1983 - 1993

240

Για το έτος μοντέλου 1983, άλλαξε το έμβλημα στο πίσω μέρος όλων των μοντέλων 240. Δεν έγραφε πλέον 242, 244 ή 245. Το σήμα έγραφε απλά 240, ως μέρος μιας νέας στρατηγικής για την ονομασία. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι συνέχισαν να αναφέρονται στα αυτοκίνητά τους ως 244 ή 245.

Η αλλαγή αυτή δεν σήμαινε οποιοδήποτε τροποποίηση μεγάλης κλίμακας στα αυτοκίνητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τα σχετικά μοντέλα: 242, 244 ή 245.