Αίτημα υποκείμενου δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Για να συντάξετε το αίτημα άσκησης δικαιωμάτων υποκείμενου δεδομένων προς την Volvo Cars, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα web και παρέχετε μας όλες τις πληροφορίες που αφορούν το αίτημά σας. Προκειμένου η ταυτοποίησή σας να γίνει με βεβαιότητα και ασφάλεια, επισημαίνεται ότι για ορισμένα αιτήματα άσκησης δικαιωμάτων υποκείμενου δεδομένων απαιτείται ο Αναγνωριστικός Αριθμός Οχήματος (VIN) για Δεδομένα Οχήματος και ο Αναγνωριστικός Αριθμός Volvo (Volvo ID) για Δεδομένα Ψηφιακών Υπηρεσιών. Η μη υποβολή αυτών των πληροφοριών μπορεί να μην επιτρέψει στην Volvo Cars να επεξεργαστεί το αίτημά σας.

Το αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας ως υποκείμενου δεδομένων

Δεδομένα καταναλωτή
Is this not you? Click here to update
Δεδομένα Οχήματος
Δεδομένα ψηφιακών υπηρεσιών (π.χ. εφαρμογή Volvo on Call)
Ο Αναγνωριστικός Αριθμός Volvo (Volvo ID) είναι το e-mail που χρησιμοποιείτε ως κλειδί όταν κάνετε χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της Volvo Cars, π.χ. της εφαρμογής Volvo on Call
Επιβεβαίωση
Τα δεδομένα που υποβάλλονται θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία του αιτήματός σας καθώς και για την ταυτοποίησή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ενημερωτική ανακοίνωσή μας

Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που έδωσα στην παρούσα φόρμα είναι σωστές και πλήρεις.

Δεδομένα καταναλωτή
Is this not you? Click here to update
Επιβεβαίωση
Τα δεδομένα που υποβάλλονται θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία του αιτήματός σας καθώς και για την ταυτοποίησή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ενημερωτική ανακοίνωσή μας

Δηλώνω ότι οι πληροφορίες που έδωσα στην παρούσα φόρμα είναι σωστές και πλήρεις.