Karttalataus

7 Tulokset

Vanhempien navigointijärjestelmien karttapäivitykset

Tässä on tietoja karttapäivityksen tekemisestä muissa järjestelmissä kuin Sensus Navigation. Volvolta on saatavana monta erilaista navigointijärjestelmää, jotka luetellaan tässä artikkelissa.

Kartan lataaminen Sensus Navigation -järjestelmää varten

MapCareTM on kartanpäivityspalvelu Volvon autoille, jotka on varustettu Sensus Navigation -järjestelmällä. Karttojen päivittäminen tapahtuu kahdessa vaiheessa, ensin kartta ladataan tyhjään USB-muistiin ja sitten kartta ladataan USB-muistista autoon. Ohjeet näitä kohtia varten selostetaan tässä artikkelissa.

Kartan lataaminen Sensus Navigation -järjestelmää varten

Päivitetty 1/21/2020

Kartan lataaminen Sensus Navigation -järjestelmää varten

MapCareTM on kartanpäivityspalvelu Volvon autoille, jotka on varustettu Sensus Navigation -järjestelmällä. Karttojen päivittäminen tapahtuu kahdessa vaiheessa, ensin kartta ladataan tyhjään USB-muistiin ja sitten kartta ladataan USB-muistista autoon. Ohjeet näitä kohtia varten selostetaan tässä artikkelissa.

Valmistelut

Kartta on ladattava tyhjään USB-muistiin (32 GB) FAT32-muodossa. Jos USB-muistia ei ole saatavana, kartta voidaan ladata johonkin toiseen paikkaan. Sen jälkeen pitää kopioida kaikki tiedostot tyhjään USB-muistiin myöhemmin.

Karttalatausohjelma

Karttojen lataaminen tapahtuu tietokoneellenne asennettavan ohjelman avulla. Tämä ohjelma auttaa noutamaan suuren karttatiedoston ja sallii keskeyttämisen sekä lataamisen jatkamisen myöhemmin.

Karttapäivityksen tekeminen

Valitessanne autonne ja sen vuosimallin yllä olevasta valikkokohdasta "autot" saatte kyseistä autoa koskevaa tietoa. Kohdassa Ohjelmisto ja lataaminen on navigointijärjestelmäänne koskevia ajankohtaisia päivityksiä. Napsauttakaa päivitystä, jonka haluatte tehdä, ja noudattakaa sitten alla olevia ohjeita.

Huomio

Ottakaa huomioon seuraavaa:

  • Siirtäminen USB-muistista autoon kestää vaihtelevan ajan riippuen karttatietojen koosta. Päivitys voidaan tehdä ajon aikana. Kartta-aluetta päivitettäessä voidaan käyttää navigointijärjestelmää, mutta koko markkina-aluetta, esim. EU:ta, päivitettäessä navigointijärjestelmää ei voida käyttää päivityksen aikana. Jos päivitys ei ole valmistunut ennen auton sammuttamista, se jatkuu seuraavalla ajokerralla.
  • Jos Infotainment-järjestelmä suljetaan tai USB-muisti irrotetaan ennen päivityksen valmistumista, karttojen päivitys keskeytyy. Päivitys jatkuu automaattisesti, kun järjestelmä kytketään jälleen päälle tai USB-muisti liitetään.
  • Odottakaa hetki ennen moottorin sammuttamista ja poistakaa USB-muisti, kun siirto on tehty. Siten varmistatte, että kartta asennetaan oikein.
  • Jos karttaa ei asennettu oikein, voitte yrittää asentaa ensin jonkin toisen, pienemmän maan (esim. Israelin) kartan ja asentaa haluamanne kartan sitten uudelleen.
  • Jos haluatte päivittää navigointijärjestelmänne muulla kartalla kuin jo järjestelmässä olevalla, ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään tarkistaaksenne, että se on toteutettavissa.

Ohjeet

Riippuen siitä, mikä järjestelmä teillä on, valitkaa joko Windows- tai Mac-latauslinkki.

Valitkaa "Suorita" karttalatausohjelman asentamiseksi.

Napsauttakaa kohtaa "Uusi lataaminen" kartan lataamiseksi USB-muistiin tai tietokoneen umpilevylle.

Ennen kuin asennatte kartan autoon toistamalla vaiheet 1-2 ja painamalla sitten "Latauksen tarkastus" latausohjelmassa, voitte varmistaa, että lataaminen/kopiointi USB-muistiin on tapahtunut oikein.

Ottakaa USB-muisti, johon kartta on ladattu, mukaan autoonne ja kytkekää infotainment-järjestelmä päälle.

Asettakaa USB-muisti USB-liitäntään.

P3/P4 - Support site - MapUpdate - USB

Liittimen sijainti voi vaihdella eri automallien välillä.

Kartan päivittäminen aloitetaan automaattisesti ja infotainment-järjestelmä kertoo päivityksen kestoajan ja pyytää Teitä vahvistamaan, että haluatte jatkaa.

Painakaa OK/MENU. Kartan päivittäminen aloitetaan ja "etenemispalkki" esitetään.

P3/P4 - Support site - Map update ongoing

Kartan päivittäminen käynnissä.

Poistakaa USB-muisti, kun päivitys on valmis.

Jos kartan päivittämisessä esiintyy ongelmia, ottakaa yhteys asiakastukeenne tai Volvon jälleenmyyjään.

Huomio

Lataamiseen ei voida käyttää mobiililaitteiden/matkapuhelinten mobiiliyhteyttä. Käytettävällä liittymällä voi olla myös rajoituksia kuukausittaisen tiedonsiirtomäärän suhteen.

Automalli/vuosimalli

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018Sensus Navigation -järjestelmällä varustetut..

V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019Sensus Navigation -järjestelmällä varustetut..

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018.

V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Oliko tästä apua?

MapCareTM

MapCareTM on kartanpäivityspalvelu Volvon autoille, jotka on varustettu Sensus Navigation -järjestelmällä. Tämä artikkeli kertoo lähinnä, mitä palveluita MapCareTM tarkoittaa Volvon vuosimallin 2016 ja uudemmille autoille (Life Time MapCareTM).

Karttojen päivittäminen suoraan autosta käsin

Kun autonne on yhdistetty internetiin, voitte päivittää kartat suoraan autosta käsin.

MapCareTM

MapCareTM on kartanpäivityspalvelu Volvon autoille, jotka on varustettu Sensus Navigation -järjestelmällä. Tämä artikkeli kertoo lähinnä, mitä palveluita MapCareTM tarkoittaa Volvon mallivuoden 2014 (vuoden 2013 viikko 46) ja uudemmille autoille (Life Time MapCareTM).

POI-tiedostojen tuominen

Monet yritykset tarjoavat ladattaviksi ns. mielenkiintoisia kohteita, POI (Point Of Interest) -tiedostoja. Näillä tiedostoilla Volvon karttoihin voidaan tietyissä tapauksissa lisätä tietoa esim. nopeuskameroista, leirintäalueista jne. POI-tiedostot, jotka ovat GPX-muodossa, toimivat parhaiten Sensus RTI -järjestelmän kanssa, mutta niitä voidaan tuoda jossain määrin myös malleihin, joissa on Sensus Navigation.