Yhdistäminen internetiin

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimella (Wi-Fi)

Päivitetty 11/25/2019

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimella (Wi-Fi)

Muodostamalla internet-yhteyden Wi-Fi:n kautta matkapuhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne useita autoonne yhdistettyjä palveluja.

Yhdistäminen internetiin Wi-Fi-yhteyden kautta

Internetyhteyden synnyttämiseksi Volvossanne Wi-Fi-järjestelmän kautta, ks. seuraavia ohjeita.

Auton yhdistäminen internetiin WiFi-yhteyden ja puhelimen avulla

Huomio

Keskinäytön asetukset ja valikot vaihtelevat ohjelmistoversiosta riippuen.

Puhelimessanne: varmistakaa, että puhelimenne tukee internetjakoa ja että toiminto on aktivoitu. Toiminto on iPhonessa nimeltään "Oma yhteyspiste" ja Android-puhelimissa "Mobiilitukiasema ja yhteyden jako". iPhone-puhelimissa myös valikkosivun "internet-yhteyden jakaminen" on oltava auki, kunnes internet-yhteys on luotu.

Painakaa päänäkymässä Asetukset.

Painakaa ViestintäWi-Fi.

Aktivoikaa/poistakaa käytöstä merkitsemällä/poistamalla merkintä Wi-Fi -ruudusta.

Jos toista yhteyslähdettä käytetään, vahvistakaa valinta yhteyden vaihtamiseksi.

Painakaa yhdistettävän verkon nimeä.

Antakaa verkon tunnussana.

Auto yhdistää verkkoon.

Kun puhelin yhdistetään autoon, se tallennetaan myöhempää käyttöä varten. Näyttäkää tallennettujen verkkojen luettelo tai poistakaa tallennettuja verkkoja manuaalisesti painamalla AsetuksetWi-FiTallennetut verkot.

Jos internetiin yhdistämisessä on ongelmia

Huomatkaa, että jotkut puhelimet sulkevat internet-jaon yhteyden autoon katkettua, esim. jos Wi-Fi-verkon jakava puhelin poistetaan autosta. Yhdistäkää uudelleen internetiin aktivoimalla puhelimen internet-jako (kannettava/oma tukiasema).

Jos autossanne on automodeemi (P-SIM), auto yhdistää automaattisesti uudelleen internetiin, jos yhteys katkeaa, esim. jos SIM-kortti poistetaan. Lisätietoa automodeemista (P-SIM): ks. Yhdistäminen internetiin automodeemin kautta (P-SIM).

Kello on nollattu

Jos kello on nollattu esim. akkuvirran katkettua korjaamokäynnin aikana, kellonaika on asetettava uudelleen, ennen kuin yhteys internetiin voidaan muodostaa.

Kellon asettaminen aikaan: valitkaa keskinäytön päänäkymässä AsetuksetJärjestelmäPäivämäärä ja kellonaika. Säätäkää sitten kellonaika ja päivämäärä painamalla ylös- ja alaspäin osoittavia nuolia näytössä.

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.


Oliko tästä apua?