Yhdistäminen internetiin

Yhdistäminen internetiin automodeemin kautta (P-SIM)

Päivitetty 9/29/2020

Yhdistäminen internetiin automodeemin kautta (P-SIM)

Autoissa, joissa on Volvo On Call, internet-yhteys voidaan muodostaa automodeemin (P-SIM) kautta.

Yhdistäminen internetiin automodeemin kautta

Vain Volvo On Call -järjestelmällä varustetut autot.

Yhdistettäessä automodeemin avulla Volvo On Call -palvelut käyttävät yhteyttä. Internet-yhteyden muodostaminen Volvossanne automodeemin kautta: ks. video ja seuraavat ohjeet.

Yhdistäminen internetiin automodeemia käyttäen

Huomio

Videon automalli on XC60. SIM-korttipitimen sijainti vaihtelee mallista toiseen.

Ohjeet

Asettakaa henkilökohtainen SIM-kortti pitimeen.

Huomio

SIM-kortin on oltava mini-SIM-tyyppinen, jotta se sopii auton kortinlukijaan.

Käytettävän SIM-kortin on oltava ainoastaan dataliikenteeseen tarkoitettu kortti tai sellainen kortti, jonka numeroa ei jaeta minkään muun SIM-kortin kanssa.

Painakaa päänäkymässä Asetukset.

Painakaa ViestintäAutomodeemin Internet.

Aktivoikaa/poistakaa käytöstä merkitsemällä/poistamalla merkintä ruudusta Automodeemin Internet.

Jos aiemmin on käytetty toista yhteyslähdettä, vahvistakaa valinta yhteyden vaihtamiseksi.

Antakaa SIM-kortin PIN-koodi.

Auto yhdistää verkkoon.

17w17 - P5 - Support site - Sensus - Connect to the Internet via car modem (P-SIM)

Kuvassa on SIM-korttipidin malleissa S90 ja V90V90 Bi-Fuel -malli: ottakaa yhteyttä valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun henkilökohtaisen SIM-kortin asennuttamista varten. (vas.) sekä XC90 (oik.).

17w46 - P5 - Support site - SIM-card holder - XC40

XC40 (vas.), XC60, S60 ja V60 (oik.).

Jos internetiin yhdistämisessä on ongelmia

Jos kello on nollattu esim. akkuvirran katkettua korjaamokäynnin aikana, kellonaika on asetettava uudelleen, ennen kuin yhteys internetiin voidaan muodostaa.

Kellon asettaminen aikaan: valitkaa keskinäytön päänäkymässä AsetuksetJärjestelmäPäivämäärä ja kellonaika. Säätäkää sitten kellonaika ja päivämäärä painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolia näytössä.

Käytettäessä uuden auton mukana toimitettavaa Telenor-sim-korttia se on aktiivinen 3 kuukautta tai kunnes 5 GB:n surffauspotti on saavutettu.

Jos internet-yhteydessä on ongelmia, voidaan sim-kortti poistaa ja internet-lähdettä vaihtaa autossa. Jos ongelma jatkuu, ottakaa yhteyttä Volvo-myyjäänne.

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Järjestelmä

Volvo On Call


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Järjestelmä

Volvo On Call


Oliko tästä apua?