Είναι το κινητό σας συμβατό με το Volvo σας;

​​Το σύστημα Bluetooth® επιτρέπει τη σύνδεση του κινητού με το αυτοκίνητό σας ασύρματα, αλλά δεν είναι συμβατά όλα τα κινητά τηλέφωνα. Στις σελίδες αυτές μπορείτε να δείτε αν το κινητό σας τηλέφωνο έχει δοκιμαστεί και πόσο καλά συνεργάζεται με το αυτοκίνητό σας.  Σημειώστε ότι τα αποτελέσματα μπορεί να αλλάξουν λόγω των ενημερώσεων λογισμικού.

Είναι το κινητό σας συμβατό με το Volvo σας;

​​Το σύστημα Bluetooth® επιτρέπει τη σύνδεση του κινητού με το αυτοκίνητό σας ασύρματα, αλλά δεν είναι συμβατά όλα τα κινητά τηλέφωνα. Στις σελίδες αυτές μπορείτε να δείτε αν το κινητό σας τηλέφωνο έχει δοκιμαστεί και πόσο καλά συνεργάζεται με το αυτοκίνητό σας.  Σημειώστε ότι τα αποτελέσματα μπορεί να αλλάξουν λόγω των ενημερώσεων λογισμικού.

Επιλέξτε το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου σας