Προστατευτικό πλέγμα

Το πλέγμα ασφαλείας δεν επιτρέπει στο φορτίο ή σε τυχόν κατοικίδια να εκτιναχθούν προς τα εμπρός στο χώρο επιβατών σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.
P3-12w46-v60 Skyddsgaller lastrum

Αναδίπλωση προς τα πάνω

Πιάστε το κάτω μέρος του προστατευτικού πλέγματος και τραβήξτε το προς τα πίσω και προς τα πάνω.

 Σημαντικό

Το προστατευτικό πλέγμα δεν μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα πάνω ή κάτω όταν είναι τοποθετημένο το κάλυμμα χώρου αποσκευών.

Τοποθέτηση/αφαίρεση

Το πλέγμα ασφαλείας συνήθως τοποθετείται μόνιμα στο αυτοκίνητο καθώς μπορεί να διπλωθεί εύκολα προς τα πάνω στην οροφή για να μην εμποδίζει, εάν χρειάζεστε περισσότερο μήκος στο χώρο αποσκευών. Ωστόσο, εάν θέλετε, μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το πλέγμα ασφαλείας και να το αφαιρέσετε από το αυτοκίνητο.

Για πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία που απαιτούνται και τις απαραίτητες μεθόδους για την τοποθέτηση/αφαίρεση, ανατρέξτε στις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης.

Για λόγους ασφαλείας, πρέπει πάντοτε να στερεώνετε και να ασφαλίζετε σωστά το πλέγμα ασφαλείας όταν το επανατοποθετείτε.

Βοήθησε αυτό;