Yhdistäminen internetiin

16 Tulokset

Yhdistäminen internetiin henkilökohtaisen SIM-kortin kautta (Volvo On Call)

Jotta voidaan yhdistää internetiin henkilökohtaisen SIM-kortin kautta, pitää Volvonne olla varustettu järjestelmillä Sensus Connect ja Volvo On Call. Kun olette synnyttänyt internetyhteyden, suositellaan PIN-koodilukon avaamista, jotta voidaan automaattisesti yhdistää internetiin.

Kellon asettaminen aikaan

Kun autoa käytetään ensimmäistä kertaa tai jos akkuvirta on katkennut, kellonaika ja päiväys on ehkä asetettava uudelleen. Kellon asettaminen aikaan on tärkeää mm. siksi, että tällöin auto voi yhdistää internetiin.

Wi-Fi-yhteyden käyttö

Jos Volvonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, voitte synnyttää internetyhteyden Wi-Fi-järjestelmän kautta matkapuhelimestanne. Tämä artikkeli kertoo edellytykset auton yhdistämiselle internetiin matkapuhelimen Wi-Fi-järjestelmän kautta.

Yhdistäminen internetiin automodeemin kautta (P-SIM)

Autoissa, joissa on Volvo On Call, internet-yhteys voidaan muodostaa automodeemin (P-SIM) kautta.

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimella (Wi-Fi)

Muodostamalla internet-yhteyden Wi-Fi:n kautta matkapuhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne useita autoonne yhdistettyjä palveluja.

Kirjoitusmerkkipyörä ja näppäimistö

Kirjoittakaa ja valitkaa vaihtoehtoja esimerkiksi antaessanne sähköpostiosoitetta tai käyttäessänne verkkoselainta käyttämällä kirjoitusmerkkipyörää tai keskikonsolin painikesarjaa.

Sensus Connect

Sensus Connect on Volvon infotainment-järjestelmä, joka voi yhdistää Volvonne ympäröivän maailman kanssa ja tarjota teille tietoa, viihdettä ja omistajuuttanne helpottavia toimintoja.

Sensus Connect

Sensus Connect on Volvon infotainment-järjestelmä, joka voi yhdistää Volvonne ympäröivän maailman kanssa ja tarjota teille tietoa, viihdettä ja omistajuuttanne helpottavia toimintoja.

Eri järjestelmien tietojen ja henkilökohtaisten tietojen jakamisen käytöstäpoisto

Tietyissä automalleissa voi olla tarpeen asettaa yksittäisiä järjestelmiä uudelleen, jos ette halua niiden jakavan tietoja autostanne. Katsokaa kohdasta "Tämä artikkeli on relevantti", voiko tämä teksti koskea teidän autoanne. Huomatkaa, että ette voi käyttää toimintojanne täysin, jos jokin toiminnallisuus poistetaan käytöstä.

Yhdistäminen internetiin Sensus Connected Touch -toiminnolla

Valinnalla Sensus Connected Touch voitte yhdistää internetiin käyttämällä matkapuhelintanne tai 3G/4G-dongelia.

Wi-Fi Hotspot-palvelun (Volvo On Call) käyttäminen

Päivitetty 1/21/2020

Wi-Fi Hotspot-palvelun (Volvo On Call) käyttäminen

Autot, jotka on varustettu Sensus Connect - ja Volvo On Call -järjestelmällä voivat synnyttää Wi-Fi Hotspot -yhteyden voidakseen jakaa internetin muihin laitteisiin autossa.

Wi-Fi Hotspot

Volvo On Call -järjestelmällä varustetuissa autoissa on SIM-kortinpidin käsinekotelossa. Tämä antaa teille mahdollisuuden yhdistää internetiin käyttämällä joko rinnakkaiskorttia (matkapuhelimestanne) tai erillistä SIM-korttia, jonka asetatte käsinekotelossa olevaan kortinpitimeen.

Tämä internetyhteys antaa paremman vastaanoton, koska antenni on yhdistetty SIM-kortinpitimeen, jolloin Volvonne on yhdistettynä internetiin riippumatta siitä, kuka ajaa autoa. On myös mahdollista käyttää Wi-Fi Hotspot -yhteyttä, mikä mahdollistaa internetin jakamisen Wi-Fi-yhteensopiviin laitteisiin autossa (esim. matkapuhelimet, tietokoneet ja tabletit).

Wi-Fi Hotspot on käytettävissä vain internetyhteydellä henkilökohtaisen SIM-kortin kautta, mutta ei Bluetooth®- tai Wi-Fi-yhteyden kautta.

Wi-Fi Hotspot suorituskyky

Jaettaessa Wi-Fi Hotspot useille laitteille suorituskyky voi heikentyä. Useimmat matkapuhelimet ja tabletit toimivat samalla taajuuskaistalla kuin Wi-Fi Hotspot, mikä voi aiheuttaa häiriöitä langattomassa ympäristössä.

Enintään kahdeksan laitetta voidaan yhdistää Wi-Fi Hotspot -toimintoon, mutta suosittelemme, että laitteita yhdistetään korkeintaan kolme.

Salasana

Wi-Fi Hotspot-toiminnon käyttämiseksi ja varman yhteyden luomiseksi valittuihin laitteisiin tarvitaan, että valitaan tunnussana. Tunnussana estää asiaankuulumattomien laitteiden yhdistämisen Wi-Fi-verkkoonne.

Keskeytynyt Wi-Fi-jako

Jos valitsette yhteyden poistamisen SIM-kortin (automodeemin) kautta auton internetasetuksissa, Wi-Fi Hotspot ei enää toimi. Menetätte tällöin synnytetyn yhteyden muihin laitteisiin autossa, koska autonne voi käyttää vain yhtä internetlähdettä kerrallaan.

Automalli/vuosimalli

V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019Koskee autoja, joissa on Sensus Connect ja Volvo On Call. .

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2015–2018Koskee autoja, joissa on Sensus Connect ja Volvo On Call. .

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019.

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2015–2018.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Oliko tästä apua?

Yhteyden vaihtaminen henkilökohtaisen SIM-kortin ja matkapuhelimen välillä

Joskus on hyvä vaihtaa yhteydestä henkilökohtaisen SIM-kortin kautta matkapuhelimen käyttämiseen internetyhteytenä autollenne, esim. kun ajatte toisessa maassa. Tämä artikkeli koskee Sensus Connect - ja Volvo On Call -järjestelmällä varustettuja autoja.

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimen (Bluetooth) kautta

Jos Volvonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, on mahdollista luoda internetyhteys matkapuhelimen kautta. Jotta tämä toimii, pitää matkapuhelimenne olla varustettu Bluetooth®-järjestelmällä sekä tukea internetjakoa.

Internet-yhteyden jakaminen Wi-Fi -tukiaseman kautta

Kun auto on yhdistetty, internet-yhteys voidaan jakaa, jotta muut autossa olevat laitteet voivat käyttää sitä.

Yhdistäminen internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla

Muodostamalla internet-yhteyden Bluetooth:n kautta matkapuhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne useita autoonne yhdistettyjä palveluja.

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimen (Wi-Fi) kautta

Jos Volvonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, on mahdollista luoda internetyhteys matkapuhelimen kautta. Jotta tämä toimii, matkapuhelimenne pitää tukea internet-jakoa.