Σας ευχαριστούμε που υποβάλατε το αίτημά σας στην Volvo Cars.

Σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σας η ομάδα Παγκόσμιας Εξυπηρέτησης Πελατών της Volvo, η οποία θα επεξεργαστεί το αίτημά σας. Θα σας σταλεί ξεχωριστό e-mail επιβεβαίωσης λήψης, το οποίο θα περιέχει τον προσωπικό σας Αριθμό Υπόθεσης. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός αυτός θα χρησιμοποιείται πάντα στις μεταξύ μας επικοινωνίες.

Η ασφάλειά σας είναι πολύ σημαντική για εμάς και για τον λόγο αυτό ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για ορισμένα δεδομένα και για το Αίτημα Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκείμενου Δεδομένων. Αν κριθεί απαραίτητο, θα σας σταλεί κρυπτογραφημένο e-mail, με το οποίο θα σας ζητείτε απόδειξη εγγραφής ή ταυτοποίησης. Λάβετε υπόψη ότι χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να ξεκινήσουμε την επεξεργασία του αιτήματός σας. 

Για να μάθετε περισσότερα για το πώς η Volvo Cars επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.