Yhdistäminen internetiin

16 Tulokset

Yhdistäminen internetiin henkilökohtaisen SIM-kortin kautta (Volvo On Call)

Jotta voidaan yhdistää internetiin henkilökohtaisen SIM-kortin kautta, pitää Volvonne olla varustettu järjestelmillä Sensus Connect ja Volvo On Call. Kun olette synnyttänyt internetyhteyden, suositellaan PIN-koodilukon avaamista, jotta voidaan automaattisesti yhdistää internetiin.

Kellon asettaminen aikaan

Kun autoa käytetään ensimmäistä kertaa tai jos akkuvirta on katkennut, kellonaika ja päiväys on ehkä asetettava uudelleen. Kellon asettaminen aikaan on tärkeää mm. siksi, että tällöin auto voi yhdistää internetiin.

Wi-Fi-yhteyden käyttö

Jos Volvonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, voitte synnyttää internetyhteyden Wi-Fi-järjestelmän kautta matkapuhelimestanne. Tämä artikkeli kertoo edellytykset auton yhdistämiselle internetiin matkapuhelimen Wi-Fi-järjestelmän kautta.

Yhdistäminen internetiin automodeemin kautta (P-SIM)

Autoissa, joissa on Volvo On Call, internet-yhteys voidaan muodostaa automodeemin (P-SIM) kautta.

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimella (Wi-Fi)

Muodostamalla internet-yhteyden Wi-Fi:n kautta matkapuhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne useita autoonne yhdistettyjä palveluja.

Kirjoitusmerkkipyörä ja näppäimistö

Kirjoittakaa ja valitkaa vaihtoehtoja esimerkiksi antaessanne sähköpostiosoitetta tai käyttäessänne verkkoselainta käyttämällä kirjoitusmerkkipyörää tai keskikonsolin painikesarjaa.

Sensus Connect

Sensus Connect on Volvon infotainment-järjestelmä, joka voi yhdistää Volvonne ympäröivän maailman kanssa ja tarjota teille tietoa, viihdettä ja omistajuuttanne helpottavia toimintoja.

Sensus Connect

Sensus Connect on Volvon infotainment-järjestelmä, joka voi yhdistää Volvonne ympäröivän maailman kanssa ja tarjota teille tietoa, viihdettä ja omistajuuttanne helpottavia toimintoja.

Eri järjestelmien tietojen ja henkilökohtaisten tietojen jakamisen käytöstäpoisto

Tietyissä automalleissa voi olla tarpeen asettaa yksittäisiä järjestelmiä uudelleen, jos ette halua niiden jakavan tietoja autostanne. Katsokaa kohdasta "Tämä artikkeli on relevantti", voiko tämä teksti koskea teidän autoanne. Huomatkaa, että ette voi käyttää toimintojanne täysin, jos jokin toiminnallisuus poistetaan käytöstä.

Yhdistäminen internetiin Sensus Connected Touch -toiminnolla

Valinnalla Sensus Connected Touch voitte yhdistää internetiin käyttämällä matkapuhelintanne tai 3G/4G-dongelia.

Wi-Fi Hotspot-palvelun (Volvo On Call) käyttäminen

Autot, jotka on varustettu Sensus Connect - ja Volvo On Call -järjestelmällä voivat synnyttää Wi-Fi Hotspot -yhteyden voidakseen jakaa internetin muihin laitteisiin autossa.

Yhteyden vaihtaminen henkilökohtaisen SIM-kortin ja matkapuhelimen välillä

Joskus on hyvä vaihtaa yhteydestä henkilökohtaisen SIM-kortin kautta matkapuhelimen käyttämiseen internetyhteytenä autollenne, esim. kun ajatte toisessa maassa. Tämä artikkeli koskee Sensus Connect - ja Volvo On Call -järjestelmällä varustettuja autoja.

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimen (Bluetooth) kautta

Jos Volvonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, on mahdollista luoda internetyhteys matkapuhelimen kautta. Jotta tämä toimii, pitää matkapuhelimenne olla varustettu Bluetooth®-järjestelmällä sekä tukea internetjakoa.

Internet-yhteyden jakaminen Wi-Fi -tukiaseman kautta

Kun auto on yhdistetty, internet-yhteys voidaan jakaa, jotta muut autossa olevat laitteet voivat käyttää sitä.

Yhdistäminen internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla

Muodostamalla internet-yhteyden Bluetooth:n kautta matkapuhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne useita autoonne yhdistettyjä palveluja.

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimen (Wi-Fi) kautta

Päivitetty 1/21/2020

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimen (Wi-Fi) kautta

Jos Volvonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, on mahdollista luoda internetyhteys matkapuhelimen kautta. Jotta tämä toimii, matkapuhelimenne pitää tukea internet-jakoa.

Internetyhteyden synnyttäminen Wi-Fi-järjestelmän kautta

Internetyhteyden synnyttämiseksi Volvossanne Wi-Fi-järjestelmän kautta, ks. seuraavia ohjeita.

Ohjeet

Puhelimessanne: varmistakaa, että puhelimenne tukee internetjakoa ja että toiminto on aktivoitu. Toiminto on iPhonessa nimeltään "Oma yhteyspiste" ja Android-puhelimissa "Mobiilitukiasema ja yhteyden jako". iPhone-puhelimissa myös valikkosivun "internet-yhteyden jakaminen" on oltava auki, kunnes internet-yhteys on luotu.

Keskikonsolissa: Painakaa MY CAR ja sitten OK/MENU.

Sensus Connect -valikossa: Valitkaa Asetukset ja sitten Internet-asetukset.

Sensus Connect -valikossa: Valitkaa Yhteysvalinta ja sitten Wi-Fi.

Käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku käynnistyy.

Sensus Connect -valikossa: Valitkaa verkkonne.

Sensus Connect -valikossa: Valitkaa Yhdistä.

Sensus Connect -valikossa: Antakaa verkon tunnussana.

Auto yrittää nyt kytkeytyä verkkoon.

P3/P4 - Support site - Internet settings menu - Select connection technology

Yhdistäminen Wi-Fi:n kautta.

Jatkossa auto yrittää automaattisesti muodostaa yhteyden Wi-Fi-toiminnon kautta käytettävissä olevaan verkkoon. Auto voi muistaa enintään 10 Wi-Fi-verkkoa.

Huomio

Internetyhteyden jaossa Wi-Fi -toiminnon kautta iPhone-puhelimesta (kaikki mallit) autoon yhteys katkeaa, kun puhelu tai äänensiirto Bluetooth®-järjestelmän kautta tapahtuu. Tämä voi johtaa siihen, että vaikutetaan sovelluksiin ja muihin palveluihin, jotka perustuvat internetyhteyteen.

Yhteys palautuu, kun Bluetooth®-puhelu tai äänensiirto päättyy.

Häiriöiden välttämiseksi käytettäessä sovelluksia ja palveluita on suositeltavaa käyttää internetjakoa Bluetooth®-toiminnon kautta Wi-Fi -toiminnon asemesta, kun käytetään iPhone-puhelimia.

Ongelma Wi-Fi-yhteydessä

Huomatkaa, että jotkut puhelimet sulkevat internet-jaon yhteyden autoon katkettua, esim. jos Wi-Fi-verkon jakava puhelin poistetaan autosta. Yhdistäkää uudelleen internetiin aktivoimalla puhelimen internet-jako (kannettava/oma tukiasema).

Jos autossanne on automodeemi (P-SIM), auto yrittää yhdistää automaattisesti uudelleen internetiin, jos yhteys katkeaa, esim. jos SIM-kortti poistetaan. Lisätietoa automodeemista (P-SIM): ks. Yhdistäminen internetiin henkilökohtaisen SIM-kortin kautta (Volvo On Call).

Tallennetun Wi-Fi-verkon poistaminen

Ohjeet

Tallennettujen Wi-Fi-verkkojen poistaminen, ks. seuraavia ohjeita.

Keskikonsolissa: Painakaa MY CAR ja sitten OK/MENU.

Sensus Connect -valikossa: Valitkaa Asetukset ja sitten Internet-asetukset.

Sensus Connect -valikossa: Valitkaa Wi-Fi.

Lista käytettävissä olevista verkoista esitetään.

Sensus Connect -valikossa: Valitkaa poistettava verkko.

Sensus Connect -valikossa: Valitkaa Unohda.

Auto ei enää yritä kytkeytyä verkkoon automaattisesti.

Kaikkien verkkojen poistaminen

Kaikki verkot voidaan poistaa samanaikaisesti. Tämän tekemiseksi Teidän pitää palauttaa auto tehdasasetuksiin. Huomatkaa tällöin, että kaikki käyttäjädata ja järjestelmäasetukset poistetaan autosta. Auton palauttamiseksi tehdasasetuksiin ja kaikkien verkkojen poistamiseksi ks. Käyttäjädatan poistaminen Volvostanne.

Verkkokytkennän keskeyttäminen

Verkkokytkennän keskeyttämiseksi painakaa OK/MENU ja valitkaa AsetuksetInternet-asetuksetYhteysvalintaEi mitään Sensus Connect -valikossa. Auto ei enää yhdisty internetiin.

Sensus Connect -järjestelmän interaktiivinen opas

Automalli/vuosimalli

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018Sensus Connect -järjestelmällä varustetut..

V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019Sensus Connect -järjestelmällä varustetut..

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018.

V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Oliko tästä apua?