Sovellus

Volvo On Call -sovellus: huoltoilmoitus

Päivitetty 3/5/2020

Volvo On Call -sovellus: huoltoilmoitus

Volvo On Call -sovelluksestanne voitte katsoa Volvonne eri komponenttien tilan. Huoltoilmoitukset voivat kertoa tarkistettavista tai kunnostettavista kohteista.

Yleistä tietoa Volvo On Call -sovelluksen huoltoilmoituksista

Volvo On Call -sovelluksessa on erilaisia huoltoa koskevia ilmoituksia.

  • Vihreä merkki tarkoittaa, että komponentin tila on hyväksytty.
  • Keltainen ilmoitus kertoo, että komponentti vaatii pian tarkistusta tai toimenpiteitä.
  • Punainen ilmoitus tarkoittaa, että toimenpiteitä tarvitaan ensi tilassa.

Yhdessä huoltoilmoitusten kanssa voidaan näyttää linkki käyttöoppaaseen. Painamalla linkkiä saatte lisätietoa autonne huollosta. Kohdassa Huolto voidaan myös näyttää linkki kalenteriinne.

Katsokaa eri huoltoilmoituksia koskevat tarkemmat ohjeet auton käyttöoppaasta tai ottakaa yhteys Volvo-jälleenmyyjäänne.

Tila tuntematon

17w26 - P5 - Support site - Maintenance message - status unknown

Jos Volvo On Call -sovelluksessa näytetään jonkin komponentin kohdalla kysymysmerkki, se tarkoittaa sitä, että tilaa ei voida jostain syystä näyttää. Tämä voi johtua esim. internet-yhteyden puuttumisesta tai siitä, että sovellus ei jostain muusta syystä voi lukea arvoa.

Huomio

Jos huomaatte sovelluksessa kysymysmerkin, tarkistakaa, onko auton kuljettajan näytössä huoltoilmoitus tai muuta tietoa.

Huoltoilmoitusten katsominen Volvo On Call -sovelluksessa

Nähdäksenne autonne eri komponenttien tilan Volvo On Call -sovelluksessa menetelkää seuraavasti:

Kirjautukaa Volvo On Call-sovellukseenne.

Painakaa valintaa Auto sovelluksessa alimpana olevassa valikossa.

Painakaa Huolto

Nyt voitte nähdä autonne eri komponenttien tilan.

Automalli/vuosimalli

Autot, vuosimallit 2012–2019Koskee autoja, joissa on Volvo On Call..

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.

Järjestelmä

Volvo On Call


Tämä artikkeli liittyy aiheeseen

Automalli/vuosimalli

Autot, vuosimallit 2012–2019.

Malli-, järjestelmä- ja palvelutarjonta voi vaihdella markkina-alueen mukaan.

Lisätietoja automalleista alkaen vuosimallista 2020, ks. oman mallinne online-käyttöopas.

Järjestelmä

Volvo On Call


Oliko tästä apua?