Ποδόφρενο - φώτα απότομου φρεναρίσματος και αυτόματα αλάρμ

Τα φώτα απότομου φρεναρίσματος ενεργοποιούνται για να ειδοποιήσουν τα οχήματα που ακολουθούν ότι το αυτοκίνητο φρενάρει απότομα. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, το φως φρένων αναβοσβήνει αντί να παραμένει σταθερά αναμμένο - όπως συμβαίνει κατά το κανονικό φρενάρισμα.

Τα φώτα απότομου φρεναρίσματος ανάβουν σε ταχύτητες πάνω από 50 km/h (31 mph) σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος. Μόλις το αυτοκίνητο μειώσει ταχύτητα κάτω από 10 km/h (6 mph), το φως φρένων σταματά να αναβοσβήνει πλέον και παραμένει απλώς αναμμένο - ενώ ταυτόχρονα ανάβουν τα αλάρμ του αυτοκινήτου. Τα αλάρμ αναβοσβήνουν μέχρι ο οδηγός να αναπτύξει υψηλότερη ταχύτητα ή να σβήσει τα αλάρμ.