ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Όσοι συνεργάζονται μαζί μας στο πρόγραμμα Drive Me θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Τα αυτο-οδηγούμενα αυτοκίνητα θα αποτελέσουν μια ριζοσπαστική στροφή στις μεταφορές και η συνεργασία για την εξέλιξή τους είναι ουσιαστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι η τεχνολογία θα προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό πλεονέκτημα στα άτομα και την κοινωνία.

Αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τους δρόμους: Σουηδική Υπηρεσία Μεταφορών

Η Σουηδική Υπηρεσία Μεταφορών θα μας βοηθήσει να ενσωματώσουμε τα αυτο-οδηγούμενα αυτοκίνητα στη ζωή των ανθρώπων, διερευνώντας τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη νομοθεσία.

Οι κανόνες κυκλοφορίας και η νομοθεσία των μεταφορών βασίζονται στις ίδιες αρχές εδώ και 100 χρόνια. Αυτό θα αλλάξει με την εμφάνιση του αυτο-οδηγούμενου αυτοκινήτου και το Drive Me είναι το μοντέλο για να δούμε πώς θα γίνει αυτό.

Ένα νέο περιβάλλον για την οδήγηση: Σουηδική Διεύθυνση Μεταφορών

Η Διεύθυνση Μεταφορών της Σουηδίας, Trafikverket, θα χρησιμοποιήσει το Drive Me ως την πρώτη δοκιμή αυτόνομης οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες, για να μελετήσει πώς δρόμοι, υποδομές, διαχείριση της κυκλοφορίας και συνδεσιμότητα μπορούν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα των αυτο-οδηγούμενων αυτοκινήτων. Σκοπός είναι η ανάπτυξη αυτόνομης τεχνολογίας που να εναρμονίζεται με τις σημερινές οδικές υποδομές.

Η πόλη του μέλλοντος: Ο Δήμος του Gothenburg

Το Gothenburg είναι η ιδανική θέση για το πρόγραμμα Drive Me και θα παίξει βασικό ρόλο στην εξέλιξη αυτο-οδηγούμενων αυτοκινήτων που θα λειτουργούν εναρμονισμένα με το περιβάλλον τους. Το Gothenburg είναι μια τεχνολογικά προηγμένη πόλη με στρατηγική επιλογή την ανάπτυξη ενός αειφόρου συστήματος μεταφορών. Ο Δήμος του Gothenburg είναι αφοσιωμένος στο πρόγραμμα Drive Me και φιλοξενεί την αυτοκινητοβιομηχανία, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τις υποδομές που θα το κάνουν πραγματικότητα.

Ένας χώρος ανάπτυξης και μάθησης: Το Επιστημονικό Πάρκο Lindholmen

Η συγκέντρωση όλων των εταίρων σε ένα περιβάλλον αφιερωμένο στην παραγωγή νέων ιδεών θα συμβάλλει στην πρόοδο του προγράμματος Drive Me. Αυτό το εξασφαλίζει το Επιστημονικό Πάρκο Lindholmen. Αποτελεί σε εθνικό επίπεδο τη βάση για την έρευνα και την εξέλιξη στο τομέα των μεταφορών, κι έτσι θα μπορέσει να προσφέρει υποστήριξη στο πρόγραμμα Drive Me σε διάφορα επίπεδα, αντλώντας εμπειρία από τη βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις αρχές.

Μελέτη της αυτόνομης οδήγησης: Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Chalmers

Το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Chalmers – ο ακαδημαϊκός μας εταίρος στο πρόγραμμα Drive Me – θα μας βοηθήσει να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα της αυτόνομης οδήγησης για την κοινωνία. Η συνεργασία θα τροφοδοτήσει την έρευνα που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας λύσης αειφόρου αυτοκίνησης για το μέλλον.

Δημιουργία πρωτοπόρου τεχνολογίας: Autoliv

Το Drive Me βασίζεται στην τεχνολογία και η συμμετοχή ενός πρωταγωνιστή στην εξέλιξη και κατασκευή συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας, της Autoliv, είναι κομβικής σημασίας για την υλοποίηση της αυτόνομης οδήγησης. Με τη συμμετοχή της Autoliv μπορούμε να προσδοκούμε ότι θα δημιουργήσουμε μαζί έναν ασφαλέστερο κόσμο, περιορίζοντας τα τροχαία ατυχήματα στο μηδέν.