Yhdistäminen internetiin

16 Tulokset

Yhdistäminen internetiin henkilökohtaisen SIM-kortin kautta (Volvo On Call)

Jotta voidaan yhdistää internetiin henkilökohtaisen SIM-kortin kautta, pitää Volvonne olla varustettu järjestelmillä Sensus Connect ja Volvo On Call. Kun olette synnyttänyt internetyhteyden, suositellaan PIN-koodilukon avaamista, jotta voidaan automaattisesti yhdistää internetiin.

Kellon asettaminen aikaan

Kun autoa käytetään ensimmäistä kertaa tai jos akkuvirta on katkennut, kellonaika ja päiväys on ehkä asetettava uudelleen. Kellon asettaminen aikaan on tärkeää mm. siksi, että tällöin auto voi yhdistää internetiin.

Wi-Fi-yhteyden käyttö

Jos Volvonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, voitte synnyttää internetyhteyden Wi-Fi-järjestelmän kautta matkapuhelimestanne. Tämä artikkeli kertoo edellytykset auton yhdistämiselle internetiin matkapuhelimen Wi-Fi-järjestelmän kautta.

Yhdistäminen internetiin automodeemin kautta (P-SIM)

Autoissa, joissa on Volvo On Call, internet-yhteys voidaan muodostaa automodeemin (P-SIM) kautta.

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimella (Wi-Fi)

Muodostamalla internet-yhteyden Wi-Fi:n kautta matkapuhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne useita autoonne yhdistettyjä palveluja.

Kirjoitusmerkkipyörä ja näppäimistö

Kirjoittakaa ja valitkaa vaihtoehtoja esimerkiksi antaessanne sähköpostiosoitetta tai käyttäessänne verkkoselainta käyttämällä kirjoitusmerkkipyörää tai keskikonsolin painikesarjaa.

Sensus Connect

Sensus Connect on Volvon infotainment-järjestelmä, joka voi yhdistää Volvonne ympäröivän maailman kanssa ja tarjota teille tietoa, viihdettä ja omistajuuttanne helpottavia toimintoja.

Sensus Connect

Sensus Connect on Volvon infotainment-järjestelmä, joka voi yhdistää Volvonne ympäröivän maailman kanssa ja tarjota teille tietoa, viihdettä ja omistajuuttanne helpottavia toimintoja.

Eri järjestelmien tietojen ja henkilökohtaisten tietojen jakamisen käytöstäpoisto

Tietyissä automalleissa voi olla tarpeen asettaa yksittäisiä järjestelmiä uudelleen, jos ette halua niiden jakavan tietoja autostanne. Katsokaa kohdasta "Tämä artikkeli on relevantti", voiko tämä teksti koskea teidän autoanne. Huomatkaa, että ette voi käyttää toimintojanne täysin, jos jokin toiminnallisuus poistetaan käytöstä.

Yhdistäminen internetiin Sensus Connected Touch -toiminnolla

Päivitetty 1/21/2020

Yhdistäminen internetiin Sensus Connected Touch -toiminnolla

Valinnalla Sensus Connected Touch voitte yhdistää internetiin käyttämällä matkapuhelintanne tai 3G/4G-dongelia.

Yhdistäminen internetiin

On kaksi tapaa yhdistää internetiin Sensus Connected Touch -toiminnolla:

Wi-Fi -yhdistäminen matkapuhelimesta

Varmistakaa, että puhelimenne tukee internetjakoa ja että tämä toiminto on aktivoitu. Toimintoa kutsutaan iPhone-puhelimissa nimellä "Oma yhteyspiste" ja Android-puhelimissa nimellä "Mobiilitukiasema ja yhteyden jako". Noudattakaa Sensus Connected Touch -näytön tai osoitteessa http://www.parrot.com/sensus-connected-touch olevan oppaan kohdan "Yhdistäminen internetiin" ohjeita.

Yhdistäminen 3G/4G -dongelin kautta

Kannettava modeemi (dongeli), joka yhdistetään USB-liitännän kautta, tarkoittaa kiinteämpää internet-yhteyttä. Jos olette yhdistyneenä dongelin kautta, on mahdollista luoda Wi-Fi -verkko autossa Sensus Connected Touch -järjestelmän avulla, useampi henkilö voi tällöin käyttää internetiä. Tietoja 3G/4G-dongelista, ks. http://www.parrot.com/sensus-connected-touch.

Yhteensopivat matkapuhelimet

Järjestelmä tukee Wi-Fi-jakotoiminnolla varustettuja matkapuhelimia (iPhone-, Android- ja Blackberry- ja Windows-puhelimet).

Turvallisuus

Sensus Connected Touch ei ole yhdistetty autossa oleviin turvallisuustoimintoihin eikä vaikuta turvallisuusjärjestelmiin, jos järjestelmä altistetaan virushyökkäykselle.

3G/4G-peittävyys puuttuu

Jos olette paikassa, jossa 3G/4G-verkon peittävyys puuttuu, liitäntä siirtyy sen sijaan GSM-verkkoon. Tämä voi vaikuttaa toimivuuteen.

Internetyhteys häiriintyy tai keskeytyy.

Jos internetyhteys häiriintyy riittävästi, Sensus Connected Touch -järjestelmä puskuroi ja musiikkisovellukset, joita soitetaan online, jatkavat toimintaansa. Jos internetyhteyttä häiritään pitkähkö aika, yhteys menetetään.

Voitte edelleen toistaa musiikkia SD-kortin tai USB-liitännän kautta, vaikka yhteys katkeaa. Sitä vastoin sääinformaatiota ei päivitetä ja ettekä voi vastaanottaa liikenneinformaatiota, sähköpostia, uutta karttadataa tai käyttää Asteroid Market -toimintoa.

Sovellukset, joihin internetyhteyden katkeaminen vaikuttaa:

 • LiveRadio
 • Nettiselain
 • Spotify
 • TuneIn
 • Kartat
 • Asteroid market
 • Deezer
 • Sähköposti (voitte lukea ja kirjoittaa sähköpostia, mutta ette ottaa vastaan tai lähettää)
 • Sääsovellus
 • iGo-yhdistetty liikenneinformaatio keskeytyy.
 • Movie clips

Sovellukset, joihin internetyhteyden katkeaminen ei vaikuta:

 • iGo
 • Huolto
 • Laskin
 • Video In
 • Gallery
 • Line In

Automalli/vuosimalli

V40, vuosimallit 2013–2014

S60 ja V60, vuosimallit 2011–2014.

XC60, vuosimallit 2011–2014Vuosimallin 2011 osalta vain viikon 46 jälkeen valmistetut autot..

V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2012–2014

Vuosimalliin 2014 ja uudempiin on mahdollista asentaa Sensus Connected Touch -järjestelmä, ei kuitenkaan Sensus Connect -järjestelmällä varustettuihin autoihin.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

V40, vuosimallit 2013–2014

S60 ja V60, vuosimallit 2011–2014.

XC60, vuosimallit 2011–2014.

V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2012–2014

Vuosimalliin 2014 ja uudempiin on mahdollista asentaa Sensus Connected Touch -järjestelmä, ei kuitenkaan Sensus Connect -järjestelmällä varustettuihin autoihin.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Oliko tästä apua?

Wi-Fi Hotspot-palvelun (Volvo On Call) käyttäminen

Autot, jotka on varustettu Sensus Connect - ja Volvo On Call -järjestelmällä voivat synnyttää Wi-Fi Hotspot -yhteyden voidakseen jakaa internetin muihin laitteisiin autossa.

Yhteyden vaihtaminen henkilökohtaisen SIM-kortin ja matkapuhelimen välillä

Joskus on hyvä vaihtaa yhteydestä henkilökohtaisen SIM-kortin kautta matkapuhelimen käyttämiseen internetyhteytenä autollenne, esim. kun ajatte toisessa maassa. Tämä artikkeli koskee Sensus Connect - ja Volvo On Call -järjestelmällä varustettuja autoja.

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimen (Bluetooth) kautta

Jos Volvonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, on mahdollista luoda internetyhteys matkapuhelimen kautta. Jotta tämä toimii, pitää matkapuhelimenne olla varustettu Bluetooth®-järjestelmällä sekä tukea internetjakoa.

Internet-yhteyden jakaminen Wi-Fi -tukiaseman kautta

Kun auto on yhdistetty, internet-yhteys voidaan jakaa, jotta muut autossa olevat laitteet voivat käyttää sitä.

Yhdistäminen internetiin Bluetooth-yhdistetyn puhelimen avulla

Muodostamalla internet-yhteyden Bluetooth:n kautta matkapuhelimen internet-jakoa käyttäen saatte käyttöönne useita autoonne yhdistettyjä palveluja.

Yhdistäminen internetiin matkapuhelimen (Wi-Fi) kautta

Jos Volvonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, on mahdollista luoda internetyhteys matkapuhelimen kautta. Jotta tämä toimii, matkapuhelimenne pitää tukea internet-jakoa.