ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ


Εξαιρέσεις

Η Εγγύηση του οχήματος δεν καλύπτει τα στοιχεία που υπόκεινται σε προσαρμογή ή αντικατάσταση κατά τις κανονικές εργασίες σέρβις ή συντήρησης (εκτός αν η εργασία απαιτείται ως άμεση συνέπεια κατασκευαστικού ελαττώματος).

Αυτό ισχύει για τα ακόλουθα στοιχεία:

• αντικατάσταση ή “συμπλήρωση” αναλώσιμων υγρών, δηλαδή λιπαντικών, αντιψυκτικού, υγρού φρένων, διαλύματος πλύσης παρμπρίζ και ψυκτικού υγρού κλιματισμού

• μάκτρα υαλοκαθαριστήρων

• φίλτρα λιπαντικών, φίλτρα αέρα, φίλτρα γύρης και φίλτρα καυσίμου

• όλους τους λαμπτήρες (εσωτερικούς και εξωτερικούς)

• ιμάντες μετάδοσης κίνησης – αντικατάσταση ή ρύθμιση

• ευθυγράμμιση/ζυγοστάθμιση τροχών

• λίπανση

• μη εξουσιοδοτημένη ρύθμιση κινητήρα

• μπουζί

• τακάκια/σιαγόνες/δίσκους φρένων - αντικατάσταση λόγω φθοράς

Η Volvo δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση που απαιτείται ως άμεσο αποτέλεσμα των εξής παραγόντων:

• φυσιολογική φθορά

• αποτυχία σωστής συντήρησης του οχήματος σύμφωνα με τα προγράμματα συντήρησης και τις οδηγίες σέρβις της Volvo

• αποτυχία χρήσης καθορισμένων ανταλλακτικών ή υγρών της Volvo (ή ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας)

• ζημιά που προκύπτει από παραμέληση, ατύχημα ή ακατάλληλη χρήση

• μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις του οχήματος ή εξαρτημάτων του (τροποποιήσεις εκτός των προδιαγραφών της Volvo)

• Οποιαδήποτε τροποποίηση του οχήματος ή εξαρτημάτων αυτού, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της ρύθμισης του κινητήρα, η οποία δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή του οχήματος

• η ανάμιξη διαφορετικών τύπων καυσίμων ή χρήση μη συνιστώμενων καυσίμων δεν επιτρέπεται. Αυτό ισχύει για όλους τους κινητήρες. (Δεν ισχύει για τα λεγόμενα Flexifuel οχήματα που έχουν προσαρμοστεί να λειτουργούν με μείγμα βενζίνης/αιθανόλης (E85))