Yhdistäminen internetiin

Yhdistäminen internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla

Päivitetty 11/25/2019

Yhdistäminen internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla

Muodostamalla internet-yhteyden Bluetooth:n kautta matkapuhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne useita autoonne yhdistettyjä palveluja.

Yhdistäminen internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla

Internetyhteyden synnyttämiseksi Volvossanne Bluetooth-järjestelmän kautta, ks. seuraavia ohjeita.

Yhdistäminen internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla

Jotta Bluetooth-yhdistetyllä puhelimella voidaan ottaa yhteys internetiin, puhelin on ensin kytkettävä pariksi auton kanssa. Varmistakaa, että puhelimenne internet-jako (kannettava/henkilökohtainen tukiasema) on aktivoitu. Lisätietoa puhelimen kytkemisestä pariksi auton kanssa ja internet-jaon aktivoimisesta: ks. Matkapuhelimen yhdistäminen autoon Bluetooth -yhteyden avulla.

Kun puhelimenne on kytketty pariksi auton kanssa, painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Keskinäytössä: Painakaa ViestintäBluetooth-laitteet.

Merkitkää ruutu Bluetooth Internet-jako otsikon Internet-yhteys alla.

Autonne on nyt yhdistetty internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimenne kautta.

Jos internetiin yhdistämisessä on ongelmia

Jos kello on nollattu esim. akkuvirran katkettua korjaamokäynnin aikana, kellonaika on asetettava uudelleen, ennen kuin yhteys internetiin voidaan muodostaa.

Kellon asettaminen aikaan: valitkaa keskinäytön päänäkymässä AsetuksetJärjestelmäPäivämäärä ja kellonaika. Säätäkää sitten kellonaika ja päivämäärä painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolia näytössä.

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.


Oliko tästä apua?