Sovellus

Volvo On Call -sovelluksen yhdistäminen Volvoonne

Päivitetty 11/5/2020

Volvo On Call -sovelluksen yhdistäminen Volvoonne

Voidaksenne käyttää Volvo On Call -sovelluspalveluja Teidän pitää liittää Volvo On Call -sovellus autoonne. Tämä artikkeli kertoo, kuinka Teidän pitää menetellä.

17w17 - P4/P5 - Support site - Volvo On Call app and buttons

Kuva katon painikkeista ja Volvo On Call -sovelluksesta Painikkeet voivat näyttää erilaisilta riippuen mallista ja mallivuodesta..

Volvo On Callin yhdistäminen Volvoonne

Tämä menettely pitää tehdä autossa (kuljettajan paikalta), ks. ohjeet alla.

Ohjeet

Varmistakaa, että autonne on paikassa, jolla on puhelimen kenttä ja että kannettavassa laitteessanne on internet-yhteys.

Huomio

Jos autonne on varustettu sekä Sensus Connect- että Volvo On Call -järjestelmällä, varmistakaa, ettei Automodeemi ole valittuna internetlähteeksi infotainment-järjestelmässä. Jos se on valittuna, ette voi toteuttaa kohtaa 5 seuraavassa ettekä siten myöskään yhdistää Volvo On Call-sovellusta autoonne.

Ennen kuin aloitatte, varmistakaa, että teillä on käytettävissä nelinumeroinen Volvo On Call -PIN-koodinne ( Volvo On Call-palvelun PIN-koodi), Volvo ID -tunnuksenne (Volvo ID:n luominen ja rekisteröinti ) ja auton VIN- tai rekisterinumero. Volvo ID -tunnus voidaan luoda kirjauduttaessa Volvo On Call -sovellukseen.

Istuutukaa autoon matkapuhelin mukananne ja kytkekää auton sytytysvirta. Älkää käynnistäkö auton moottoria.

Kirjautukaa Volvo On Call -sovellukseen saamallanne Volvo ID -tunnuksella ja noudattakaa sovelluksen ohjeita. Jos teillä on jo yhdistetty Volvo sovelluksessa ja haluatte lisätä vielä toisen, valitkaa , Yhdistetyt autot, Lisää auto.

Vahvistakaa kytkentä sovelluksen ja autonne välillä painamalla kerran nopeasti auton katossa olevaa On Call-painiketta (älkää pitäkö painiketta painettuna).

Nyt voitte alkaa käyttää Volvo On Call-sovelluspalveluja.

Huomio

Kun Volvo On Call -sovelluksessa näytetään kehotus painaa On Call -painiketta, odottakaa muutama sekunti ennen painamista varmistaaksenne, että auto on todentamistilassa.

Vaihtaminen useiden yhdistettyjen autojen välillä Volvo On Call -sovelluksessa

Jos olette yhdistänyt useita autoja Volvo On Call -sovellukseen, voitte vaihtaa niiden välillä seuraavasti:

Siirtykää välilehteen .

Valitkaa Yhdistetyt autot.

Merkitkää kyseinen auto ja valitkaa Vaihda tähän autoon.

Vinkkejä Volvo On Call -sovelluksen käyttämiseen

Jos Volvo On Call -sovelluksessa esiintyy häiriöitä, vaikka auto, johon sovellus on yhdistetty, on ulkona avoimella paikalla ja matkapuhelimella on hyvä internet-yhteys ja voimakas kenttä, yrittäkää asentaa sovellus uudelleen mobiililaitteeseenne.

Jos auto on käytetty, on tarkastettava, että Volvo On Call -palvelu on aktivoitu autossa.

Lisätietoja - ottakaa yhteys Volvon jälleenmyyjään.

Automalli/vuosimalli

Autot, vuosimallit 2012–2019Koskee autoja, joissa on Volvo On Call..

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.

Järjestelmä

Volvo On Call


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

Autot, vuosimallit 2012–2019.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.

Järjestelmä

Volvo On Call


Oliko tästä apua?