Έκδοση άρθρου 2021.228.0

Γνωστοποίηση περί απορρήτου - Εξυπηρέτηση πελατών

Σε ισχύ από:

Δημοσιεύτηκε στις:

Αυτό το έγγραφο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Volvo Cars (όπως ορίζεται παρακάτω) επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε και έχετε αλληλεπίδραση με την εξυπηρέτηση πελατών μας (εφεξής «Ερωτήματα εξυπηρέτησης πελατών»).

Μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

1. Ποιοι είμαστε

Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την Εξυπηρέτηση Πελατών είναι η Volvo Car Hellas, με έδρα στη διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Μαρούσι 151 24, Ελλάδα, με εταιρικό αριθμό μητρώου 008838501000, εφεξής αναφερόμενη ως «Volvo Cars», «εμείς» ή «μας».

2. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και γιατί

Τα ερωτήματα εξυπηρέτησης πελατών περιλαμβάνουν την επεξεργασία των ακόλουθων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων:

 1. Προκειμένου να χειριστούμε το θέμα που σας ανησυχεί και για το οποίο επικοινωνείτε μαζί μας μέσω διαδικτύου, εφαρμογής, τηλεφωνικού κέντρου ή άλλου μέσου, διαχειριζόμαστε το ερώτημά σας και σας παρέχουμε σχετική υποστήριξη. Για παράδειγμα, απαντάμε σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Volvo Cars ή διαχειριζόμαστε καταγγελίες. Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία του πελάτη, τα στοιχεία που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, τα στοιχεία της υπόθεσης και, σε περίπτωση που ζητάτε πληροφορίες σχετικά με συνδρομή Care by Volvo, επεξεργαζόμαστε τις οικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη συνδρομή σας. Η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αφορά στο έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ).
 2. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας και έχετε συμφωνήσει να συμμετάσχετε σε έρευνα, επεξεργαζόμαστε επίσης τα δεδομένα σας με σκοπό τη διενέργεια ερευνών ικανοποίησης πελατών. Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να δημιουργήσει και να αναλύσει τα σχόλια των πελατών που σχετίζονται με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, την επωνυμία και τις επικοινωνίες μας. Για αυτόν τον λόγο, επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό τηλεφώνου και τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις μας. Η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αφορά στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ).
 3. Εάν δεν είστε ακόμη πελάτης της Volvo Cars, επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη διαχείριση υποψήφιων πελατών, δηλαδή τη διαχείριση συμφερόντων μελλοντικών πελατών. Αυτό σημαίνει ότι εγγράφεστε στα συστήματά μας ως άτομο που ενδιαφέρεται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας. Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμό σας, την επιλεγμένη μέθοδο επικοινωνίας (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ηλεκτρονική συνομιλία), στοιχεία επικοινωνίας, προτεινόμενο ή προτιμώμενο λιανοπωλητή και συγκεκριμένα ενδιαφέροντα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αφορά στο έννομο συμφέρον μας (άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ).

3. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για διαχείριση υποθέσεων και υποψήφιων πελατών διατηρούνται για 12 μήνες. Τα δεδομένα απαντήσεων σε έρευνα ικανοποίησης πελατών διατηρούνται για 6 μήνες. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για αξιώσεις εγγύησης διατηρούνται για 3 χρόνια.

4. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων, βάσει της ανάγκης γνώσης:

 • Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας μας που υποστηρίζουν τη δραστηριότητά μας γενικά, όπως οι πάροχοι λύσεων IT.
 • Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας της εταιρείας μας υποστηρίζουν ερωτήματα εξυπηρέτησης πελατών, οι οποίοι περιορίζονται με σύμβαση για το κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για εμάς σύμφωνα με κάθε ισχύουσα συμφωνία περί επεξεργασίας:
  • salesforce.com, inc. (Γερμανία, Η.Π.Α.) – λύση διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.
  • Five9, inc. (Ηνωμένο Βασίλειο) – λογισμικό κέντρου κλήσεων μέσω cloud που χρησιμοποιείται για εισερχόμενες και εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις.
  • Brilliant Future AB (Σουηδία) – εργαλείο ανάλυσης σχολίων πελατών.

5. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που εκτελούμε

Έχετε ειδικά νομικά δικαιώματα τα οποία σας παρέχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς, να ζητήσετε διόρθωση ή περιορισμό των δεδομένων σας, να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα σας σε άλλον φορέα, να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας και τέλος μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε κάποια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας –τι σημαίνουν, πότε και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε– μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών μας.

6. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα που αναφέρεται παραπάνω. Εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Volvo Car Corporation

Ταχυδρομική διεύθυνση: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden

Διεύθυνση E-mail: globdpo@volvocars.com

7. Αλλαγές στην γνωστοποίηση περί απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να τροποποιήσουμε τις πρακτικές απορρήτου μας και να ενημερώσουμε και να προβούμε σε αλλαγές σε αυτήν την γνωστοποίηση περί απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να ανατρέχετε σε αυτήν την γνωστοποίηση περί απορρήτου σε συνεχή βάση. Αυτή η γνωστοποίηση περί απορρήτου είναι ενημερωμένη από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κορυφή του εγγράφου. Θα αντιμετωπίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο συμβατό με την γνωστοποίηση περί απορρήτου βάσει της οποίας συλλέχθηκαν, εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να τα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά.