Volvo ID

16 Tulokset

Volvo On Call - omistajanvaihdos

Jos ostatte käytetyn auton, joka on varustettu Volvo On Call -järjestelmällä, on pari kohtaa, jotka Teidän pitää tehdä ennen kuin voitte käyttää Volvo On Call -palveluita. Kohdat selostetaan tässä artikkelissa.

Volvo ID

Volvo ID on henkilökohtainen ID-tunnus, jonka avulla teillä on pääsy laajaan henkilökohtaisten Volvo-palvelujen valikoimaan.

Volvo On Call -sovelluksen yhdistäminen Volvoonne

Voidaksenne käyttää Volvo On Call -sovelluspalveluja Teidän pitää liittää Volvo On Call -sovellus autoonne. Tämä artikkeli kertoo, kuinka Teidän pitää menetellä.

Henkilökohtainen Volvo ID

Jos samalla autolla on monta käyttäjää, jokainen käyttäjä saa oman Volvo ID:n. Samassa autossa voidaan käyttää useita Volvo ID -tunnuksia, ja samaan Volvo ID:hen voidaan myös liittää useita autoja.

Volvo ID

Volvo ID -tunnus on henkilökohtainen tunnus, jonka avulla pääsette laajaan Volvo-palveluiden valikoimaan verkossa ja autossanne.

Volvo On Call-järjestelmän käynnistäminen

Volvo On Call on yhdysrakenteinen avustusjärjestelmä, joka yhdessä sovelluksen kanssa mahdollistaa Volvonne ohjaamisen etäältä. Tämä artikkeli kertoo, kuinka pääsette alkuun Volvo On Call -järjestelmän ja Volvo On Call -sovelluksen kanssa. Seuraavat tiedot koskevat vain mallivuoden 2017 ja uudempia autoja sekä XC90- ja XC90 Twin Engine -autoja, jotka on varustettu Volvo On Call -järjestelmällä.

Volvo ID:n luominen ja rekisteröinti

Jotta kaikkia yhdistettyjä palveluja voidaan käyttää, on luotava Volvo ID ja rekisteröitävä se autoon. Tässä artikkelissa kuvataan, miten Volvo ID luodaan ja rekisteröidään autoon.

Kirjoitusmerkkipyörä ja näppäimistö

Kirjoittakaa ja valitkaa vaihtoehtoja esimerkiksi antaessanne sähköpostiosoitetta tai käyttäessänne verkkoselainta käyttämällä kirjoitusmerkkipyörää tai keskikonsolin painikesarjaa.

Volvo ID -tunnuksenne käsittely

Tässä artikkelissa kuvataan, miten hallitsette Volvo ID -tunnustanne, esim. miten vaihdatte salasananne tai poistatte Volvo ID:nne.

Volvo On Call-järjestelmän käynnistäminen

Volvo On Call on yhdysrakenteinen avustusjärjestelmä, jonka sisältämän sovelluksen avulla on mahdollista ohjata Volvoanne etäältä. Tämä artikkeli kertoo, kuinka pääsette alkuun Volvo On Call -järjestelmän ja Volvo On Call -sovelluksen kanssa. Seuraavat tiedot koskevat vain mallivuoden 2012–2016 autoja, jotka on varustettu Volvo On Call -järjestelmällä.

Ongelmia kirjauduttaessa Volvo ID -tunnuksella

Tämä artikkeli selostaa tavalliset ongelmat kirjautumisessa Volvo ID -tunnuksella. Jos esim. olette unohtanut tunnussananne tai Volvo ID -käyttäjänimenne.

Volvo On Call - omistajanvaihdos

Jos ostatte käytetyn auton, joka on varustettu Volvo On Call -järjestelmällä, on pari kohtaa, jotka Teidän pitää tehdä ennen kuin voitte käyttää Volvo On Call -palveluita. Kohdat selostetaan tässä artikkelissa.

Volvo ID:n luominen ja rekisteröinti

Jotta kaikkia yhdistettyjä palveluja voidaan käyttää, on luotava Volvo ID ja rekisteröitävä se autoon. Tässä artikkelissa kuvataan, miten Volvo ID luodaan ja rekisteröidään autoon.

Volvo On Call -PIN-koodi

Päivitetty 11/25/2019

Volvo On Call -PIN-koodi

Volvo On Call -järjestelmään liittyvien palvelujen käyttämiseksi tarvitsette Volvo On Call -PIN-koodin.

Uusi Volvo On Call -PIN-koodi

Volvo On Call -palvelukeskus tai valtuutettu Volvo-jälleenmyyjä luo PIN-koodin automaattisestiTyypin B markkina-alueilla vain Volvo-jälleenmyyjä voi luoda PIN-koodin. Lisätietoa markkinatyypistä: ks. Volvo On Call - Kielet ja maat.. Lisätietoa PIN-koodin palauttamisesta: ks. alla oleva kappale "Volvo On Call -PIN-koodi unohdettu tai halutaan vaihtaa".

Volvo On Call-PIN-koodin käyttö

Volvo On Call-PIN-koodi tarvitaan turvallisuussyistä seuraavissa palveluissa:

  • Kytkennän luominen Volvo On Call-sovelluksen ja Volvonne välille
  • Auton lukituksen etäavaus Volvo On Call -palvelukeskuksen kautta
  • Kun aloitatte varastetun auton jäljityksen Volvo On Call -palvelukeskuksen kautta
  • Kun luotte autollenne uusia sovelluksen käyttäjiä.
  • Kun keskeytätte Volvo On Call-tilauksenne sovelluksen kautta, esim. omistajanvaihdoksen yhteydessä

Volvo On Call-PIN-koodi unohdettu tai halutaan vaihtaa

Jos olette unohtanut Volvo On Call -PIN-koodinne tai jos jostain syystä haluatte vaihtaa Volvo On Call -PIN-koodinne (jos esim. olette ostanut käytetyn auton), ottakaa yhteys jälleenmyyjäänne tai painakaa On Call -painiketta tilataksenne uuden PIN-koodin sähköpostitse ja/tai tekstiviestinäTyypin B markkina-alueilla vain Volvo-jälleenmyyjä voi luoda PIN-koodin. Lisätietoa markkinatyypistä: ks. Volvo On Call - Kielet ja maat..

Syötetty väärä Volvo On Call-PIN-koodi

Voitte antaa virheellisen Volvo On Call-PIN-koodi kymmenen kertaa peräkkäin, kun yritätte päästä palveluihin sovelluksessa, joka tarvitsee Volvo On Call-PIN-koodiaktivoinnin, ennen kuin tilinne lukitaan. Voidaksenne käyttää sovellusta uudelleen, Teidän pitää pyytää uusi Volvo On Call -PIN-koodi ja luoda tilinne uudelleen noudattamalla samaa menettelyä kuin luodessanne tilinne ensimmäisen kerran, ks. Volvo On Call-järjestelmän käynnistäminen.

Ero Volvo ID -tunnussanan ja Volvo On Call-PIN-koodin välillä

Volvo ID -tunnussana tarvitaan, kun kirjaudutte sovellukseen Volvo ID -tunnussanallanne. Volvo On Call -PIN-koodi on nelinumeroinen koodi, jonka saatte sähköpostitse ja/tai tekstiviestinä. Volvo On Call -PIN-koodia käytetään useiden Volvo On Call -palvelujen yhteydessä, ks. edellä olevaa kappaletta "Volvo On Call-PIN-koodin käyttö". Volvo On Call -PIN-koodi todistaa, että teillä on näiden palvelujen käyttöoikeus.

Automalli/vuosimalli

Volvo On Call -järjestelmällä varustetut vuosimallin 2012 ja uudemmat autot

Järjestelmä

Volvo On Call


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

Volvo On Call -järjestelmällä varustetut vuosimallin 2012 ja uudemmat autot

Järjestelmä

Volvo On Call


Oliko tästä apua?


Henkilökohtainen Volvo ID

Jos samalla autolla on monta käyttäjää, jokainen käyttäjä saa oman Volvo ID:n. Samassa autossa voidaan käyttää useita Volvo ID -tunnuksia, ja samaan Volvo ID:hen voidaan myös liittää useita autoja.

Ongelmia kirjautua Volvo ID -tunnuksella

Tässä artikkelissa kuvaillaan ongelmat, joita voi syntyä kirjauduttaessa sisään Volvo ID -tunnusta käyttäen. Jos esim. olette unohtanut tunnussananne tai Volvo ID -käyttäjänimenne.