Sähkön hyvitystä koskevat ehdot

Volvo Car Corporation (ruotsalainen yritys, rekisterinumero 556074-3089, sijainti 405 31 Göteborg, Ruotsi) yhdessä tytäryhtiöidensä ja jälleenmyyjäverkostonsa (“Volvo Cars” tai ”me”, ”meitä” tai ”meidän”) kanssa haluaa hyvittää Volvo -lataushybridiauton käyttöön liittyvät sähkökustannukset (“sähkön hyvitys”). 

Osallistumisohjeet

Sähkön hyvitysohjelmaan osallistumisen edellytykset: 
palvelun ehtojen hyväksyminen 
Volvo ID:n ja aktiivisen Volvo On Call -tilauksen omistaminen sekä kuljettajan ajopäiväkirjatoiminnon aktivoiminen Volvo On Call -sovelluksessa
henkilö on sähkön hyvitysohjelmaan kuuluvan auton omistaja tai ensisijainen käyttäjä
vähintään 18 vuoden ikä 
henkilö asuu ja auto on rekisteröity Suomessa
henkilö omistaa kampanjaan kuuluvan lataushybridiauton tai käyttää sitä koko hyvityskauden ajan 
Kampanja ei koske lyhytkestoisia vuokrauksia tai Volvo Carsin ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä, alihankkijoita tai heidän perheitään. 

Myöhemmin voidaan julkaista lisäehtoja, jotka tarjoavat tietoja sähkön hyvityksestä. 

Kuinka sähkön hyvitys toimii? 
Määritelmiä:
• “Hyvitys” tarkoittaa summaa, joka on laskettu kertomalla kampanjaan kuuluvassa lataushybridiautossa hyvitysjakson aikana ladatut kilowattitunnit (enintään 3 000 kWh:iin asti) sähkön keskimääräisellä kuluttajahinnalla. 
• “Sähkön kuluttajahinta” tarkoittaa hyvitysjaksolla kiinteää hintaa, ja se on Volvon määrittämä julkisiin tietolähteisiin perustuen.   

• “Kampanjaan kuuluva lataushybridiauto” tarkoittaa Volvon lataushybridiautoa, joka on tilattu aikavälillä 16. lokakuuta, 2019 - 30. syyskuuta 2020, auton käyttäjän tilaama ja hänen hallussaan hyvitysjakson ajan.
• “Auton käyttäjä” on TRAFIn rekisteröintitiedoissa auton haltija tai 2. haltija näissä sähkön hyvitysehdoissa. 
• “Hyvitysjakso” tarkoittaa enintään 12 kuukauden jaksoa ensimmäisestä lataushybridiauton käytöstä Volvo On Call-sovelluksen (ladatun sähkön valvonnan sisältävä sovellus) päivityksen jälkeen. 

Volvo On Call -sovellus näyttää sähkön hyvitysohjelmaan kuuluvaan auton käyttämän sähkön määrän ja hyvitysarvion kullakin hetkellä. Sähkön käytöstä vähennetään auton itsensä generoima sähkön määrä. Lopullisen hyvityssumman määrittää Volvo Car Finland Oy Ab. 
Volvo Cars voi hyväksytyn lataushybridiauton yhteyspalveluja käyttämällä tallentaa tiedot käytetyn sähkön määrästä ja ilmoittaa tiedot Volvo On Call -sovelluksen kautta. Ajopäiväkirjaan tallennetut tiedot ovat vain arvio eivätkä täydellinen lukema todellisesta ladatusta sähköstä. Palvelu tarjotaan ”sellaisenaan”, eikä Volvo Cars anna takuuta häiriöttömästä tai virheettömästä palvelusta tai tietojen laatuun, tarkkuuteen, ajankohtaisuuteen, totuudenmukaisuuteen, täydellisyyteen tai luotettavuuteen liittyen.
Volvo Cars tarvitsee kohtuullisen ajan hyvitysjakson päätyttyä ajopäiväkirjan tietojen käsittelyyn ja analysointiin ennen kuin hyvitys voidaan maksaa. Hyvityksen maksuun voi liittyä kolmannen osapuolen erityisehtoja.  
Kaikki käytetty sähkö aikana, jolloin ajopäiväkirja on poissa käytöstä hyvitysjaksolla, jätetään huomioimatta hyvityksessä. 
Sähkön hyvitystä ei voi siirtää, eikä se ole saatavilla, jos auto myydään kolmannelle osapuolelle tai toiselle omistajalle hyvitysjakson aikana. Jos autoon on liitetty useampi Volvo ID, vain yksi hyvitys maksetaan. 
 


Yritysasiakkaat ja -autot 
Auton omistaja on vastuussa sopimuksista, joita se tekee kampanjaan kuuluvien lataushybridiautojen käyttäjien kanssa. Yritysautoon kohdistuvat hyvitykset suoritetaan auton käyttäjälle, jolla on kampanjaan kuuluvaan lataushybridiautoon liitetty Volvo On Call -sovellus. Käyttäjän, joka haluaa osallistua sähkön hyvitysohjelmaan, tulee varmistaa, että hänellä on lupa hyödyntää kampanjaetua (sisältäen muun muassa luvan työnantajalta, vakuutus- tai leasingyhtiöltä).

Kampanja ei koske vuokra-autoja eikä takseja.

Vastuuvapauslauseke ja vastuuvelvollisuus
Volvo käyttää kaupallisesti kohtuullisia toimia varmistaakseen, että sähkön hyvitys on saatavilla kaikille ehdot täyttäville käyttäjille, mutta yhtiötä ei voi pitää vastuussa, jos sähkön hyvitystä ei ole saatavilla tai ensisijainen kuljettaja aiheuttaa mitä tahansa vahinkoa sähkön hyvitysohjelman käyttöön liittyen. 
Volvo Cars pidättää oikeuden perua tai muuttaa näitä ehtoja ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa ja mistä tahansa syystä.
Mahdollisista veroseuraamuksista vastaa auton käyttäjä.

Tietosuoja 
Sähkön hyvityksessä sovelletaan Volvo Car Groupin asiakkaiden tietosuojakäytäntöä, joka löytyy osoitteesta http://support.volvocars.com/legal