Volvo ID

10 Tulokset

Ongelmia kirjautua Volvo ID -tunnuksella

Tässä artikkelissa kuvaillaan ongelmat, joita voi syntyä kirjauduttaessa sisään Volvo ID -tunnusta käyttäen. Jos esim. olette unohtanut tunnussananne tai Volvo ID -käyttäjänimenne.Autot, joita artikkeli koskee: XC90, vuosimallit 2016–2019. S90 ja V90, vuosimallit 2017–2019. XC40 ja XC60, vuosimallit 2018–2019. Vuosimallin 2019 S60 ja V60.

Henkilökohtainen Volvo ID

Jos samalla autolla on monta käyttäjää, jokainen käyttäjä saa oman Volvo ID:n. Samassa autossa voidaan käyttää useita Volvo ID -tunnuksia, ja samaan Volvo ID:hen voidaan myös liittää useita autoja.

Kirjoitusmerkkipyörä ja näppäimistö

Kirjoittakaa ja valitkaa vaihtoehtoja esimerkiksi antaessanne sähköpostiosoitetta tai käyttäessänne verkkoselainta käyttämällä kirjoitusmerkkipyörää tai keskikonsolin painikesarjaa.

Volvo ID

Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnus, jonka avulla teillä on pääsy laajaan henkilökohtaisten Volvo-palvelujen valikoimaan.Jos Volvo ID:llä sisäänkirjautumisessa on ongelmia, katsokaa .Artikkeli koskee seuraavia malleja: XC90, vuosimallit 2016–2019, S90 ja V90, vuosimallit 2017–2019. XC40 ja XC60, vuosimallit 2018–2019 sekä S60 ja V60, vuosimalli 2019. Mikäli tiedot eivät koske juuri teidän auto-/vuosimallianne, katsokaa .

Ongelmia kirjauduttaessa Volvo ID -tunnuksella

Tämä artikkeli selostaa tavalliset ongelmat kirjautumisessa Volvo ID -tunnuksella. Jos esim. olette unohtanut tunnussananne tai Volvo ID -käyttäjänimenne. Autot, joita artikkeli koskee: V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019. S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018.

Volvo ID

Volvo ID -tunnus on henkilökohtainen tunnus, jonka avulla pääsette laajaan Volvo-palveluiden valikoimaan verkossa ja autossanne.Jos Volvo ID:llä sisäänkirjautumisessa on ongelmia, katsokaa .Autot, joita artikkeli koskee: V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019 sekä S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018. Mikäli tiedot eivät koske juuri teidän auto-/vuosimallianne, katsokaa .

Volvo On Call - omistajanvaihdos

Jos ostatte käytetyn auton, joka on varustettu Volvo On Call -järjestelmällä, on pari kohtaa, jotka Teidän pitää tehdä ennen kuin voitte käyttää Volvo On Call -palveluita. Kohdat selostetaan tässä artikkelissa.

Volvo ID:n luominen ja rekisteröinti

Päivitetty 6/5/2020

Volvo ID:n luominen ja rekisteröinti

Jotta kaikkia yhdistettyjä palveluja voidaan käyttää, on luotava Volvo ID ja rekisteröitävä se autoon. Tässä artikkelissa kuvataan, miten Volvo ID luodaan ja rekisteröidään autoon.

Autot, joita artikkeli koskee: XC90, vuosimallit 2016–2019. S90 ja V90, vuosimallit 2017–2019. XC40 ja XC60, vuosimallit 2018–2019. Vuosimallin 2019 S60 ja V60.

Henkilökohtaisen Volvo ID -tunnuksen luominen

Henkilökohtainen Volvo ID

Volvo ID -tunnuksen luomiseksi teidän pitää rekisteröidä sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero ja noudattaa ohjeita vahvistusilmoituksessa, joka lähetetään teille osana prosessia.

Volvo ID -tunnus voidaan luoda seuraavin tavoin:

 • Volvo ID -sovelluksen kautta auton keskinäytössä.
 • Volvo On Call-sovelluksen

  Koskee vain Volvo On Call -markkina-alueita.

  kautta.
 • Osoitteen https://www.volvocars.com

  Ei käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.

  kautta.
 • Volvo-jälleenmyyjänne kautta, joka voi pyynnöstänne auttaa teitä luomaan Volvo ID:n.

Jos aiotte luoda, tai olette jo luonut, Volvo ID:n jollakin muulla tavalla kuin Volvo ID -sovelluksen kautta auton keskinäytössä, teidän täytyy rekisteröidä Volvo ID -tunnuksenne myös autoon, jotta voitte käyttää kaikkia toimintoja. Katsokaa lisätietoja Volvo ID:nne rekisteröinnistä jäljempänä tässä artikkelissa olevasta kohdasta "Volvo ID:n rekisteröinti autoon".

Muistettavaa luotaessa Volvo ID

Turvallisuussyistä Volvo ID:tä luotaessa käyttäjänimen ja salasanan valinnalle on asetettu useita vaatimuksia.

Käyttäjätunnus:

 • Käyttäjänimen on oltava käytössänne oleva sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero.
 • Sähköpostiosoitteen pituus ei saa ylittää 60 merkkiä.

Salasana:

 • Salasanassa on oltava vähintään kahdeksan ja enintään 20 merkkiä.
 • Siinä on oltava suuria kirjaimia (A–Z), pieniä kirjaimia (a–z) ja numeroita (0–9).
 • Myös tiettyjä erikoismerkkejä voidaan käyttää (# $ % ! & ' * + ? - / = ^ _ `{|} ~).

Volvo ID:n luominen Volvo On Call -sovelluksen kautta

Tämä ohje koskee vain autoja, jotka on varustettu Volvo On CallKoskee vain Volvo On Call -markkina-alueita.-järjestelmällä.

Katsokaa, että Teillä on Volvo On Call-sovelluksen viimeisin versio

Sovelluksen viimeisin versio voidaan ladata esim. Apple App Store tai Google Play -sovelluskaupasta.
.

Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen aloitussivulta ja noudattakaa ohjeita.

Luodessanne Volvo ID -tunnuksen Volvo On Call -sovelluksen kautta Teidän pitää myös rekisteröidä Volvo ID autoon voidaksenne saada käyttöönne joukon internetiin kytkettyjä toimintoja, ks. ohjeet kohdasta "Volvo ID:n rekisteröiminen autoon".

Volvo ID:n luominen auton Volvo ID -sovelluksen kautta

Jos ette ole vielä ladannut Volvo ID -sovellusta, ladatkaa se keskusnäytön sovellusnäkymän kohdasta Latauskeskus. Tietoa sovellusten lataamisesta: ks. Sovellusten lataaminen autoon ja päivittäminen.

Käynnistäkää sovellus ja rekisteröikää sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero.

Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen/matkapuhelinnumeroon.

Volvo ID on nyt luotu ja ID on rekisteröity automaattisesti autoon. Volvo ID -palveluita voidaan nyt käyttää.

Volvo ID:n luominen volvocars.com-sivuston kautta

Valitkaa markkina-alueenne osoitteessa https://www.volvocars.com. Sivun oikeassa yläkulmassa voitte sitten valita kohdan "Uuden Volvo ID:n luominen".

Huomio

Mahdollisuus käsitellä Volvo ID:tä volvocars.com-sivuston kautta ei ole käytettävissä kaikilla markkina-alueilla. Jos markkina-alueellanne ei ole tätä mahdollisuutta, luokaa Volvo ID käyttäen jotakin muuta tässä artikkelissa kuvatuista tavoista.

Rekisteröikää Volvo ID:nne autoon

Jos loitte Volvo ID:n verkossa tai Volvo On Call -sovelluksen kautta, rekisteröikää se autoon:

Ladatkaa Volvo ID -sovellus keskinäytön sovellusnäkymän kohdasta Latauskeskus. Tietoa sovellusten lataamisesta: ks. Sovellusten lataaminen autoon ja päivittäminen.

Huomio

Sovellusten lataamista varten pitää auton olla yhdistettynä internetiin. Katsokaa lisätietoa auton yhdistämisestä internetiin kohdasta Yhdistäminen internetiin matkapuhelimella (Wi-Fi).

Käynnistäkää sovellus ja täyttäkää Volvo ID:nne (sähköpostiosoite/matkapuhelinnumero).

Noudattakaa ohjeita, jotka lähetetään automaattisesti sähköpostiosoitteeseen/matkapuhelinnumeroon.

Volvo ID:nne on nyt rekisteröity autoon. Nyt voitte käyttää Volvo ID -palveluja.

Huomio

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä ja riippuvat varustetasosta sekä markkina-alueesta.

Osoitteessa volvocars.com ja Volvo On CallKoskee vain Volvo On Call -markkina-alueita. -palvelussa saatavina olevat palvelut voivat vaihdella markkina-alueesta riippuen.

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

Mallivuoden 2016 ja uudemmat XC90- ja XC90 Twin Engine -mallit

Mallivuoden 2017 ja uudemmat S90-, V90- ja V90 Cross Country -mallit

Mallivuoden 2018 ja uudemmat XC40-, XC60-, XC60 Twin Engine -, V90 Twin Engine- ja S90 Twin Engine -autot

Mallivuoden 2019 ja uudemmat V60-, V60 Twin Engine- ja V60 Cross Country -autot

Mallivuoden 2020 ja uudemmat S60- ja S60 Twin Engine -autot

Mallitarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.


Oliko tästä apua?

Volvo ID -tunnuksenne käsittely

Tässä artikkelissa kuvataan, miten hallitsette Volvo ID -tunnustanne, esim. miten vaihdatte salasananne tai poistatte Volvo ID:nne.

Volvo ID:n luominen ja rekisteröinti

Jotta kaikkia yhdistettyjä palveluja voidaan käyttää, on luotava Volvo ID ja rekisteröitävä se autoon. Tässä artikkelissa kuvataan, miten Volvo ID luodaan ja rekisteröidään autoon.Autot, joita artikkeli koskee: V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019. S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018.