Διαχείριση της ταχύτητας για τον ρυθμιστή ταχύτητας

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ταχύτητες στον ρυθμιστή ταχύτητας (SL1).

Ρύθμιση/αλλαγή της αποθηκευμένης ταχύτητας

P5-1546-SL rattknappar-1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εικόνα είναι απλοποιημένη - οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.
Για να αλλάξετε την προκαθορισμένη ταχύτητα, πατήστε στιγμιαία ή παρατεταμένα τα κουμπιά P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp + (1) ή Px-1717-Symbol 5x3,5-Rattknapp – (minus) (3) στο τιμόνι.
  • Στιγμιαία πατήματα: Με κάθε πάτημα, η ταχύτητα αλλάζει σε διαβαθμίσεις των +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
  • Παρατεταμένο πάτημα: Αφήστε το κουμπί, όταν ο δείκτης ταχύτητας (4) φτάσει στην ταχύτητα που θέλετε.
  • Η ταχύτητα που ρυθμίστηκε με το τελευταίο πάτημα του κουμπιού αποθηκεύεται στη μνήμη.
  1. 1 Speed Limiter

Βοήθησε αυτό;