ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ


Σημασία της ορθής χρήσης

Η καλή συντήρηση αρχίζει από τον ίδιο τον κάτοχο του αυτοκινήτου. Στο Εγχειρίδιο Κατόχου και στο Εγχειρίδιο Σέρβις και Εγγύησης περιλαμβάνονται οδηγίες για τη σωστή φροντίδα και χρήση του αυτοκινήτου σας.
Η κατάλληλη συντήρηση και χρήση προλαμβάνουν σημαντικές δαπάνες επισκευών που προκύπτουν από εσφαλμένη χρήση, παραμέληση ή ανεπαρκή συντήρηση και ενδέχεται να συμβάλουν στην αύξηση της τιμής μεταπώλησης.
Στο Εγχειρίδιο Κατόχου θα βρείτε λεπτομέρειες για ορισμένους απλούς ελέγχους που πρέπει να εκτελεί ο κάτοχος ή ο οδηγός του οχήματος σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Πρόκειται για προληπτικά μέτρα για την εξασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του οχήματός σας και δεν πρέπει να παραβλέπονται.

Εγγύηση Αντιδιαβρωτικής Προστασίας

Βεβαιωθείτε ότι συντηρείτε το χρώμα και το αμάξωμα με τακτικό καθαρισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες της Volvo.

Βεβαιωθείτε ότι αναθέτετε οποιεσδήποτε επισκευές ή σέρβις του αυτοκινήτου σας που καλύπτονται από την εγγύηση στο Επίσημο Δίκτυο της Volvo, το συντομότερο δυνατό από τον εντοπισμό της διάβρωσης. Έτσι θα ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες της διάβρωσης στο αυτοκίνητό σας και οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής.

Εγγύηση οχήματος

Βεβαιωθείτε ότι εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται πληρούν τις μηχανολογικές προδιαγραφές της Volvo.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν δεν εκτελούνται οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης έγκαιρα και σύμφωνα με τα χρονικά διαστήματα σέρβις της Volvo, η κάλυψη από την εγγύηση των εξαρτημάτων που επηρεάζονται θα ακυρωθεί. Βεβαιωθείτε ότι αναθέτετε οποιαδήποτε επιδιόρθωση ή σέρβις του οχήματός σας που καλύπτεται από την εγγύηση σε Επίσημο Διανομέα Volvo ή Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Volvo, το συντομότερο δυνατό μετά τον εντοπισμό του ελαττώματος.
Έτσι θα ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες του ελαττώματος στο όχημά σας και θα μειωθούν οι εργασίες επισκευής που απαιτούνται.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι τεχνικοί στον τοπικό Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Volvo είναι εκπαιδευμένοι και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών που καλύπτονται από την εγγύηση και χρησιμοποιούν Γνήσια Ανταλλακτικά Volvo για εγγυημένη εργασία.

Βεβαιωθείτε ότι οι αποδείξεις για τις εκπληρωμένες εργασίες συντήρησης φυλάσσονται στο όχημα και ότι καταχωρείται πάντα επιβεβαίωση της συντήρησης σε αυτό το Εγχειρίδιο Σέρβις και Εγγύησης.

Ανακύκλωση

Είναι σημαντικό για το περιβάλλον να ανακυκλώνετε όλα τα εξαρτήματα του οχήματός σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εάν το όχημά σας πρόκειται να αποσυρθεί, θα πρέπει να το προσκομίσετε σε πιστοποιημένο/εγκεκριμένο κέντρο ανακύκλωσης.

Κύριο Σέρβις

Είναι πολύ σημαντικό τα σέρβις να εκτελούνται σε όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος, στα τακτά διαστήματα με βάση τα χιλιόμετρα ή το χρόνο (όποιο από τα δύο προηγείται) που παρουσιάζονται σε άλλο σημείο του παρόντος εγχειριδίου.

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την εγγύηση της Volvo πρέπει:

• Να μην παραλείπετε να διεξάγετε σέρβις στο αυτοκίνητό σας σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σέρβις Volvo όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καταγραφή και σφραγίδες σέρβις" του Εγχειριδίου Σέρβις. Κάθε σέρβις πρέπει να διεξάγεται ± ένα μήνα ή ± 1250 χλμ./ 750 μίλια από το καθορισμένο διάστημα σέρβις.

• Να αναφέρετε οποιαδήποτε βλάβη και να παραδίδετε το αυτοκίνητο στο Επίσημο Δίκτυο της Volvo χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αμέσως μόλις παρουσιαστεί βλάβη.
• Η χρήση, η συντήρηση και η φροντίδα του αυτοκινήτου σας πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη.
• Να τηρείτε αρχεία καταγραφής ελέγχων σέρβις και επισκευών ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτά σε περίπτωση ερώτησης που αφορά το ιστορικό του αυτοκινήτου σας.

Το ακριβές περιεχόμενο κάθε σέρβις διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο και επιπλέον είναι ανάλογο με την ηλικία και τα χιλιόμετρα του οχήματος. Το Επίσημο Δίκτυο της Volvo θα σας δώσει ευχαρίστως ένα αντίγραφο του προγράμματος συντήρησης, το οποίο αναφέρει όλες τις εργασίες σέρβις που αφορούν το όχημά σας, εφόσον το ζητήσετε.