Επανενεργοποίηση του Cruise control από την κατάσταση αναμονής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Cruise control (CC1) προσωρινά έτσι, ώστε να τεθεί σε κατάσταση αναμονής και να το επανενεργοποιήσετε αργότερα.

Επανενεργοποίηση του Cruise Control από την κατάσταση αναμονής

P5-1507-CC rattknappar-1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.
Για να τεθεί σε λειτουργία το Cruise control από την κατάσταση αναμονής:
Πατήστε το κουμπί P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Återuppta hastighet (1) στο τιμόνι.
Οι ενδείξεις και οι λυχνίες του Cruise Control στην οθόνη του οδηγού αλλάζουν χρώμα από ΓΚΡΙ σε ΛΕΥΚΟ — το αυτοκίνητο υιοθετεί ξανά την ταχύτητα που είχε αποθηκευτεί πιο πρόσφατα.

ή

Για να τεθεί σε λειτουργία το Cruise control από την κατάσταση αναμονής:
Πατήστε το κουμπί P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V (2) στο τιμόνι.
Οι ενδείξεις και τα σύμβολα του Cruise Control στην οθόνη του οδηγού αλλάζουν χρώμα από ΓΚΡΙ σε ΛΕΥΚΟ — το αυτοκίνητο πλέον υιοθετεί την τρέχουσα ταχύτητα.

 Προειδοποίηση

Το αυτοκίνητο μπορεί να επιταχύνει αισθητά, όταν πατήσετε το κουμπί P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Återuppta hastighet στο τιμόνι για να ανακτηθεί η ταχύτητα.
  1. 1 Cruise Control

Related documents

Βοήθησε αυτό;