Me määrittelemme liikkumisen uudelleen

Haluamme tarjota vapautta liikkua henkilökohtaisella, kestävällä ja turvallisella tavalla. Asetamme sinun tarpeesi etusijalle, käytämme parasta mahdollista tekniikkaa, luomme uusia ratkaisuja ja yhdistämme innovaatioita ainutlaatuisten kokemusten tarjoamiseksi.

Olemme sitoutuneet seuraaviin tavoitteisiin:

Kukaan ei loukkaannu vakavasti tai menehdy uudessa Volvo -autossa.
Haluamme antaa asiakkaillemme takaisin yhden viikon laatuaikaa vuodessa uuden Volvo -auton avulla vuoteen 2025 mennessä. 
Noin 50 prosenttia Volvon valmistamista ja myymistä autoista on sähköisiä vuoteen 2025 mennessä.

Me Volvolle luomme innovaatioita paremman elämän puolesta. Keskitymme sinuun ja ympäröivään maailmaan.

On muutoksen aika

Tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmisen ajokäyttäytymiseen tulee perehtyä tarkemmin, kun halutaan vähentää kuolemantapauksia ja vammautumisia tieliikenteessä tulevaisuudessa. Haasteellisia osa-alueita on kolme:

Ylinopeus
P
äihtyneenä ajaminen
K
eskittymisen herpaantuminen


Voit lukea näistä haasteista lisää alla. Ne ovat keskeisessä roolissa tavoitteessamme, jonka mukaan kukaan ei menehtyisi tai loukkaantuisi vakavasti uudessa Volvo -autossa.

Kolme liikenneturvallisuuden haastetta

Ylinopeus
Huono ajonopeuden mukauttaminen tietyissä liikennetilanteissa heikentää kuljettajan kykyä hallita autoa. Ylinopeus on edelleen yksi suurimmista liikennekuolemien aiheuttajista.

Päihtyneenä ajaminen
Päihtynyt kuljettaja on yksi pahimmista liikenneturvallisuuden vaaratekijöistä. Keskittymiskyvyn puute ja hitaat reaktioajat voivat johtaa vakaviin onnettomuustilanteisiin.

Keskittymisen herpaantuminen
Keskittymisen herpaantumista ei usein pidetä vakavana riskitekijänä, mutta se on todellisuudessa merkittävä huolenaihe liikenneturvallisuudessa. Se voi päihtyneenä ajamisen tapaan johtaa reaktioaikojen hidastumiseen ja auton hallinnan menettämiseen.

Turvallisemman ajamisen puolesta

Volvo tiedostaa ajoneuvoturvallisuuden edelläkävijänä tarpeen puuttua näihin kolmeen osa-alueeseen. Haluamme löytää keinoja, jotka auttavat ihmisiä kehittymään kuljettajina.

Pyrimme vastaamaan näihin haasteisiin edistyneillä turvallisuusinnovaatioilla, jotka tukevat kuljettajaa tarvittaessa. Intuitiivinen teknologia toimii yhteistyössä kuljettajan kanssa. Tavoitteena on tunnistaa vaarallinen ajokäytös ja tukea korjaavia toimenpiteitä.
Care Key

Care Key on yksi tapa lähestyä ylinopeusongelmaa. Sen avulla Volvon kuljettajat voivat rajoittaa auton huippunopeutta, mistä voi olla paljon hyötyä, kun autoa lainataan nuorille ja kokemattomille kuljettajille. Care Key on vakiovaruste kaikissa Volvo -autoissa vuodesta 2021 alkaen. Se on osoitus halustamme tukea parempaa ajokäyttäytymistä.

Autokamerat

Olemme kehittämässä ratkaisuja, jotka koskevat kahta merkittävää liikenteen riskitekijää: kuljettajan keskittymisen herpaantumista ja päihtyneenä ajamista. Auton sisäiset kamerat yhdessä muiden anturien kanssa antavat auton puuttua tilanteeseen, jos selvästi päihtynyt tai huonosti keskittyvä kuljettaja on vakavassa onnettomuusvaarassa. Tämän tulevan teknologian tarkoitus on tukea kuljettajaa äärimmäisissä tilanteissa, joissa hän ei välttämättä enää itse pysty hallitsemaan autoa turvallisesti.

 

Tutustu liikkumisen tulevaisuuteen

Freedom to Move

Volvon pääjohtaja Håkan Samuelsson kertoo, kuinka Volvo
muokkaa liikkumisen tulevaisuutta.

Tekniikoiden yhdistäminen

Katso, kuinka Volvo yhdistää tekniikoita yhteyspalvelujen,
turvallisuuden ja voimansiirron saralla ja muuttaa elämäntapaasi.

Teemme asiat eri tavalla

Olemme Volvolla aina laittaneet ihmisen etusijalle keskittymällä kolmeen tärkeään innovaatioalueeseen. Uskomme, että teknologia vapauttaa meidät eikä sido meitä. Tutustu innovaation osa-alueisiin tarkemmin alla.

Connectivity

Tavoitteemme on antaa takaisin viikko laatuaikaa vuodessa uuden Volvon avulla vuoteen 2025 mennessä.

Electrification

Suunnittelemme, että 50 % automyynnistämme tulee täyssähköautoista vuoteen 2025 mennessä.

Turvallisuus

Kukaan ei loukkaannu vakavasti tai menehdy uudessa Volvo -autossa.

Innovaatioiden kasvihuone

Teemme läheistä yhteistyötä teknologian start-up-yritysten ja vakiintuneiden teknologiayritysten kanssa Piilaaksossa päämajaansa pitävän Volvo Cars Tech Fundin kautta. Tuemme innovaatioita, jotka johdattavat meidät parempaan tulevaisuuteen.

Visio tulevasta

Näemme tulevaisuudessa maailman, jossa yhdistetyt autonomiset sähköautot ovat vastaus henkilökohtaisiin liikkumistarpeisiin. Olemme herättäneet visiomme henkiin 360c-konseptilla. Yksilölliset liikkumistarpeet ovat muuttumassa. Ratkaisujen on oltava turvallisia ja ympäristöystävällisiä mutta samalla myös henkilökohtaisia ja mukavia. Tämä edellyttää täysin uutta lähestymistapaa autoon ja sen käyttöön.

Innovaatio ei poistu koskaan muodista

Haluamme katsoa eteenpäin ja löytää uusia tapoja innostaa sinua ja helpottaa elämääsi. Olemme tehneet tätä työtä jo vuosia.