ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Κάλυψη εγγύησης κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο εξωτερικό

Η Volvo διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο σέρβις στα περισσότερα μέρη του κόσμου.
Οποιοσδήποτε Επίσημος Διανομέας Volvo ή Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Volvo μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες επισκευής που καλύπτονται από την Εγγύηση Volvo.
Υπό κανονικές συνθήκες, δεν πρέπει να σας ζητηθεί να πληρώσετε για οποιαδήποτε εργασία που καλύπτεται από την εγγύηση και εκτελείται από Επίσημο Διανομέα Volvo ή Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Volvo.

Στη διάρκεια ταξιδιών στο εξωτερικό, είναι δική σας ευθύνη να προσκομίσετε το Εγχειρίδιο Σέρβις & Εγγύησης που εκδόθηκε με το όχημά σας (το οποίο αποδεικνύει ότι δικαιούστε κάλυψη από την εγγύηση και σχετικά υλικά συντήρησης και σέρβις). Εάν δεν μπορείτε να προσκομίσετε το εγχειρίδιο, ο έμπορος πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του εισαγωγέα για το συγκεκριμένο κράτος ή της εταιρείας πωλήσεων.

Υπό εξαιρετικές συνθήκες, ενδέχεται να σας ζητηθεί να πληρώσετε για επισκευές οι οποίες στην πραγματικότητα καλύπτονται από την Εγγύηση Volvo. Εάν συμβεί αυτό, πρέπει να φυλάξετε το τιμολόγιο και, αν είναι δυνατόν, τα εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν, ώστε, όταν επιστρέψετε στην πατρίδα σας, ο επίσημος έμπορος να μπορέσει να διευθετήσει καταλλήλως την άμεση επιστροφή των χρημάτων σας.

Άλλοι περιορισμοί

Η Εγγύηση Volvo δεν περιλαμβάνει την ευθύνη για χρονοτριβές, αναστάτωση, απώλεια μεταφορικού μέσου ή οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που μπορεί να υποστείτε εσείς (ή οποιοσδήποτε άλλος) ως συνέπεια ελαττώματος που καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση.

Η εγγύηση Volvo και η νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή

Η Εγγύηση Volvo είναι μια εγγύηση του κατασκευαστή που συμπληρώνει και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα που προκύπτουν από τη συμφωνία αγοράς του οχήματος με τον Επίσημο Διανομέα ή τα δικαιώματα που προκύπτουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που διέπει την πώληση καταναλωτικών αγαθών.