Οδήγηση το χειμώνα

Για την οδήγηση το χειμώνα, είναι σημαντικό να πραγματοποιείτε ορισμένους ελέγχους για να διασφαλίσετε ότι το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγηθεί με ασφάλεια.

Πριν τη χειμερινή περίοδο ελέγχετε ιδίως τα παρακάτω:

  • Το ψυκτικό υγρό του κινητήρα πρέπει να περιέχει 50 % γλυκόλη. Το μείγμα αυτό προστατεύει τον κινητήρα, για να μην παγώσει, σε θερμοκρασίες έως και -35°C (-31°F) περίπου. Για να αποφύγετε κινδύνους για την υγεία, δεν πρέπει να αναμιγνύετε διαφορετικούς τύπους γλυκόλης.
  • Το ρεζερβουάρ πρέπει να διατηρείται γεμάτο για να αποφευχθεί η δημιουργία συμπυκνωμάτων.
  • Το ιξώδες λαδιού του κινητήρα είναι σημαντικό. Τα λάδια χαμηλότερου ιξώδους (λεπτόρρευστα λάδια) διευκολύνουν την εκκίνηση όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και επίσης μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου όταν ο κινητήρας είναι κρύος.
  • Πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση της μπαταρίας εκκίνησης και την κατάσταση φόρτισης. Όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, οι απαιτήσεις από την μπαταρία εκκίνησης αυξάνονται και η ισχύς της μειώνεται από το κρύο.
  • Χρησιμοποιείτε υγρό ψεκαστήρων με αντιψυκτικό, ώστε να μη σχηματιστεί πάγος στο δοχείο υγρού ψεκαστήρων.

Βλέπε ξεχωριστή ενότητα για συστάσεις λαδιού κινητήρα.

Ολισθηρό οδόστρωμα

Για το καλύτερο δυνατό κράτημα στο δρόμο η Volvo συνιστά τη χρήση χειμερινών ελαστικών σε όλους τους τροχούς, εάν υπάρχει κίνδυνος χιονιού ή πάγου.

 Σημείωση

Η χρήση χειμερινών ελαστικών επιβάλλεται από το νόμο σε ορισμένες χώρες. Η χρήση ελαστικών με καρφιά δεν επιτρέπεται σε όλες τις χώρες.

Οδηγήστε σε ολισθηρό οδόστρωμα υπό ελεγχόμενες συνθήκες για να δείτε πώς αντιδρά το αυτοκίνητο.