Πέρασμα από σημεία με νερά

Οδήγηση σε νερά σημαίνει ότι το αυτοκίνητο κινείται σε σημεία του δρόμου στα οποία η στάθμη του νερού είναι ψηλή. Κατά την οδήγηση σε νερά απαιτείται μεγάλη προσοχή.

Μπορείτε να διασχίσετε με το αυτοκίνητο νερά βάθους έως και 25 cm (9 in.) με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από την ταχύτητα βάδισης. Απαιτείται πρόσθετη προσοχή κατά τη διέλευση μέσ από ρέοντα ύδατα.

Όταν περνάτε από σημεία με νερά, διατηρείτε χαμηλή ταχύτητα και μη σταματάτε το αυτοκίνητο. Όταν πλέον διασχίσετε το σημείο με νερά, πατήστε ελαφρά το πεντάλ φρένου και βεβαιωθείτε ότι το σύστημα πέδησης λειτουργεί κανονικά. Το νερό και η λάσπη για παράδειγμα μπορεί να υγράνουν τις επενδύσεις τριβής (θερμουί) με αποτέλεσμα η λειτουργία πέδησης να επενεργεί με καθυστέρηση.

  • Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τις επαφές για το ηλεκτρικό σύστημα προθέρμανσης και τον κοτσαδόρου του τρέιλερ μετά από οδήγηση σε νερό και λάσπη.
  • Μην αφήνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα το αυτοκίνητο σε σημεία με νερά όπου η στάθμη υπερβαίνει το μαρσπιέ - κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές βλάβες.

 Σημαντικό

  • Εάν εισέλθει νερό στο φίλτρο αέρα, ο κινητήρας μπορεί να υποστεί ζημιά.
  • Αν εισχωρήσει νερό στο κιβώτιο ταχυτήτων, θα μειωθεί η λιπαντική ικανότητα του λαδιού, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διάρκεια λειτουργικής ζωής των σχετικών συστημάτων.
  • Η ζημιά σε οποιοδήποτε εξάρτημα, τον κινητήρα, το κιβώτιο ταχυτήτων, το στροβιλοσυμπιεστή, το διαφορικό ή τα εσωτερικά του μέρη, που οφείλεται σε πλημμύρα, κλείδωμα υδροστατικού συστήματος ή έλλειψη λαδιού, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
  • Εάν ο κινητήρας σβήσει σε νερά, μην επιχειρήσετε να τον θέσετε ξανά σε λειτουργία - το αυτοκίνητο πρέπει να ρυμουλκηθεί έξω από το νερό και να μεταφερθεί σε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης στον κινητήρα.

Βοήθησε αυτό;