Λήψη (download) χάρτη

7 Αποτελέσματα

MapCareTM

Το MapCareTM είναι μια υπηρεσία ενημέρωσης χαρτών για τα αυτοκίνητα Volvo που διαθέτουν Sensus Navigation. Αυτό το άρθρο περιγράφει κυρίως τι περιλαμβάνει η υπηρεσία MapCareTM για τα αυτοκίνητα Volvo έτους μοντέλου 2016 και μεταγενέστερα (Life Time MapCareTM).

Εισαγωγή αρχείων POI

Πολλές εταιρείες παρέχουν τα επονομαζόμενα αρχεία POI (Point Of Interest) για λήψη (download). Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία για να εμπλουτίσετε τους χάρτες της Volvo με πληροφορίες π.χ. για κάμερες ελέγχου ταχύτητας, χώρους κάμπινγκ, κ.λπ. Τα αρχεία POI σε μορφή GPX συνεργάζονται άριστα με το σύστημα Sensus RTI, μπορούν ωστόσο να εισαχθούν και σε μοντέλα με Sensus Navigation μέχρι ένα συγκεκριμένο βαθμό.

MapCareTM

Το MapCareTM είναι μια υπηρεσία ενημέρωσης χαρτών για τα αυτοκίνητα Volvo που διαθέτουν Sensus Navigation. Αυτό το άρθρο περιγράφει κυρίως τι περιλαμβάνει η υπηρεσία MapCareTM για τα αυτοκίνητα Volvo έτους μοντέλου 2014 (2013 εβδομάδα 46) και μεταγενέστερα (Life Time MapCareTM).

Ενημερώσεις χαρτών για παλαιότερα συστήματα πλοήγησης

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες πώς πραγματοποιούνται οι ενημερώσεις χαρτών για συστήματα εκτός του Sensus Navigation. Η Volvo παρέχει αρκετά διαφορετικά συστήματα πλοήγησης, τα οποία παρατίθενται σε αυτό το άρθρο.

Ενημέρωση χαρτών απευθείας από το αυτοκίνητο

Αν το αυτοκίνητό σας είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, οι χάρτες μπορούν να ενημερωθούν απευθείας από το αυτοκίνητο.

Λήψη (download) χάρτη για το Sensus Navigation

Το MapCareTM είναι μια υπηρεσία ενημέρωσης χαρτών για τα αυτοκίνητα Volvo που διαθέτουν Sensus Navigation. Οι χάρτες ενημερώνονται σε δύο βήματα. Πρώτα, ο χάρτης κατεβαίνει (download) σε ένα USB memory stick και στη συνέχεια φορτώνεται από το USB memory stick στο αυτοκίνητο. Οι οδηγίες για αυτά τα βήματα περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Λήψη (download) χάρτη για το Sensus Navigation

Ενημερώθηκε 9/17/2019

Λήψη (download) χάρτη για το Sensus Navigation

Το MapCareTM είναι μια υπηρεσία ενημέρωσης χαρτών για τα αυτοκίνητα Volvo που διαθέτουν Sensus Navigation. Οι χάρτες ενημερώνονται σε δύο βήματα. Πρώτα, ο χάρτης κατεβαίνει (download) σε ένα USB memory stick και στη συνέχεια φορτώνεται από το USB memory stick στο αυτοκίνητο. Οι οδηγίες για αυτά τα βήματα περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Προκαταρκτικά

Πρέπει να κατεβάσετε (download) τον χάρτη σε ένα άδειο USB memory stick (64GB) σε έναν από τους παρακάτω τύπους: FAT32, NTFS ή exFAT. Η απαιτούμενη χωρητικότητα του USB memory stick εξαρτάται από το μέγεθος των χαρτών, βλ. λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε χάρτη.

Λήψη (download) προγράμματος

Οι λήψεις χαρτών πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας. Αυτό το πρόγραμμα σας βοηθά να κατεβάσετε (download) τα αρχεία χαρτών και να σας επιτρέπει να διακόψετε τη λήψη του και να τη συνεχίσετε αργότερα.

Πραγματοποίηση της ενημέρωσης χάρτη

Επιλέγοντας το αυτοκίνητό σας και το έτος μοντέλου στην επιλογή μενού "Αυτοκίνητα", θα αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Στην καρτέλα για το λογισμικό και τις λήψεις (download), θα βρείτε τις τρέχουσες ενημερώσεις για το συγκεκριμένο σύστημα πλοήγησης στο αυτοκίνητό σας. Κάντε κλικ στην ενημέρωση που θέλετε να εκτελεστεί και στη συνέχεια ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Σημείωση

Λάβετε υπόψη σας τα εξής:

  • Ο χρόνος που χρειάζεται για τη μεταφορά από το USB memory stick στο αυτοκίνητο διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του χαρτογραφικού υλικού. Η ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί ενώ οδηγείτε. Το σύστημα πλοήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση μιας περιοχής χαρτών, ωστόσο κατά την ενημέρωση ολόκληρης αγοράς χαρτών, π.χ. της ΕΕ., δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αν η εγκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί όταν θέσετε το αυτοκίνητο εκτός λειτουργίας, η ενημέρωση θα συνεχιστεί την επόμενη φορά που θα οδηγήσετε.
  • Η ενημέρωση χαρτών διακόπτεται αν το σύστημα Infotainment απενεργοποιηθεί ή αν το USB stick αφαιρεθεί πριν ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Η ενημέρωση ανακτάται αυτόματα όταν το σύστημα τεθεί ξανά σε λειτουργία ή όταν εισάγετε ξανά το USB stick.
  • Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν θέσετε το αυτοκίνητο εκτός λειτουργίας και αφαιρέσετε το USB memory stick αφότου ολοκληρωθεί η μεταφορά. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση του χάρτη.
  • Αν διαπιστώσετε ότι κάποιος χάρτης δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, μπορείτε πρώτα να δοκιμάσετε να εγκαταστήσετε έναν μικρότερο χάρτη άλλης χώρας (π.χ. Ισραήλ) και στη συνέχεια να επανεγκαταστήσετε τον χάρτη που θέλετε.
  • Αν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα πλοήγησής σας με διαφορετικό χάρτη από αυτόν που είναι ήδη εγκατεστημένος στο σύστημα, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας για να δείτε αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Οδηγίες

Ανάλογα ποιο σύστημα έχετε, επιλέξτε τον σύνδεσμο λήψης είτε για Windows είτε για Mac.

Επιλέξτε "Εκτέλεση" για να εγκατασταθεί το πρόγραμμα λήψης (download).

Κάντε κλικ στη "Νέα λήψη" για να κατεβάσετε (download) τον χάρτη σε ένα USB memory stick ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή.

Μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η λήψη/αντιγραφή στο USB memory stick πραγματοποιήθηκε σωστά πριν εγκαταστήσετε τον χάρτη στο αυτοκίνητο, επαναλαμβάνοντας τα βήματα 1-2 και έπειτα πατώντας "Έλεγχος λήψης" στο πρόγραμμα λήψης.

Μεταφέρετε το USB memory stick με τον χάρτη που έχετε κατεβάσει (download) στο αυτοκίνητό σας και ενεργοποιήστε το σύστημα πλοήγησης.

Εισαγάγετε το USB memory stick στη θύρα USB. Αν υπάρχουν δύο θύρες USB, η δεύτερη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα.

17w38 - P5 - Support site - USB contact

Η θέση αυτής της θύρας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο αυτοκινήτου.

Το σύστημα πλοήγησης ανιχνεύει αυτόματα ότι υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση και, στη διάρκεια της ενημέρωσης, στην οθόνη εμφανίζεται το ποσοστό της διαδικασίας που απομένει.

Σημείωση

Για να αρχίσει η εγκατάσταση, πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

  • Η επιλεγμένη περιοχή συμπεριλαμβάνεται στον χάρτη του συστήματος. Μπορείτε να κατεβάσετε (download) μόνο τον χάρτη για την περιοχή της Σκανδιναβίας αν στο σύστημα υπάρχει ήδη χάρτης της Ευρώπης. Αν κατεβάσετε ολόκληρο τον νέο χάρτη, τότε ο προηγούμενος χάρτης θα αντικατασταθεί.
  • Η έκδοση για την επιλεγμένη περιοχή είναι μεταγενέστερη από την έκδοση που υπάρχει στο αυτοκίνητο.
  • Η επιλεγμένη περιοχή είναι συμβατή με το λογισμικό του αυτοκινήτου. Αν η ενημέρωση δεν είναι συμβατή, τότε θα πρέπει να κατεβάσετε νέο λογισμικό.
  • Η επιλεγμένη περιοχή είναι συμβατή με τον τρέχοντα χάρτη. Αν η περιοχή δεν είναι συμβατή, τότε ο χάρτης πρέπει να αντικατασταθεί.

Όταν επιλέγετε κάποιον άλλον χάρτη, πατήστε το Επιβεβ για να εγκριθεί η αλλαγή χάρτη. Για ακύρωση, πατήστε Άκυρο.

Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, εμφανίζεται μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει ότι ο ενημερωμένος χάρτης θα είναι διαθέσιμος την επόμενη φορά που θα κάνετε επανεκκίνηση. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε το USB memory stick.

Αν υπάρχουν προβλήματα με την ενημέρωση χαρτών, απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών ή στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας.

Σημείωση

Κατά τη λήψη (download), δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη σύνδεση του κινητού τηλεφώνου/κινητής συσκευής ή τη συνδρομή σας αν έχει μηνιαίους περιορισμούς όγκου σε GB.

Ενημέρωση του φωνητικού χειρισμού

Υπάρχει ακόμη δυνατότητα λήψης (download) και ενημέρωσης των αρχείων φωνητικού χειρισμού του αυτοκινήτου. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ενημέρωση του φωνητικού χειρισμού.

Μοντέλο αυτοκινήτου/έτος μοντέλου

XC90 και XC90 Twin Engine έτους μοντέλου 2016 και μεταγενέστερα

S90, V90 και V90 Cross Country έτους μοντέλου 2017 και μεταγενέστερα

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine και S90 Twin Engine έτους μοντέλου 2018 και μεταγενέστερα

V60, V60 Twin Engine και V60 Cross Country έτους μοντέλου 2019 και μεταγενέστερα

S60 και S60 Twin Engine έτους μοντέλου 2020 και μεταγενέστερα

Η γκάμα των μοντέλων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.

Σύστημα

Sensus Navigation


Αυτό το άρθρο ισχύει για

Μοντέλο αυτοκινήτου/έτος μοντέλου

XC90 και XC90 Twin Engine έτους μοντέλου 2016 και μεταγενέστερα

S90, V90 και V90 Cross Country έτους μοντέλου 2017 και μεταγενέστερα

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine και S90 Twin Engine έτους μοντέλου 2018 και μεταγενέστερα

V60, V60 Twin Engine και V60 Cross Country έτους μοντέλου 2019 και μεταγενέστερα

S60 και S60 Twin Engine έτους μοντέλου 2020 και μεταγενέστερα

Η γκάμα των μοντέλων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά.

Σύστημα

Sensus Navigation


Σας βοήθησε αυτό;