ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ


Κύριο Σέρβις

Είναι πολύ σημαντικό τα σέρβις να εκτελούνται σε όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, στα τακτά διαστήματα με βάση τα χιλιόμετρα ή το χρόνο (όποιο από τα δύο προηγείται) που παρουσιάζονται σε άλλο σημείο του παρόντος εγχειριδίου.

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την εγγύηση της Volvo πρέπει:

• Να μην παραλείπετε να διεξάγετε σέρβις στο αυτοκίνητό σας σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σέρβις Volvo όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καταγραφή και σφραγίδες σέρβις" του Εγχειριδίου Σέρβις. Κάθε σέρβις πρέπει να διεξάγεται ± ένα μήνα ή ± 1250 χλμ./ 750 μίλια από το καθορισμένο διάστημα σέρβις.

• Να αναφέρετε οποιαδήποτε βλάβη και να παραδίδετε το αυτοκίνητο στο Επίσημο Δίκτυο της Volvo χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αμέσως μόλις παρουσιαστεί βλάβη.
• Η χρήση, η συντήρηση και η φροντίδα του αυτοκινήτου σας πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη.
• Να τηρείτε αρχεία καταγραφής ελέγχων σέρβις και επισκευών ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτά σε περίπτωση ερώτησης που αφορά το ιστορικό του αυτοκινήτου σας.

Το ακριβές περιεχόμενο κάθε σέρβις διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο και επιπλέον είναι ανάλογο με την ηλικία και τα χιλιόμετρα του οχήματος. Το Επίσημο Δίκτυο της Volvo θα σας δώσει ευχαρίστως ένα αντίγραφο του προγράμματος συντήρησης, το οποίο αναφέρει όλες τις εργασίες σέρβις που αφορούν το όχημά σας, εφόσον το ζητήσετε.