Volvo ID

10 Tulokset

Ongelmia kirjautua Volvo ID -tunnuksella

Tässä artikkelissa kuvaillaan ongelmat, joita voi syntyä kirjauduttaessa sisään Volvo ID -tunnusta käyttäen. Jos esim. olette unohtanut tunnussananne tai Volvo ID -käyttäjänimenne.Autot, joita artikkeli koskee: XC90, vuosimallit 2016–2019. S90 ja V90, vuosimallit 2017–2019. XC40 ja XC60, vuosimallit 2018–2019. Vuosimallin 2019 S60 ja V60.

Henkilökohtainen Volvo ID

Jos samalla autolla on monta käyttäjää, jokainen käyttäjä saa oman Volvo ID:n. Samassa autossa voidaan käyttää useita Volvo ID -tunnuksia, ja samaan Volvo ID:hen voidaan myös liittää useita autoja.

Kirjoitusmerkkipyörä ja näppäimistö

Kirjoittakaa ja valitkaa vaihtoehtoja esimerkiksi antaessanne sähköpostiosoitetta tai käyttäessänne verkkoselainta käyttämällä kirjoitusmerkkipyörää tai keskikonsolin painikesarjaa.

Volvo ID

Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnus, jonka avulla teillä on pääsy laajaan henkilökohtaisten Volvo-palvelujen valikoimaan.Jos Volvo ID:llä sisäänkirjautumisessa on ongelmia, katsokaa .Artikkeli koskee seuraavia malleja: XC90, vuosimallit 2016–2019, S90 ja V90, vuosimallit 2017–2019. XC40 ja XC60, vuosimallit 2018–2019 sekä S60 ja V60, vuosimalli 2019. Mikäli tiedot eivät koske juuri teidän auto-/vuosimallianne, katsokaa .

Ongelmia kirjauduttaessa Volvo ID -tunnuksella

Tämä artikkeli selostaa tavalliset ongelmat kirjautumisessa Volvo ID -tunnuksella. Jos esim. olette unohtanut tunnussananne tai Volvo ID -käyttäjänimenne. Autot, joita artikkeli koskee: V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019. S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018.

Volvo ID

Volvo ID -tunnus on henkilökohtainen tunnus, jonka avulla pääsette laajaan Volvo-palveluiden valikoimaan verkossa ja autossanne.Jos Volvo ID:llä sisäänkirjautumisessa on ongelmia, katsokaa .Autot, joita artikkeli koskee: V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019 sekä S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018. Mikäli tiedot eivät koske juuri teidän auto-/vuosimallianne, katsokaa .

Volvo On Call - omistajanvaihdos

Jos ostatte käytetyn auton, joka on varustettu Volvo On Call -järjestelmällä, on pari kohtaa, jotka Teidän pitää tehdä ennen kuin voitte käyttää Volvo On Call -palveluita. Kohdat selostetaan tässä artikkelissa.

Volvo ID:n luominen ja rekisteröinti

Jotta kaikkia yhdistettyjä palveluja voidaan käyttää, on luotava Volvo ID ja rekisteröitävä se autoon. Tässä artikkelissa kuvataan, miten Volvo ID luodaan ja rekisteröidään autoon.Autot, joita artikkeli koskee: XC90, vuosimallit 2016–2019. S90 ja V90, vuosimallit 2017–2019. XC40 ja XC60, vuosimallit 2018–2019. Vuosimallin 2019 S60 ja V60.

Volvo ID -tunnuksenne käsittely

Tässä artikkelissa kuvataan, miten hallitsette Volvo ID -tunnustanne, esim. miten vaihdatte salasananne tai poistatte Volvo ID:nne.

Volvo ID:n luominen ja rekisteröinti

Päivitetty 6/5/2020

Volvo ID:n luominen ja rekisteröinti

Jotta kaikkia yhdistettyjä palveluja voidaan käyttää, on luotava Volvo ID ja rekisteröitävä se autoon. Tässä artikkelissa kuvataan, miten Volvo ID luodaan ja rekisteröidään autoon.

Autot, joita artikkeli koskee: V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019. S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018.

Henkilökohtaisen Volvo ID -tunnuksen luominen

Volvo ID -tunnuksen luomiseksi teidän täytyy rekisteröidä sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero ja noudattaa ohjeita vahvistusilmoituksessa, joka lähetetään teille. Volvo ID voidaan luoda seuraavilla tavoilla:

 • Volvonne kautta
 • Volvo On Call-sovelluksen kautta

  Koskee vain Volvo On Call -markkina-alueita.

 • volvocars.com-sivuston kautta

  Ei käytettävissä kaikilla markkina-alueilla.

 • Volvo-jälleenmyyjänne kautta, joka voi pyynnöstä auttaa teitä luomaan Volvo ID:n

Lisätietoja Volvo On Call -toiminnosta, ks. Volvo On Call.

Jos aiotte luoda, tai olette jo luonut, Volvo ID:n jollakin muulla tavalla kuin Volvo ID -sovelluksen kautta auton keskinäytössä, teidän täytyy rekisteröidä Volvo ID -tunnuksenne myös autoon, jotta voitte käyttää kaikkia toimintoja. Katsokaa lisätietoja Volvo ID:nne rekisteröinnistä jäljempänä tässä artikkelissa olevasta kohdasta "Volvo ID:n rekisteröinti autoon".

Muistettavaa luotaessa Volvo ID

Turvallisuussyistä Volvo ID:tä luotaessa käyttäjänimen ja salasanan valinnalle on asetettu useita vaatimuksia.

Käyttäjätunnus:

 • Käyttäjänimen on oltava käytössänne oleva sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero.
 • Sähköpostiosoitteen pituus ei saa ylittää 60 merkkiä.

Salasana:

 • Salasanassa on oltava vähintään kahdeksan ja enintään 20 merkkiä.
 • Siinä on oltava suuria kirjaimia (A–Z), pieniä kirjaimia (a–z) ja numeroita (0–9).
 • Myös tiettyjä erikoismerkkejä voidaan käyttää (# $ % ! & ' * + ? - / = ^ _ `{|} ~).

Volvo ID:n luominen keskikonsolin kautta Volvossanne (jossa on Sensus Connect):

Keskikonsolissa: Painakaa yhdistämispainiketta kaksi kertaa ja valitkaa Sovellukset.

Sensus Connect -valikossa: Valitkaa Asetukset ja painakaa OK/MENU-painiketta.

Sensus Connect -valikossa: Valitkaa Volvo ID ja antakaa sähköpostiosoitteenne/matkapuhelinnumeronne Volvo ID -tunnuksen rekisteröinnin aikana. Jos Teille on ongelmia erikoismerkkien syöttämisessä, ks. Kirjoitusmerkkipyörä ja näppäimistö.

Saatte ilmoituksen ohjeineen menettelyn saattamiseksi loppuun.

P3/P4 - Support site - Connect button

Yhdistämispainike.

P3/P4 - Support site - Register Volvo ID

Rekisteröity käyttäjänimi.

Volvo ID:n luominen Volvo On Call -sovelluksen kautta

Koskee vain Volvo On Call -markkina-alueita

Tämä ohje koskee vain autoja, jotka on varustettu Volvo On Call-järjestelmällä.

Katsokaa, että Teillä on Volvo On Call-sovelluksen viimeisin versio

Sovelluksen viimeisin versio voidaan ladata esim. Apple App Store tai Google Play -sovelluskaupasta.
.

Valitkaa Volvo ID -tunnuksen luominen aloitussivulta ja noudattakaa ohjeita.

Luodessanne Volvo ID -tunnuksen Volvo On Call -sovelluksen kautta Teidän pitää myös rekisteröidä Volvo ID:nne autoon voidaksenne saada käyttöönne joukon internetiin kytkettyjä toimintoja.

Volvo ID:n rekisteröinti yhdistetyssä autossanne

Volvo ID -tunnuksen rekisteröimiseksi autossanne ja päästäksenne internetiin liitettyihin toimintoihin noudattakaa seuraavia ohjeita:

Luokaa Volvo ID edellä olevien ohjeiden mukaan (jos teillä ei ole vielä Volvo ID -tunnusta).

Keskikonsolissa: Painakaa yhdistämispainiketta kaksi kertaa ja valitkaa Sovellukset.

Sensus Connect -valikossa: Valitkaa Asetukset ja sitten Volvo ID.

Sensus Connect -valikossa: Ilmoittakaa Volvo ID:nne kohdassa Register Volvo ID. Jos Teille tulee ongelmia erikoismerkkien syöttämisessä, ks. Kirjoitusmerkkipyörä ja näppäimistö.

Saatte vahvistusilmoituksen rekisteröinnin saattamiseksi loppuun.

Volvo ID:n epätäydellinen rekisteröinti

Jos Teillä on ongelmia Volvo ID -tunnuksen suhteen yhdistetyssä autossanne, varmistakaa, että olette saattanut loppuun kaikki tilin asettamisen vaiheet edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Voitte myös tarkastaa Volvo ID -tunnuksenne tilan autossanne:

Keskikonsolissa: Painakaa yhdistämispainiketta kaksi kertaa ja valitkaa Sovellukset.

Sensus Connect -valikossa: Valitkaa Asetukset ja sitten Volvo ID.

Volvo ID -tunnuksenne tila esitetään näytössä. Jos asetus on onnistunut, Volvo ID -tunnuksenne näkyy aktiivisena.

Jos Volvo ID -tunnuksenne odottaa aktivointia tai jos Volvo ID -tunnustanne ei esitetä, ks. kappaletta "Volvo ID -tunnuksen rekisteröinti yhdistetyssä autossanne" edellä tai ottakaa yhteys paikalliseen Volvo-jälleenmyyjäänne tai Volvo Carsin asiakaspalveluun.

Kaikkien henkilötietojen poistaminen

Jos myytte Volvonne ja se on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, Teidän tulee poistaa kaikki henkilötiedot autosta ja palauttaa se tehdasasetuksiin. Ks. Käyttäjädatan poistaminen Volvostanne.

Huomio

Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella ajan myötä ja riippuvat varustetasosta sekä markkina-alueesta.

Osoitteessa volvocars.com ja Volvo On CallKoskee vain Volvo On Call -markkina-alueita. -palvelussa saatavina olevat palvelut voivat vaihdella markkina-alueesta riippuen.

Sensus Connect -järjestelmän interaktiivinen opas

Automalli/vuosimalli

V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019.Koskee autoja, joissa on Sensus Connect.

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018.Koskee autoja, joissa on Sensus Connect.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

V40, V70, XC70 ja S80, vuosimallit 2015–2019.

S60, V60 ja XC60, vuosimallit 2014–2018.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.


Oliko tästä apua?