Ιδιωτικότητα

12 Αποτελέσματα

Ενημερωτική επισήμανση – Car Sharing

Προκειμένου να μπορεί η Volvo Car Corporation («Volvo», «εμείς») να σας παρέχει όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με την υπηρεσία Car Sharing (όπως ορίζεται παρακάτω), χρειάζεται να επεξεργαστούμε ορισμένα δεδομένα.

Ειδοποίηση πληροφοριών - Αναλύσεις δεδομένων οχήματος

Ενημερωτική ειδοποίηση - Αγορά υπηρεσιών

Για να μπορεί η Volvo Car Corporation («Volvo», «εμείς») να σας παρέχει όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με την Αγορά υπηρεσιών, πρέπει να επεξεργαστούμε ορισμένα δεδομένα.

Ενημερωτική επισήμανση – Volvo ID

Για να μπορεί η Volvo Car Corporation να σας παρέχει όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με το Volvo ID, πρέπει να επεξεργαστούμε ορισμένα δεδομένα.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών

Ενημερώθηκε 11/25/2019

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών

17w38 - Support site - Legal icon

Πεδίο εφαρμογής και σκοπός

Αυτή η πολιτική ισχύει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών σε όλες τις εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον όμιλο Volvo Car GroupVolvo Cars», «εμείς», «εμάς» ή "μας"). Ο σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να παράσχει στους τρέχοντες, πρώην και εν δυνάμει πελάτες μας (εφεξής αναφερόμενοι από κοινού ως «πελάτες» ή «εσείς») μια βασική κατανόηση των ακόλουθων:

 • των συνθηκών υπό τις οποίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας δεδομένα
 • των τύπων Προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε
 • των λόγων για τους οποίους συλλέγουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα
 • του τρόπου που χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας δεδομένα
 • της κατανομής της ευθύνης των ενεργειών επεξεργασίας Προσωπικών δεδομένων μεταξύ των διαφόρων νομικών οντοτήτων εντός της Volvo Cars, και
 • των στοιχείων μας επικοινωνίας, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες και να διεκδικείτε τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πελατών δεν περιγράφει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που εκτελείται από ανεξάρτητους τοπικούς αντιπροσώπους. Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τον συγκεκριμένο οργανισμό απευθυνόμαστε στην εν λόγω εταιρεία. Στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στο Νομικές επαφές.

Αυτή η πολιτική ενημερώνεται συνεχώς, ώστε να απηχεί τα μέτρα που λαμβάνει η Volvo Cars σε σχέση με τα Προσωπικά σας δεδομένα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Η Volvo Car Corporation (νομικό πρόσωπο στη Σουηδία με αριθμό εταιρικού μητρώου 556074-3089) είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για την έρευνα και ανάπτυξη νέων και τρεχόντων μοντέλων αυτοκινήτων καθώς επίσης και για συγκεκριμένες διεθνείς υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες. Επιπλέον, η Volvo Car Corporation είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παρακολούθηση της ποιότητας των αυτοκινήτων και των οποιωνδήποτε ανακλήσεων ασφαλείας καθώς και για την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων.

Κάθε εθνική εταιρεία πωλήσεων εντός του Ομίλου Volvo Cars είναι συνήθως υπεύθυνη για το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και τις σχέσεις πελατών καθώς και για ειδικές υπηρεσίες που αφορούν τη συγκεκριμένη αγορά της. Η εθνική εταιρεία πωλήσεων είναι ο Υπεύθυνος για την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Σε αγορές χωρίς εθνική εταιρεία πωλήσεων, ο εισαγωγέας έχει συνήθως την ίδια ευθύνη με την εθνική εταιρεία πωλήσεων. Ως εκ τούτου, Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο εισαγωγέας. Η Volvo Cars απαιτεί βάσει σύμβασης από τους επίσημους διανομείς και επισκευαστές της να συμμορφώνονται με τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων. Να σημειωθεί ότι η Volvo Cars και οι εξουσιοδοτημένοι επίσημοι διανομείς και επισκευαστές της είναι χωριστές νομικές οντότητες και ότι δεν είμαστε γενικά υπεύθυνοι εάν αυτοί οι επίσημοι διανομείς και επισκευαστές δεν τηρούν τους ισχύοντες νόμους. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τον αντιπρόσωπο ή τον επισκευαστή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον επισκευαστή άμεσα.

Στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στο Νομικές επαφές.

Αρχές επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί σημαντικό μέρος της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους μας προς εσάς. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όταν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα και θεωρούμε την προστασία της δικής σας ιδιωτικότητας βασικό μέρος των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αυξάνοντας παράλληλα την αξία του πελάτη και προσφέροντας βελτιωμένη και ασφαλέστερη εμπειρία οδήγησης, τηρούμε τις ακόλουθες πέντε γενικές αρχές.

Ελευθερία επιλογής

Τα προσωπικά σας δεδομένα ανήκουν σε εσάς. Προσπαθούμε να μην προβούμε σε οποιεσδήποτε υποθέσεις σχετικά με τις προτιμήσεις της δικής σας ιδιωτικότητας και έχουμε ως στόχο να σχεδιάσουμε τις υπηρεσίες μας με τρόπο ώστε να μπορείτε να επιλέξετε εάν ή όχι θα κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς.

Στάθμιση συμφερόντων

Όταν η επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων είναι αναγκαία για την επιδίωξη έννομου συμφέροντος, και όπου αυτό συμφέρον υπερτερεί της ανάγκης για προστασία της δικής σας ιδιωτικότητας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε ορισμένα Προσωπικά δεδομένα χωρίς να έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας, εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο. Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε Προσωπικά σας δεδομένα χωρίς να έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας εάν αυτό απαιτείται, σύμφωνα με το νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Συγκατάθεση» παρακάτω.

Αναλογικότητα

Η Volvo Cars θα επεξεργάζεται Προσωπικά δεδομένα πελατών μας μόνο εάν είναι κατάλληλα, συναφή και απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Στόχος μας είναι η ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν μια λειτουργία ή υπηρεσία μπορεί να επιτευχθεί με ανώνυμα δεδομένα. Εάν συνδυάσουμε ανώνυμα ή μη προσωπικά δεδομένα με προσωπικά σας δεδομένα, αυτά θα αντιμετωπίζονται ως προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν συνδυασμένα.

Διαφάνεια και ασφάλεια

Η Volvo Cars πιστεύει στη διαφάνεια όσον αφορά στο ποια Προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς. Για εμάς, η προστασία των Προσωπικών σας δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας δεδομένου ότι μία από τις βασικές αξίες της Volvo Cars είναι να προστατεύσει ό,τι είναι σημαντικό για εσάς. Κατόπιν αιτήματος, η Volvo Cars θα παρέχει στους πελάτες της περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

Νομική συμμόρφωση

Είναι πολιτική της Volvo Cars να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς που διέπουν την προστασία της δικής σας ιδιωτικότητας και των δεδομένων σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε. Εφόσον είναι απαραίτητο, θα προσαρμόσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται σε αυτή την πολιτική προκειμένου να διασφαλιστεί η νομική συμμόρφωση.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει η Volvo Cars για εσάς και το όχημα θα χρησιμοποιούνται:

 • για να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν την επαλήθευση της επιλεξιμότητάς σας για ορισμένες αγορές και υπηρεσίες, καθώς και την παροχή βελτιωμένων προσφορών και εμπειριών,
 • για να σας πληροφορούμε για ενημερώσεις, ή αλλαγές, που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας,
 • για να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα, υπηρεσίες και εκδηλώσεις,
 • για να παρέχουμε υποστήριξη και υπηρεσίες οχήματος (υπηρεσία εγγύησης, πληροφορίες ανάκλησης, κ.λπ.),
 • για σκοπούς ανάπτυξης προϊόντων, για παράδειγμα, για τη βελτίωση των επιδόσεων, της ποιότητας και της ασφάλειας του οχήματος,
 • για να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τις προσφορές και την επικοινωνία μας με τους πελάτες,
 • για τη συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις ή αιτήματα νόμιμων αρχών,
 • για να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να εντοπίσουμε εκείνα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν,
 • για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς, και
 • για σκοπούς ανάλυσης και διαμόρφωσης προφίλ πελατών (συμπ/μένου online και κοινωνικού) που διεξάγονται από εμάς και τους προμηθευτές που έχουμε επιλέξει.

Χρήσιμοι όροι

Η Volvo Cars χρησιμοποιεί τους παρακάτω ορισμούς στην παρούσα πολιτική:

 • ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • ως «Εκτελών την επεξεργασία» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,
 • ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,
 • ως «Επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,
 • ως «Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» νοούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό φυσικού προσώπου.

Συλλογή δεδομένων

Ενδέχεται να μας δώσετε πληροφορίες σχετικά με εσάς ή το όχημά σας όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες της Volvo Cars εντός ή εκτός οχήματος ή σε άλλες επαφές με την Volvo Cars, για παράδειγμα μέσω των ιστοσελίδων μας ή των κέντρων μας υποδοχής πελατών (εν προκειμένω, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι τηλεφωνικές συνομιλίες μπορεί να καταγράφονται, με τη συγκατάθεσή σας, για λόγους διασφάλισης της ποιότητας). Ενδέχεται επίσης να λάβουμε τέτοια δεδομένα από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και επισκευαστές μας και άλλα τρίτα μέρη. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.),
 • δημογραφικές πληροφορίες (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, σύνθεση νοικοκυριού, κ.λπ.),
 • πληροφορίες οχήματος (αριθμός πλαισίου του οχήματος (VIN), μοντέλο, ημερομηνία αγοράς, ιστορικό σέρβις, κ.λπ.),
 • δεδομένα θέσης που προέρχονται από τις δραστηριότητές σας (βοήθεια πλοήγησης, ερωτήματα αναζήτησης, κοινή χρήση τοποθεσιών, κ.λπ.), και
 • δεδομένα που σχετίζονται με την αγορά σας και τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών μας (προτιμήσεις και ρυθμίσεις πελατών, ιστορικό αγορών, Volvo ID, κ.λπ.).

Το όχημά σας θα συλλέγει επίσης αυτόματα δεδομένα σχετικά με το όχημα και τον περιβάλλοντα χώρο του, κυρίως τεχνικού χαρακτήρα και όχι σε άμεση σχέση με εσάς προσωπικά. Τα δεδομένα αυτά («Δεδομένα που καταγράφονται από το όχημα») συνδέονται συνήθως με τον αριθμό πλαισίου του οχήματος (VIN) και ως εκ τούτου μπορεί να οδηγήσουν σε εσάς. Τα δεδομένα που καταγράφονται από το όχημα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • πληροφορίες για την ασφάλεια (αν οι αερόσακοι ή οι προεντατήρες των ζωνών έχουν ενεργοποιηθεί, αν οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειδωμένα ή ανοιχτά, κ.λπ.),
 • την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος (του κινητήρα, του γκαζιού, του τιμονιού και των φρένων, κ.λπ.),
 • δεδομένα οδήγησης (ταχύτητα οχήματος, χρήση πεντάλ φρένου και γκαζιού, κίνηση του τιμονιού, κ.λπ.),
 • δεδομένα θέσης (τη θέση του οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος, κ.λπ.), και
 • δεδομένα περιβάλλοντος χώρου (θερμοκρασία έξω από το όχημα, εικόνες, κ.λπ.).

Πληροφορίες σχετικά με ορισμένα δεδομένα που καταγράφονται από το όχημα περιλαμβάνονται επίσης στο εγχειρίδιο κατόχου.

Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και εφαρμόζουμε πρόσθετα μέτρα κατά τη συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, σημειώνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να απαιτεί άλλο είδος δεδομένων τα οποία πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται ως ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Όπου είναι πρακτικό εντός λογικών πλαισίων ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά τη συλλογή ή την καταχώριση των Προσωπικών σας δεδομένων, θα σας παρέχουμε (i) συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της Επεξεργασίας των Προσωπικών σας δεδομένων, (ii) την ταυτότητα του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, (iii) την ταυτότητα οποιωνδήποτε τρίτων στους οποίους μπορεί να γνωστοποιηθούν τα δεδομένα και (iv) άλλες πληροφορίες που μπορεί να είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί ότι μπορείτε να διασφαλίσετε τα δικαιώματά σας. Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί, για παράδειγμα, να παρέχονται κατά την αγορά ενός οχήματος, στο σύστημα infotainment του οχήματος, σε κινητές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν από τη Volvo Cars, στη διεύθυνση https://www.volvocars.com ή άλλως σε συμφωνία που συνάψατε με τη Volvo Cars.

Συγκατάθεση

Όπου είναι πρακτικό εντός λογικών πλαισίων ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν από τη συλλογή ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Η αίτηση για τη συγκατάθεσή σας θα είναι σαφής και συγκεκριμένη και θα σας παρέχει μια λογική βάση σύμφωνα με την οποία θα λάβετε την απόφασή σας. Δεν θα θεωρήσουμε ποτέ τη συγκατάθεσή σας ως δεδομένη. Αντιθέτως, θα διασφαλίσουμε ότι η συγκατάθεσή σας παρέχεται με σαφή και διαφανή ενέργεια. Η συγκατάθεσή σας είναι εθελοντική και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα, με τον τερματισμό μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή επικοινωνώντας με την Volvo Cars στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα «Πληροφορίες και πρόσβαση» παρακάτω. Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση υπηρεσιών ή τμημάτων υπηρεσιών.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς συγκατάθεση

Η συλλογή και η χρήση δεδομένων που καταγράφονται από το όχημα μπορεί να είναι αναγκαία για (i) τους τεχνικούς ώστε να προβούν στη διάγνωση και την αποκατάσταση βλαβών σε οχήματα κατά το σέρβις και τη συντήρηση οχημάτων, (ii) την ανάπτυξη προϊόντων της Volvo Cars, για παράδειγμα, βελτιώσεις της ποιότητας και των χαρακτηριστικών ασφαλείας των οχημάτων, (iii) τη διαχείριση των δεσμεύσεων της εγγύησης της Volvo Cars και (iv) την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων. Κατά τη συλλογή ή τη χρήση δεδομένων που καταγράφονται από το όχημα για τους σκοπούς αυτούς, και για παρόμοια έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τη Volvo Cars, συνήθως δεν θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο στη συγκεκριμένη περίπτωση ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Εφαρμογές τρίτων

Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε εφαρμογές και άλλες υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το όχημα αλλά που παρέχονται από τρίτους, οι οποίες, για παράδειγμα, ενδέχεται να προϋποθέτουν τη μετάδοση δεδομένων τοποθεσίας και άλλων δεδομένων που καταγράφονται από το όχημα στους εν λόγω τρίτους. Η Volvo Cars δεν είναι υπεύθυνη για τη συλλογή ή τη χρήση Προσωπικών δεδομένων σε εφαρμογές ή υπηρεσίες τρίτων και συνιστά να εξετάζετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν (και οποιαδήποτε σχετική δήλωση προστασίας ακεραιότητας) για τις εν λόγω εφαρμογές ή υπηρεσίες, πριν τις χρησιμοποιήσετε. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από συγκεκριμένους τρίτους, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με αυτούς τους τρίτους.

Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

Η Volvo Cars ενδέχεται να διαβιβάσει τα Προσωπικά σας δεδομένα σε παραλήπτες χωρών που δεν ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στις οποίες μπορεί να υπάρχει διαφορετική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται χώρες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το επίπεδο προστασίας των Προσωπικών δεδομένων δεν είναι επαρκές. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Volvo Cars θα διασφαλίσει ότι υπάρχει νομική βάση για τη διαβίβαση των δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Θα ενημερωθείτε επίσης για τη νομική βάση, ποια μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται και πού μπορείτε να προμηθευτείτε αντίγραφο των πληροφοριών που αφορούν αυτά τα μέτρα ασφαλείας.

Χρήση δεδομένων

Για τις περισσότερες πράξεις επεξεργασίας δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μη γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ενημερώνοντας τις προτιμήσεις σας, περατώνοντας μια συγκεκριμένη υπηρεσία, ανακαλώντας τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία, επικοινωνώντας με τη Volvo Cars στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα «Πληροφορίες και Πρόσβαση» παρακάτω ή με όποιον άλλο τρόπο σας προταθεί από εμάς. Ωστόσο, και εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά κανόνα δεν μπορείτε να μην επιτρέψετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • σε σχέση με ορισμένες πράξεις συλλογής και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων που καταγράφονται από το όχημα σας και που αφορούν την ασφάλεια, την ποιότητα και τη βελτίωση προϊόντων,
 • που πραγματοποιούμε για να σας στείλουμε σημαντικές γνωστοποιήσεις, όπως αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας ή σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντων, και
 • που πραγματοποιούμε για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Διατήρηση

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ή των σκοπών για τους οποίους έχετε ενημερωθεί με άλλο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχετε συναινέσει για την επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η σχέση πελάτη (και, κατά περίπτωση, μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγύησης) έως ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται, ωστόσο, να διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την περίοδο που απαιτείται ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις και να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας σε νομικές διαφορές. Εάν δεν έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία, τα Προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

Ποιότητα δεδομένων

Όταν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά σας δεδομένα, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι είναι ακριβή και ενημερωμένα. Προσπαθούμε να διαγράψουμε ή να διορθώσουμε Προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να διασφαλίσετε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούνται από εμάς, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Πληροφορίες και Πρόσβαση» παρακάτω.

Πληροφορίες και πρόσβαση

Όπως αναφέρεται στην ενότητα «Γνωστοποίηση» παραπάνω, ενδέχεται να σας παρέχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη συλλογή ή την καταχώριση των δεδομένων αυτών. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε (i) αντίγραφο των Προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύουμε για εσάς, (ii) να διορθώσουμε ή να καταργήσουμε Προσωπικά δεδομένα που νομίζετε ότι είναι ανακριβή, και (iii) να απαιτήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας δεδομένων και τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων από εμάς καθώς και να λάβετε τα Προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και να τα διαβιβάσετε σε άλλο Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη νομική οντότητα που ορίζεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου. Οι αιτήσεις σας θα αντιμετωπίζονται με άμεσο και κατάλληλο τρόπο. Όπου η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει διοικητικό τέλος για τη διεκπεραίωση της αίτησής σας (η των αιτήσεών σας), η Volvo Cars ενδέχεται να χρεώσει το εν λόγω τέλος. Επιπλέον, ενδέχεται να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μια επισκόπηση ορισμένων Προσωπικών δεδομένων που έχετε δώσει απευθείας και διατηρούνται από την Volvo Cars, και να διορθώσετε ή να ενημερώσετε τα στοιχεία σας, εφόσον συνδεθείτε στον λογαριασμό της πύλης καταναλωτή της Volvo Cars ή σε παρόμοια υπηρεσία που είναι διαθέσιμη στην τοπική σας αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του ομίλου μας. Ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων του ομίλου μας στο τέλος αυτού του εγγράφου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Volvo Cars έχει λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή μη σύννομη καταστροφή, τυχαία απώλεια ή αλλοίωση, μη εγκεκριμένη κοινοποίηση ή πρόσβαση και οποιαδήποτε παράνομη μορφή επεξεργασίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η Volvo Cars ενδέχεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • μεταξύ φορέων της Volvo Cars,
 • σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και επισκευαστές της Volvo Cars, με σκοπό τη διανομή προσφορών για προϊόντα και υπηρεσίες προς εσάς και άλλου είδους επικοινωνία με εσάς, σε άλλους επιχειρηματικούς εταίρους με σκοπό τη διανομή προσφορών για προϊόντα και υπηρεσίες και άλλου είδους επικοινωνία με εσάς ή για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης,
 • στο πλαίσιο της πώλησης ή μεταβίβασης ενός φορέα της Volvo Cars ή των περιουσιακών του στοιχείων,
 • όπως προβλέπεται από τον νόμο, για παράδειγμα στο πλαίσιο κυβερνητικής έρευνας, διένεξης ή άλλης νομικής διαδικασίας ή αιτήματος,
 • όταν εμείς, με καλή πίστη, πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι αναγκαία για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, για παράδειγμα, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές παραβιάσεις των όρων και προϋποθέσεών μας ή για την ανίχνευση, πρόληψη ή αποκάλυψη απάτης ή άλλα ζητήματα ασφάλειας
 • σε άλλους επιχειρηματικούς εταίρους ή τρίτους, οι οποίοι έχετε επιλέξει να σας παρέχουν κάποια υπηρεσία και τους έχετε εξουσιοδοτήσει να ζητούν δεδομένα από την Volvo Cars, (για παράδειγμα, για την υπηρεσία Volvo In-car Delivery),
 • στους παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών μας που εργάζονται για λογαριασμό μας στο παραπάνω πλαίσιο, όπως οι πάροχοι ασύρματων υπηρεσιών, οι εταιρείες που φιλοξενούν ή εξυπηρετούν τον δικτυακό μας τόπο, αποστέλλουν ανακοινώσεις και πραγματοποιούν αναλύσεις δεδομένων, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας πιστωτικών καρτών ή οι προμηθευτές συστημάτων που απαιτούνται για την επεξεργασία, την αποθήκευση ή τη διαχείριση πιστωτικών καρτών ή οικονομικών πληροφοριών, και
 • σε παρόχους υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπως οι αστυνομικές αρχές, οι εταιρείες οδικής βοήθειας και οι υπηρεσίες ασθενοφόρων, στο πλαίσιο της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών (για παράδειγμα, για την Υποστήριξη έκτακτης ανάγκης μέσω Volvo On Call).

Ο φορέας της Volvo Cars που είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας δεδομένων, θα αποκαλύψει, κατά γενικό κανόνα, τα Προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εφόσον έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας για να το πράξει. Ωστόσο, εάν επιτρέπεται από τον νόμο ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός και αν θεωρήσουμε ότι η συγκατάθεσή σας είναι αναγκαία στη συγκεκριμένη περίπτωση ή η συγκατάθεσή σας απαιτείται από το νόμο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όταν η αποκάλυψη απαιτείται από τον νόμο, και
 • όταν η αποκάλυψη απαιτείται για τον σκοπό εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει η Volvo Cars (για παράδειγμα, προκειμένου να προστατεύσουμε τα νομικά μας δικαιώματα, όπως περιγράφεται παραπάνω).

Επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό σας

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στους εργαζόμενους και τους προμηθευτές της Volvo Cars, που χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες προκειμένου να τις επεξεργαστούν για λογαριασμό μας, και που έχουν τη συμβατική υποχρέωση να διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και εμπιστευτικά. Στόχος μας είναι να επιλέξουμε το είδος Υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων που διασφαλίζει καλύτερα την ακεραιότητα των Προσωπικών σας δεδομένων έναντι οποιουδήποτε τρίτου. Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας μπορεί να πραγματοποιηθούν εκτός του ΕΟΧ υπό μια ειδική νομική βάση, όπως απαιτείται από το εθνικό δίκαιο.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Δεν θα πουλήσουμε ούτε θα εμπορευθούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε. Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς εμπορικής προώθησής τους, εκτός εάν έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες κοινοποιήσεις. Εάν έχετε δώσει τέτοια συγκατάθεση, αλλά επιθυμείτε να πάψετε να λαμβάνετε υλικό εμπορικής προώθησης από τρίτο μέρος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με αυτό το τρίτο μέρος. Ενδέχεται να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις ή παρόμοιες δραστηριότητες εμπορικής προώθησης. Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από ένα συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε με e-mail ή παρόμοια επικοινωνία, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στη σχετική ανακοίνωση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας στην πύλη καταναλωτή της Volvo Cars ή παρόμοια υπηρεσία, για να μην επιτρέπετε συγκεκριμένους τύπους επικοινωνίας από τη Volvo Cars και για να αλλάξετε τις προτιμήσεις που έχετε ήδη υποβάλει.

Ιστοσελίδες και cookies

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της Volvo Cars, χωρίς να μας λέτε ποιοι είστε ή να αποκαλύπτετε οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό σας. Προκειμένου, ωστόσο, να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες ή προσφορές μας, συχνά χρειάζεται να καταχωρίσουμε ορισμένα Προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομά και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε (μέσω cookies) ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με το πώς έχετε χρησιμοποιήσει τους ιστότοπούς μας πριν από αυτή την καταχώριση. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι χρήσιμες για εμάς, προκειμένου να βελτιώσουμε τις ιστοσελίδες ή το μάρκετινγκ της εταιρείας μας. Όλοι οι ιστότοποι της Volvo Cars που είναι ανοιχτοί για τους πελάτες μας περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies. Για ορισμένες χώρες υπάρχει επίσης μια ηλεκτρονική διαδικασία για την αποδοχή ή την απόρριψη των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies, συμβουλευθείτε τις τοπικές πληροφορίες μας σχετικά με cookies που δημοσιεύονται για τη χώρα σας στη διεύθυνση https://www.volvocars.com (επιλέξτε πρώτα τη χώρα ή περιοχή σας, έπειτα κάντε κύλιση κάτω στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας και επιλέξτε το στοιχείο "Cookies").

Εφαρμογές

Όταν κατεβάσετε (download) ή εγγραφείτε σε κάποια από τις εφαρμογές μας, μπορεί να υποβάλετε Προσωπικά δεδομένα σε εμάς όπως το όνομά σας, η διεύθυνση email σας, ο αριθμός τηλεφώνου και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται κατά την εγγραφή. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας, ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, συμπ. των τεχνικών πληροφοριών που σχετίζονται με την κινητή συσκευή σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής. Ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή που χρησιμοποιείτε και μόνο αφού έχετε συναινέσει στη συλλογή πληροφοριών, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας, συμπ. πληροφοριών επικοινωνίας, πληροφοριών τοποθεσίας ή άλλου ψηφιακού περιεχομένου. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε μπορείτε να βρείτε στην ενημερωτική επισήμανση ή/και στην ειδική επισήμανση για κάθε μεμονωμένη εφαρμογή.

Υπηρεσίες και εφαρμογές τρίτων

Για ορισμένες από τις εφαρμογές τρίτων που κατεβάζετε (download), που είναι προεγκατεστημένες ή για τις οποίες πρέπει να εγγραφείτε, μπορεί να υπάρχουν ξεχωριστοί όροι και πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, που ισχύουν ανεξάρτητα από τη δική μας πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Volvo Cars δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση Προσωπικών δεδομένων από εφαρμογές ή υπηρεσίες τρίτων. Συνιστούμε να ελέγξετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε υπηρεσίας ή εφαρμογής τρίτων πριν εγγραφείτε, και πριν την κατεβάσετε (download) ή τη χρησιμοποιήσετε. Συνιστούμε επίσης να αναζητήσετε τις επιλογές και τους ελέγχους προστασίας προσωπικών δεδομένων στις εφαρμογές τρίτων, αφότου τις κατεβάσετε (download).

Παιδιά

Οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. Δεν ζητούμε και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Προσωπικά δεδομένα για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών ούτε προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες μας προς αυτά. Αν κάποιο παιδί μας παράσχει προσωπικά δεδομένα, ο γονέας ή ο κηδεμόνας του μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να ζητήσει τη διαγραφή των πληροφοριών αυτών από τα αρχεία μας. Αν πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχουμε οποιαδήποτε πληροφορία για παιδί ηλικίας κάτω των 13 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Αν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι έχουμε συλλέξει, ακούσια, προσωπικά στοιχεία παιδιού ηλικίας κάτω των 13 ετών ή αντίστοιχης κατώτατης ηλικίας ανάλογα με τη δικαιοδοσία, θα προβούμε σε ενέργειες για τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών το συντομότερο δυνατόν.

Παρακολούθηση

Ως αποτέλεσμα των νομικών απαιτήσεων, πρέπει να παρακολουθούμε τον τρόπο λειτουργίας του συστήματός μας, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που έχουμε παράγει. Αυτό σημαίνει ότι συλλέγουμε δειγματοληπτικά δεδομένα από αυτά τα οχήματα.

Υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Εάν πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά παράβαση των νόμων και των κανονισμών περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην εποπτική σας αρχή.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, π.χ. για να πάρετε πληροφορίες ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργάζεται η Volvo Cars σε σχέση με εσάς, χρησιμοποιήστε τη ΦΟΡΜΑ WEB μας (επιλέξτε πρώτα τη χώρα ή περιοχή σας, έπειτα ανοίξτε και συμπληρώστε τη φόρμα web), η οποία θα εξασφαλίσει τη διαχείριση του αιτήματός σας. Λάβετε υπόψη ότι η Volvo Cars δεν διατηρεί πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία που εκτελείται από ανεξάρτητους τοπικούς αντιπροσώπους. Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τους ανεξάρτητους τοπικούς αντιπροσώπους μας, εάν επιθυμείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις άμεσου μάρκετινγκ ή εάν έχετε άλλα συναφή αιτήματα, ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας στη διεύθυνση Νομικές επαφές.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Η Volvo Cars έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για τον Όμιλο, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς, όπως ορίζεται παρακάτω:

Διεύθυνση E-mail: globdpo[at]volvocars[.]com.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Volvo Car Corporation, Υπόψη: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Sweden.


Αυτό το άρθρο ισχύει για


Σας βοήθησε αυτό;

Ενημερωτική επισήμανση – Connected Safety

Για να μπορεί η Volvo Car Corporation («Volvo», «εμείς», «εμάς») να σας παρέχει όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με την υπηρεσία Connected Safety, πρέπει να επεξεργαστούμε ορισμένα δεδομένα.

Νομικές επαφές

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, την ιδιωτικότητα ή άλλα νομικά ζητήματα, χρησιμοποιήστε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω.

Νομικά έγγραφα και διαχείριση δεδομένων

Εμείς, στον όμιλο Volvo Car Group, θέλουμε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες που θα κάνουν την εμπειρία σας Volvo όσο το δυνατόν πιο ασφαλή, εύκολη και απολαυστική γίνεται.

Ειδοποίηση πληροφοριών - Γενική Ανάλυση Δεδομένων για την Έρευνα και Ανάπτυξη Προϊόντων και Υπηρεσιών

Ενημερωτική επισήμανση – Ομιλία σε γραπτό μήνυμα

Προκειμένου να μπορεί η Volvo Car Corporation («Volvo», «εμείς») να σας παρέχει όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με την υπηρεσία Ομιλία σε γραπτό μήνυμα SMS, πρέπει να επεξεργαστούμε ορισμένα δεδομένα.

Ενημερωτική ανακοίνωση – Υπηρεσία Volvo Valet της Volvo Cars

Το Volvo Valet είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται σε πελάτες της Volvo Cars, η οποία επιτρέπει στους πελάτες να προγραμματίσουν δοκιμαστική οδήγηση ή/και ραντεβού σέρβις απευθείας μέσω της εφαρμογής Volvo Valet και παραλαβή του αυτοκινήτου τους από τοποθεσία της προτίμησής τους, με την επιλογή να τους δοθεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης ή να αντικαταστήσουν το τρέχον μισθωμένο όχημά τους με νέο μισθωμένο όχημα (εφεξής αναφέρεται επίσης επίσης ως η «Υπηρεσία Volvo Valet»).

Ενημερωτική επισήμανση – Volvo On Call

Για να μπορεί η Volvo Car Corporation («Volvo» «εμείς») να σας παρέχει όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με την υπηρεσία Volvo On Call, πρέπει να επεξεργαστούμε ορισμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων.