta autoon.

Sensus Connect on käyttäjärajapinta useine innovatiivisine toimintoineen, kuten autoon integroidut pilvipohjaiset palvelut, parannettu navigointi 3D-karttoineen ja ilmaisine karttapäivityksineen, paikallisine hakutoimintoineen ja mahdollisuuden lähettää määränpääneuvoja autoon matkan päästä (Send to Car).

Sensus Connectilla varustetussa autossa on kolme eri näyttöä, jotka antavat oikeaa tietoa oikealla hetkellä oikeassa paikassa häiritsemättä kuljettajan keskittymistä.

On myös mahdollista valita automodeemi (Volvo on CallKoskee vain Volvo On Call -markkina-alueita.) Wi-Fi-hotspotilla paremman internetkytkettävyyden saamiseksi. Tämä tarkoittaa, ettei Teidän tarvitse yhdistää puhelintanne, vaan asettamalla henkilökohtaisen SIM-korttinne Volvo On Call-modeemiin auto kytkeytyy automaattisesti internetiin.

Nettiradio, musiikin virtautus Bluetooth-toiminnon kautta ja muut viihdepalvelut ovat mahdollisia. Useissa infotainment- ja navigointitoiminnoissa voi liikkua puheohjauksen avulla.

Sensus Connect -järjestelmän käyttö

Sensus Connect tuo yhteen ja esittelee useiden auton järjestelmien monet toiminnot eri näytöissä. Keskinäyttö on kosketukseen reagoiva kosketusnäyttö, jota voidaan käyttää paljain käsin tai käsineet kädessä. Keskinäytön kautta voitte valita, missä ja miten tiedot näytetään. Keskinäytössä on toimintonäkymä, jossa on auton eri järjestelmien ja toimintojen kosketuspainikkeet. Siinä voitte ottaa toimintoja käyttöön tai poistaa niitä käytöstä sekä nähdä eri toimintojen toimintaa koskevat ilmoitukset. Katsokaa lisätietoa liikkumisesta keskinäytössä kohdasta Navigointi keskinäytössä.

Käytettävissä olevat -palvelut

Sensus Connect sisältää mm. seuraavassa listatut palvelut (osa palveluista edellyttää, että teillä on tilaus).

Palveluja

Sensus Connect -järjestelmän kautta pääsette useisiin sovelluksiin, joiden avulla voitte pitää yhteyttä autoonne ja korjaamoonne. Sensus Connect -järjestelmä tarjoaa myös sovelluksia autonne sovellusten ja ohjelmiston päivittämistä varten. Alla luetellaan palvelut, jotka Sensus Connect tarjoaa auton omistamisen helpottamiseksi.

Autosovellukset

Sensus Connect -järjestelmän kautta autossanne on käytettävissä valikoima viihde-, navigointi- ja huoltosovelluksia. Ajaessanne autoanne voitte kuunnella musiikkia, radiota tai äänikirjoja. Katsokaa lisätietoa autoonne saatavina olevista sovelluksista kohdasta Autosovellukset.

Huomio

Saatavissa oleva sovellusvalikoima voi vaihdella markkina-alueen ja sen mukaan, tukevatko Volvon kolmannen osapuolen toimittajat palveluja. Voi sattua, että yksi tai useampi sovellus ei ole käytettävissä markkina-alueella, jolla auto on myyty tai käytössä.

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Järjestelmä

Sensus Connect


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Järjestelmä

Sensus Connect


Oliko tästä apua?

Eri järjestelmien tietojen ja henkilökohtaisten tietojen jakamisen käytöstäpoisto

Tietyissä automalleissa voi olla tarpeen asettaa yksittäisiä järjestelmiä uudelleen, jos ette halua niiden jakavan tietoja autostanne. Katsokaa kohdasta "Tämä artikkeli on relevantti", voiko tämä teksti koskea teidän autoanne. Huomatkaa, että ette voi käyttää toimintojanne täysin, jos jokin toiminnallisuus poistetaan käytöstä.

Yhdistäminen internetiin Sensus Connected Touch -toiminnolla

Valinnalla Sensus Connected Touch voitte yhdistää internetiin käyttämällä matkapuhelintanne tai 3G/4G-dongelia.

Wi-Fi Hotspot-palvelun (Volvo On Call) käyttäminen

Autot, jotka on varustettu Sensus Connect - ja Volvo On Call -järjestelmällä voivat synnyttää Wi-Fi Hotspot -yhteyden voidakseen jakaa internetin muihin laitteisiin autossa.

Yhteyden vaihtaminen henkilökohtaisen SIM-kortin ja matkapuhelimen välillä

Joskus on hyvä vaihtaa yhteydestä henkilökohtaisen SIM-kortin kautta matkapuhelimen käyttämiseen internetyhteytenä autollenne, esim. kun ajatte toisessa maassa. Tämä artikkeli koskee Sensus Connect - ja Volvo On Call -järjestelmällä varustettuja autoja.

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimen (Bluetooth) kautta

Jos Volvonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, on mahdollista luoda internetyhteys matkapuhelimen kautta. Jotta tämä toimii, pitää matkapuhelimenne olla varustettu Bluetooth®-järjestelmällä sekä tukea internetjakoa.

Internet-yhteyden jakaminen Wi-Fi -tukiaseman kautta

Kun auto on yhdistetty, internet-yhteys voidaan jakaa, jotta muut autossa olevat laitteet voivat käyttää sitä.

Yhdistäminen internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla

Muodostamalla internet-yhteyden Bluetooth:n kautta matkapuhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne useita autoonne yhdistettyjä palveluja.

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimen (Wi-Fi) kautta

Jos Volvonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, on mahdollista luoda internetyhteys matkapuhelimen kautta. Jotta tämä toimii, matkapuhelimenne pitää tukea internet-jakoa.