Έκδοση άρθρου 2021.121.0

Γνωστοποίηση περί απορρήτου – Δικαιώματα και αίτημα των υποκειμένων των δεδομένων

Σε ισχύ από:

Δημοσιεύτηκε στις:

Αυτό το έγγραφο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Volvo Cars (όπως ορίζεται παρακάτω) επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν υποβάλετε αίτημα δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων (εφεξής «DSRR») σε οποιαδήποτε μορφή (e-mail, τηλέφωνο, διαδικτυακή φόρμα ή επιστολή).

Μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

1. Ποιοι είμαστε

Ο φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με το DSRR είναι η Volvo Car Corporation, με έδρα στη διεύθυνση Assar Gabrielssons Väg, 405 31, Gothenburg, Σουηδία, με εταιρικό αριθμό μητρώου 556074-3089, εφεξής αναφερόμενη ως «Volvo Cars», «εμείς» ή «εμάς».

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Το DSRR περιλαμβάνει την επεξεργασία των ακόλουθων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων:

 1. Προκειμένου να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας κατά την υποβολή DSRR, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας δεδομένων αφορά στο νόμιμο συμφέρον μας να διασφαλίσουμε ότι εκτελούμε επιτρεπόμενα και ακριβή DSRR. Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για λόγους επαλήθευσης εξαρτώνται από τον τύπο δεδομένων που αφορά το DSRR. Για δεδομένα σχετικά με:
  1. εσάς ως πελάτης, επεξεργαζόμαστε το e-mail ή/και την ταχυδρομική σας διεύθυνση.
  2. το αυτοκίνητό σας, επεξεργαζόμαστε τον αριθμό πλαισίου (VIN) του εν λόγω οχήματος.
  3. δεδομένα ψηφιακών υπηρεσιών, επεξεργαζόμαστε το αναγνωριστικό Volvo (διεύθυνση e-mail ή αριθμό τηλεφώνου) που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή σε τέτοιες υπηρεσίες.
 2. Μόλις επαληθευτεί η ταυτότητά σας, επεξεργαζόμαστε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την(τις) ταχυδρομική(ές) διεύθυνση(εις), τον(τους) αριθμό(ούς) τηλεφώνου, τη διεύθυνση(εις)ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον(τους) VIN προκειμένου να διαχειριστούμε και να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Ανάλογα με το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων που αφορά το DSRR, η διαχείριση αυτού του αιτήματος συνίσταται στην εύρεση και συλλογή των εν λόγω δεδομένων, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους και τη συλλογή όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται σε συνοδευτική επιστολή, η οποία παρουσιάζει τα αποτελέσματα της διαδικασίας για την ενημέρωσή σας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων αφορά σε συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση στην οποία υπαγόμαστε (άρθρο 6(1) (γ) του ΓΚΠΔ).
 3. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα που σχετίζονται με την περίπτωσή σας, όπως τύπος αιτήματος, σχετική αγορά και διάρκεια διεκπεραίωσης υποθέσεων για τη δημιουργία στατιστικών σχετικών με το DSRR και τη βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης DSRR από πλευράς μας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων αφορά στο νόμιμο συμφέρον μας να βελτιστοποιήσουμε τις διεργασίες και τις διαδικασίες που ακολουθούμε για τη διαχείριση DSRR (άρθρο 6(1) (στ) του ΓΚΠΔ).
 4. Επεξεργαζόμαστε επίσης δεδομένα που σχετίζονται με την περίπτωσή σας, όπως τύπος αιτήματος, σχετική αγορά, διάρκεια διεκπεραίωσης υποθέσεων και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με υποθέσεις βάσει του νόμιμου συμφέροντός μας για τεκμηρίωση των πρακτικών μας για σκοπούς εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου (άρθρο 6(1) (στ) του ΓΚΠΔ).

3. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Διατηρούμε τα δεδομένα που σχετίζονται με το DSRR σας για τρία (3) χρόνια. Εάν τα δεδομένα σχετίζονται με τρέχουσα καταγγελία ή δικαστική διαδικασία, τα δεδομένα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

4. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων, βάσει της ανάγκης γνώσης:

 • Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας μας που υποστηρίζουν τη δραστηριότητά μας γενικά, όπως οι πάροχοι λύσεων IT.
 • Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας μας που παρέχουν το DSRR, των οποίων περιορίζεται βάσει σύμβασης η δυνατότητα χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας για οποιονδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για εμάς σύμφωνα με κάθε ισχύουσα συμφωνία περί επεξεργασίας δεδομένων.
 • Άλλα τρίτα μέρη:
  • Εταιρείες του ομίλου Volvo Car (EEA) – για την εκπλήρωση του DSRR εάν τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται από άλλο νομικό πρόσωπο εκτός της Volvo Car Corporation.

5. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που εκτελούμε

Έχετε ειδικά νομικά δικαιώματα τα οποία σας παρέχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς, να ζητήσετε διόρθωση ή περιορισμό των δεδομένων σας, να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα σας σε άλλον φορέα, να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας και τέλος μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε κάποια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας –τι σημαίνουν, πότε και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε– μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών μας.

6. Στοιχεία επικοινωνίας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε τη σχετική διαδικτυακή φόρμα που μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών που αναφέρεται παραπάνω. Εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Ταχυδρομική διεύθυνση: Volvo Car Corporation, Υπόψη: Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, avd 50092, VAK, 405 31 Gothenburg, Σουηδία.

Διεύθυνση E-mail: globdpo@volvocars.com

7. Αλλαγές στην γνωστοποίηση περί απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να τροποποιήσουμε τις πρακτικές απορρήτου μας και να ενημερώσουμε και να προβούμε σε αλλαγές σε αυτήν την γνωστοποίηση περί απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Κάθε φορά που πραγματοποιούμε σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την γνωστοποίηση, και ιδίως όταν αυτή η γνωστοποίηση βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, θα σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές. Αυτή η γνωστοποίηση περί απορρήτου είναι ενημερωμένη από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κορυφή του εγγράφου.